Wybory do Parlamentu RP okiem geografa

Rok_Polskiej_Geografii_2018_Sejm_Wikimedia
Mariusz Kowalski Wybory do Parlamentu RP, które odbyły się 15 października 2023 r., stworzyły nową sytuację w polskiej polityce. Co prawda, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) uzyskało najwięcej głosów (35,4%) i mandatów w sejmie (194), ale nie jest to większość absolutna pozwalająca utrzymać władzę (potrzeba co najmniej 231 mandatów). Nawet z potencjalnym koalicjantem w postaci Konfederacji (18 mandatów). Tymczasem, idące oddzielnie do wyborów trzy ugrupowania politycznego centrum i lewicy: Koalicja Obywatelska (KO), Trzecia Droga (TD) i Nowa Lewica (NL), zapowiadające już wcześniej współpracę w ...
Więcej

GastroMapa Łodzi – Podsumowanie MapoFaktury 2023

GastroMapa Łodzi - mamy to! Tegoroczna edycja MapoFaktury już za nami. Po raz kolejny w gościnnych murach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wspólne mapowanie Łodzi w bazie OpenStreetMap. Tym razem uczestnicy wydarzenia zajęli się aktualizacją informacji na temat łódzkiej gastronomii. 14 kwietnia pasjonaci geografii na całym świecie świętowali GeoNight. MapoFaktura była również częścią tej międzynarodowej inicjatywy. Oprócz edycji OpenStreetMap, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach z ekspertami. Oczywiście nie da się mówić o gastronomii bez j...
Więcej

Cywilizacyjne podstawy geopolitycznej orientacji Ukrainy

Mariusz Kowalski Ukraina doświadczyła właśnie brutalnej napaści ze strony Rosji. Władimir Putin postawił sobie za cel jej podporządkowanie i uczynienie częścią odrodzonego rosyjskiego imperium. Nie jest to jego nowy pomysł. Aneksja Krymu i próba utworzenia Nowej Rosji na terytorium Ukrainy w 2014 r. miały być jedynie krokami przybliżającymi Putina do tego głównego celu. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Zbigniewa Brzezińskiego, że mocarstwem europejskim Rosja może pozostać tylko wtedy, gdy należeć będzie do niej Ukraina. Putin chce najwyraźniej zmaterializować ten wymarzony przez Rosj...
Więcej

Krajobrazy otwarte – cechy strukturalne i zagrożenia

Krzysztof Badora Krajobrazy otwarte to najbardziej zróżnicowane przestrzennie i najsilniej decydujące o postrzeganiu przestrzeni krajobrazy Polski. Mają bardzo zróżnicowaną strukturę, są najszybciej i różnokierunkowo zmieniającymi się krajobrazami Polski. Duża część krajobrazów otwartych jest skrajnie zagrożona i zanika na naszych oczach. Co powinniśmy o nich wiedzieć? Co to są krajobrazy otwarte? Za krajobrazy otwarte uznaje się krajobrazy poza wielkoprzestrzennymi obszarami leśnymi i zwartej zabudowy niezależnie od jej funkcji. Wspólną ich cechą jest zachowanie rozległych przedpoli e...
Więcej

Przestrzenne zmiany demograficzno-osadnicze w Polsce a pandemia COVID-19

Przemysław Śleszyński Wprowadzenie Pandemia COVID-19, która "rozlała" się na świecie wiosną 2021 r. poprzez wysoką śmiertelność wpływa bezpośrednio na struktury demograficzne. Poprzez podejmowane środki zaradcze, w tym zwłaszcza czasowe ograniczenia działalności człowieka, olbrzymi jest też jej wpływ pośredni, zwłaszcza na mobilność. Aktualnie (czerwiec 2021 r.) udostępniane są przez GUS pierwsze szczegółowe dane, pozwalające na ocenę wpływu pandemii na szereg cząstkowych elementów społeczno-demograficznych, ekonomicznych, osadniczych itp., składających się na strukturę społeczno-ekonomicz...
Więcej

