Premiera książki pt. „Hydrologia Polski” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod patronatem PTG

Hydrologia_Polski_Okladka
20 sierpnia 2017 roku odbędzie się premiera książki "Hydrologia Polski". Jest to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski ...
Więcej

Sprawozdanie z XXXIII Seminarium Geografii Wsi pt. Odnowa i Rewitalizacja Wsi

Geografia_Wsi_Konferencja
Procesy zachodzące na terenach wiejskich w Polsce stanowią istotny przedmiot zainteresowania zarówno badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki, jak również praktyków (m.in. przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji edukacji i kultury, organizacji pozarządowych). Coroczna organizacja Seminarium Geografii Wsi świadczy o stałej potrzebie dyskusji nad uwarunkowaniami, kierunkami zmian oraz przyszłością rozwoju tych obszarów. Tegoroczne XXXIII Seminarium Geografii Wsi odbyło się w dniach 1–2 czerwca 2017 roku i stanowiło wspólną inicjatywę Komisji Obszarów Wiejskich Po...
Więcej

Zgłaszanie wydarzeń regionalnych i lokalnych w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia PTG i Rok Polskiej Geografii 2018

100 lat PTG plakat
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego opracowuje kalendarium obchodów 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018. Zaakceptowany jest już program wydarzeń centralnych: Listopad / grudzień 2017 r., Warszawa - Uroczysta konferencja i otwarcie wystawy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej (w uzgodnieniach i do decyzji środowiska geograficznego). 27 stycznia 2018 r., Warszawa - Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego PTG, najprawdopodobniej w historycznej siedzibie (Pałac Staszica), połączone z wmurowaniem pamiątkowej tablicy (jeśli znajdą się środki) i wręczeniem ok...
Więcej

Sprawozdanie ze spotkania środowisk geograficznych ws. obchodów Roku Polskiej Geografii 2018

Spotkanie_Ws_Obchodow_Roku_Polskiej_Geografii
W dniu 19 czerwca 2017 r. miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Komitet Sterujący ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii 2018, na które zaproszono Przewodniczących Komisji i Oddziałów tematycznych PTG, Dziekanów i Dyrektorów ośrodków geograficznych w Polsce (Wydziałów i Instytutów) oraz Przewodniczących branżowych Stowarzyszeń geograficznych. Dyskutowano o optymalnej formule Jubileuszu 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018, w tym Kongresu Geografii Polskiej (12-14 kwietnia 2018 r. w Warszawie, poświęconego również obchodom 100-lecia geografii na Uniwersytecie Warszawskim). Poruszon...
Więcej

Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS partnerami akcji 100-lecie PTG w 100 krajach

100 krajów na 100 lat PTG
Z radością informujemy, że Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS wsparły inicjatywę pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Dzięki zaangażowaniu obu instytucji powstała interaktywna mapa prezentująca fotografie gromadzone w ramach akcji oraz odwiedzane przez nas miejsca. Szczegóły akcji, plakat i wspomniana interaktywna mapa dostępne są na stronie: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/. Ponawiamy prośbę o jak najsz...
Więcej

Zmarł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE

Nekrolog_Ludwik_Kaszowski_ZrodloTuGazetaPl
[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Źródło: www.tugazeta.pl[/caption] Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z głębokim żalem zawiadamia, że 6 czerwca 2017 roku zmarł śp. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE. Emerytowany pracownik Instytutu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994-1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Geografia była wielką miłością i pasją życia ...
Więcej

Biuletyn informacyjny nr 59

Builetyn PTG 2017
Podobnie, jak co roku, również w 2017 r. trafia do Państwa Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geograficznego informujący o działalności w roku poprzednim, a więc 2016. "Biuletyn" dostępny jest na naszej stronie: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/biuletyn-informacyjny-ptg/. Bardzo zachęcam do szczegółowej lektury "Biuletynu". Pozwoli ona zorientować się w naszych niewątpliwych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych, które mimo poważnych trudności miały miejsce w ubiegłym roku. Szczególnie cieszą osiągnięcia Komisji, wyrażające się stale wzrastającą liczbą publikacji i spotkań naukowych. Na wi...
Więcej

Spotkanie środowisk geograficznych ws. obchodów Roku Polskiej Geografii 2018

Spotkanie_Ws_Obchodow_Roku_Polskiej_Geografii
19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Warszawie w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przy ulicy Twardej 51-55 w sali konferencyjnej na VI piętrze odbędzie się specjalne, wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii, Przewodniczących Komisji tematycznych i Oddziałów PTG oraz Przewodniczących innych Stowarzyszeń geograficznych. W przypadku tych ostatnich zaproszenie zostało wysłane do: Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, Stowarzyszenia Ge...
Więcej

Kubki jubileuszowe w ramach akcji 100 zł na 100-lecie PTG

100 zł na 100 lecie - ulotka
Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego to szereg wyzwań, również finansowych. Wszystkich Państwa Członków i Sympatyków PTG prosimy o wsparcie podjętych działań. Tym samym zapraszamy do akcji "100 zł na 100-lecie PTG". Osoby uczestniczące w akcji otrzymają w podziękowaniu wyjątkowy, okolicznościowy kubek. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-ptg/.
Więcej

Seminarium naukowe pt. Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich

Seminarium_Komisji_Obszarow_Wiejskich
Województwo Łódzkie, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej oraz Katedra Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nieodpłatnym seminarium naukowym pt. Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich. Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 roku. Ostateczny termin zgłoszenia, w tym również tytułu referatu, upływa z dniem 15 czerwca 2016 roku. Komunikat nr 1 Karta zgłoszenia
Więcej