Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS partnerami akcji 100-lecie PTG w 100 krajach

100 krajów na 100 lat PTG
Z radością informujemy, że Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS wsparły inicjatywę pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Dzięki zaangażowaniu obu instytucji powstała interaktywna mapa prezentująca fotografie gromadzone w ramach akcji oraz odwiedzane przez nas miejsca. Szczegóły akcji, plakat i wspomniana interaktywna mapa dostępne są na stronie: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/. Ponawiamy prośbę o jak najsz...
Więcej

Zmarł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE

Nekrolog_Ludwik_Kaszowski_ZrodloTuGazetaPl
[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Źródło: www.tugazeta.pl[/caption] Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z głębokim żalem zawiadamia, że 6 czerwca 2017 roku zmarł śp. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE. Emerytowany pracownik Instytutu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994-1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Geografia była wielką miłością i pasją życia ...
Więcej

Biuletyn informacyjny nr 59

Builetyn PTG 2017
Podobnie, jak co roku, również w 2017 r. trafia do Państwa Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geograficznego informujący o działalności w roku poprzednim, a więc 2016. "Biuletyn" dostępny jest na naszej stronie: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/biuletyn-informacyjny-ptg/. Bardzo zachęcam do szczegółowej lektury "Biuletynu". Pozwoli ona zorientować się w naszych niewątpliwych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych, które mimo poważnych trudności miały miejsce w ubiegłym roku. Szczególnie cieszą osiągnięcia Komisji, wyrażające się stale wzrastającą liczbą publikacji i spotkań naukowych. Na wi...
Więcej

Spotkanie środowisk geograficznych ws. obchodów Roku Polskiej Geografii 2018

Spotkanie_Ws_Obchodow_Roku_Polskiej_Geografii
19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Warszawie w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przy ulicy Twardej 51-55 w sali konferencyjnej na VI piętrze odbędzie się specjalne, wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii, Przewodniczących Komisji tematycznych i Oddziałów PTG oraz Przewodniczących innych Stowarzyszeń geograficznych. W przypadku tych ostatnich zaproszenie zostało wysłane do: Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, Stowarzyszenia Ge...
Więcej

Kubki jubileuszowe w ramach akcji 100 zł na 100-lecie PTG

100 zł na 100 lecie - ulotka
Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego to szereg wyzwań, również finansowych. Wszystkich Państwa Członków i Sympatyków PTG prosimy o wsparcie podjętych działań. Tym samym zapraszamy do akcji "100 zł na 100-lecie PTG". Osoby uczestniczące w akcji otrzymają w podziękowaniu wyjątkowy, okolicznościowy kubek. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-ptg/.
Więcej

Seminarium naukowe pt. Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich

Seminarium_Komisji_Obszarow_Wiejskich
Województwo Łódzkie, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej oraz Katedra Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nieodpłatnym seminarium naukowym pt. Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich. Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 roku. Ostateczny termin zgłoszenia, w tym również tytułu referatu, upływa z dniem 15 czerwca 2016 roku. Komunikat nr 1 Karta zgłoszenia
Więcej

Zebranie Zarządu Głównego PTG i Walne Zgromadzenie Delegatów PTG

Posiedzenie_Komisji_Geografii_Turyzmu_Lodz
Zapraszamy na zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w Łodzi w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 11.30 w Auli im. Profesora Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Kopcińskiego 31). Porządek dzienny: Zatwierdzenie porządku dziennego. Przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania. Przyznanie odznaczeń i wyróżnień PTG. Sprawa organizacji obchodów 100-lecia PTG. Sprawy bieżące i organizacyjne (w tym propozycje do Komisji na Walne Zgromadzenie Delegatów). Wolne wnioski. Walne Zgromadzen...
Więcej

Trwa akcja 100-lecie PTG w 100 krajach

100 krajów na 100 lat PTG
Przypominamy o inicjatywie pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie wystawy na obchodach Jubileuszu 100-lecia PTG oraz umieszczone na stronie internetowej PTG. Zdjęcia powinny zostać nadesłane do końca 2017 roku. Mamy nadzieję, że jest wystarczająco dużo czasu na zrealizowanie głównego założenia – zebranie zdjęć w 100 krajach. Zwracamy się więc z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie przedsięwzięcia wśród człon...
Więcej

Historia o dwóch takich, których skradła światu Geografia

Wspomnienie_Prof_Liszewskiego
Wspomnienie śp. Profesora Stanisława Liszewskiego w pierwszą rocznicę śmierci wygłoszone przez Profesora Anotniego Jackowskiego podczas uroczystości nadania nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Profesora Stanisława Liszewskiego. Historia o dwóch takich, których skradła światu GEOGRAFIA Za górami, za lasami żyło sobie dwóch chłopców, którzy pojawili się na świecie w odstępie kilku zaledwie lat. Byli to: Antoni oraz urodzony pięć lat później Stanisław. Nikt nie wiedział wtedy, łącznie z obu maluchami, że kiedyś pojawi się na niebie nowa gwiazda, która po l...
Więcej

Życzenia Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Życzenia Wielkanocne Przewodniczącego PTG
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Nadszedł Dzień Radości, Pan Zmartwychwstał, dał nam moc i wiarę w Dobro i Sprawiedliwość. W tym Szczęśliwym Dniu pragnę przekazać wszystkim Państwu i każdemu z osobna moje najserdeczniejsze Życzenia Pomyślności, Radości, Zdrowia i Optymizmu. Radujmy się! Radujmy się z naszej wspaniałej Historii przez duże „H”. Już za 9 miesięcy będziemy się spotykać i cieszyć ze Wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Będziemy wspominać naszych Antenatów, ale też snuć wizje rozwoju polskiej geografii w kolejnym stuleci...
Więcej