GastroMapa Łodzi – Podsumowanie MapoFaktury 2023

GastroMapa Łodzi - mamy to! Tegoroczna edycja MapoFaktury już za nami. Po raz kolejny w gościnnych murach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wspólne mapowanie Łodzi w bazie OpenStreetMap. Tym razem uczestnicy wydarzenia zajęli się aktualizacją informacji na temat łódzkiej gastronomii. 14 kwietnia pasjonaci geografii na całym świecie świętowali GeoNight. MapoFaktura była również częścią tej międzynarodowej inicjatywy. Oprócz edycji OpenStreetMap, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach z ekspertami. Oczywiście nie da się mówić o gastronomii bez j...
Więcej

X Konferencja GIS w Nauce

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić na X jubileuszową Konferencję GIS w Nauce, która odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Nauk Geograficznych w dniach 22–23 czerwca 2023 r. Pierwsza Konferencja GIS w Nauce, której inicjatorami byli prof. Iwona Jażdżewska i prof. Jacek Urbański odbyła się w czerwcu 2012 r. w Łodzi. Miała być miejscem spotkań, integracji i wymiany doświadczeń naukowych dla osób zainteresowanych geoinformacją, niezależnie od dyscypliny naukowej jaką r...
Więcej

Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” – Wyniki edycji 2022/23

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 r. organizuje cykliczny konkurs fotograficzny dla uczniów i studentów zainteresowanych geografią oraz fotografią pod hasłem "Geografia - proces, forma obiekt". Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, a od X edycji (2021/22) patronat nad konkursem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne. [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"]"Gniew nieba" - I miejsce w kategorii "Procesy i formy naturalne", Wojciech Nadziałek, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Geo...
Więcej

XXVII Seminarium Krajobrazowe – Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne

Zapraszamy na XXVII Seminarium Krajobrazowe. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego we współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizuje w dniach 28-29 września 2023 r. w Lublinie XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, tym razem pt. "Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne". Zmienność jest istotną cechą krajobrazu. Zmiany ciągłe prowadzą do powstania nowego krajobrazu, zaś cykliczne wiążą...
Więcej

Okiem młodego badacza – Odkrywamy georóżnorodność Indonezji z GEOpraktykami

"Okiem młodego badacza - odkrywamy georóżnorodność Indonezji z GEOpraktykami" - to tytuł prelekcji przygotowanej przez Natalię Oniszczuk, Zofię Grajek i Szymona Świątka. Na prelekcję zaprasza Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotykamy się w piątek (wyjątkowo!), 14 kwietnia o godz. 18:00, online na platformie Microsoft Teams. GEOpraktyki to interdyscyplinarny projekt naukowy skupiający studentów i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Głównym celem projektu jest skrócenie dystansu, przełamanie stereotypów, osiągnięcie...
Więcej

MapoFaktura 2023 – świętujemy GeoNight i 600. urodziny Łodzi

Studenci II roku studiów magisterskich kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego mają przyjemność zaprosić wszystkich na wydarzenie MapoFaktura 2023. Już po raz 4 odbędzie się wspólne mapowanie . W tym roku uczestnicy zajmą się łódzką gastronomią. Dzięki uzupełnieniu i wykorzystaniu zasobów OpenStreetMap powstanie GastroMapa Łodzi - prezent dla Łodzi z okazji jej 600. urodzin. Uniwersytet Łódzki otwiera swoje drzwi dla wszystkich obecnych i przyszłych pasjonatów geografii. Spotkamy się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy uli...
Więcej

„Krajobraz na wojnie. Krajobrazy konfliktu: walor czy trauma” – Zapraszamy na prelekcję Michała Kupca

"Krajobraz na wojnie. Krajobrazy konfliktu: walor czy trauma" to tytuł wykładu, który zainauguruje comiesięczne prelekcje w trybie online organizowane przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze spotkanie i wykład poprowadzi dr hab. Michał Kupiec, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkamy się w czwartek, 30 marca 2023 roku o godzinie 18:00 na platformie Microsoft Teams. Prelekcje są bezpłatne, mają charakter otwarty. Wykład pt. "Krajobraz na wojnie. Krajobraz...
Więcej

Ogólnopolska konferencja pt. „Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe”

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk organizuje w dniach 21-22 listopada 2023 r. ogólnopolską konferencję pt. "Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe". Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja "Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe" jest wydarzeniem dedykowanym pamięci dr hab. Konrada Czapiewskiego, profesora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który był aktywnym naukowcem, popularyzatorem wiedzy o przestrzeni, osobą zaangażowaną w działania wielu organizacji, w tym Ko...
Więcej

III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” Spitsbergen Środkowy – Petuniabukta

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej "Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu" oraz skorzystania z możliwości odwiedzenia Stacji Polarnej UAM "Petuniabukta" w sezonie letnim 2023. Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują również globalne zmiany klimatu. Proponowany problem konferencji określony został w temacie "Krajobrazy polarne w war...
Więcej

Seria „Atlasy sekwencji glebowych” (Soil Sequences Atlas)

Marek Drewnik Seria "Atlasy sekwencji glebowych" (Soil Sequences Atlas) publikowana jest od 2014 roku pod redakcją Marcina Świtoniaka i Przemysława Charzyńskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Oddziału Toruńskiego PTG. Seria liczy obecnie 5 woluminów (najnowszy tom ukazał się pod koniec 2022 roku). Zawiera niezwykle cenny zbiór danych dotyczących zróżnicowania gleb w różnych krajobrazach na Ziemi. Przedstawione gleby zostały uformowane wskutek oddziaływania czynników naturalnych, ale też w wielu przypadkach pod wpływem różnorodnego sposobu i historii ich użytkowania oraz powiąz...
Więcej