Działalność

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. PTG realizuje to poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, szerzenie kultury geograficznej oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Szczególnie istotna jest działalność wydawnicza (z „Czasopismem Geograficznym” na czele), organizacja konferencji i seminariów oraz inna aktywność organizacyjna i opiniotwórcza. Ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej społeczeństwa odgrywa akcja popularyzacyjna i wycieczkowa.


Jesteśmy członkiem EUGEO
Asocjacji Europejskich Towarzystw Geograficznych