Zjednoczenie ruchu geograficznego w Polsce: Wrocław 9-12 czerwca 1946

Antoni Jackowski Przed trzema laty obchodziliśmy uroczyście wspaniały Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wszystko odbywało się w podniosłym nastroju, geografia ponownie znalazła swoje miejsce w świadomości społecznej. Sprzyjały temu wysokiej rangi wydarzenia naukowe, a przede wszystkim liczne publikacje. Z tych ostatnich pragnę wymienić zwłaszcza trzy pomnikowe wydawnictwa, za jakie uważam: Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności (red. Marek Sobczyński, 2018, T. 1-3), Geografowie polscy. Słownik biograficzny (red. Antoni Jackowski, Kaz...
Więcej

Geografowie wobec wojny polsko bolszewickiej. W stulecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020

Antoni Jackowski Odzyskana przez Polskę po 123 latach rozbiorów niepodległość od pierwszych dni podlegała stałym zagrożeniom Już w dniu 1 listopada 1918 r. działania zbrojne podjęli Ukraińcy, pragnąc odebrać Polsce Lwów i Galicję Wschodnią. Jednym z najważniejszych wydarzeń tej kampanii była bohaterska obrona Lwowa. W tej walce szczególnie zasłużyli się młodzi ochotnicy - Orlęta Lwowskie. Obrona zakończyła się sukcesem, w dniu 22 listopada 1918 r. Lwów został uwolniony. Miasto było jednak nadal okrążone przez wojska ukraińskie, które wycofały się dopiero 14 maja 1919 roku. Ciężkie walki tocz...
Więcej

Chaos przestrzenny w Polsce. Uwarunkowania i koszty

Przemysław Śleszyński Jednym z największych współczesnych problemów Polski jest kryzys gospodarki i planowania przestrzennego. Tymczasem wadliwe procesy urbanizacyjne i narastający chaos przestrzenny, generują olbrzymie straty społeczne i gospodarcze. Od wielu lat są one przedmiotem krytyki, która nasiliła się zwłaszcza po 2000 roku, kiedy widoczne stały się szkodliwe efekty braku polityki przestrzennej państwa, w tym wadliwego prawa, które jest jednym z najważniejszych źródeł kryzysu. Stąd też coraz większe zainteresowania świata naukowo-eksperckiego problemami chaosu (ładu) przestrzenneg...
Więcej

Koronawirus kontra hotelarze: Wpływ epidemii na wyniki sektora hotelarskiego w polskich miastach

Tomasz Napierała Katarzyna Leśniewska-Napierała Rafał Burski Koronawirus dla zdecydowanej większości z nas oznaczał ograniczenie rozmaitych swobód, np. przemieszczania się, możliwości spotkań, czy też korzystania z różnorodnych usług. Wprowadzenie przez władze i przyjęcie przez ludzi tychże ograniczeń przyniosło zróżnicowane, najczęściej negatywne skutki dla wielu sektorów gospodarczych. Jedną z branż, która skutki te odczuła niezwykle dotkliwie jest sektor hotelarski będący przedmiotem naszych rozważań. Hotele zorientowane są przecież na obsługę gości przebywających poza swoim domem, tw...
Więcej

Geografia koronawirusa w Polsce

Przemysław Śleszyński Pandemia koronawirusa, która rozlała się na świecie wiosną 2020 r., niewątpliwie ma swoje bardzo istotne uwarunkowania związane z przedmiotem badań geografii. Cechą szczególną każdej choroby zakaźnej jest bowiem jej rozprzestrzenianie się, czyli tzw. transmisja lokalna. Ponieważ koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, rozwój pandemii jest ściśle związany z modelami kontaktów społecznych. Te zaś zależą zwłaszcza od środowiska przyrodniczego (np. klimatu, orografii, hydrografii), struktury osadniczej i zagęszczenia ludności, poziomu rozwoju s...
Więcej