Czasopismo Geograficzne


O Czasopiśmie

Czasopismo Geograficzne jest periodykiem wydawanym od 1923 r. Jego Wydawcą jest jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce – Polskie Towarzystwo Geograficzne. Od marca 2021 roku siedzibą Redakcji Czasopisma jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo Geograficzne jest recenzowanym, interdyscyplinarnym periodykiem naukowym o otwartym dostępie ukazującym się obecnie jako kwartalnik. Publikowane są w nim m.in. opracowania z dyscyplin: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna oraz Nauki o Ziemi i Środowisku.

Więcej informacji o Czasopiśmie można znaleźć tutaj.


Aktualny numer


W przygotowaniu


Numery archiwalne


ISSN: 0045-9453

Punkty MEiN: 70

Właściciel czasopisma: Polskie Towarzystwo Geograficzne

Nr rejestru sądowego: Pr 2119 lp 2


Indeksacja

  • Scopus (jako: Czasopismo Geographiczne),
  • Index Copernicus (ICI Journals Master List)


Czasopismo Geograficzne – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy  562/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.