Czasopismo Geograficzne

Czasopismo Geograficzne


O Czasopiśmie

Czasopismo Geograficzne jest periodykiem wydawanym od 1923 r. Jego Wydawcą jest jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce – Polskie Towarzystwo Geograficzne. Od marca 2021 roku siedzibą Redakcji Czasopisma jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo Geograficzne jest recenzowanym, interdyscyplinarnym periodykiem naukowym o otwartym dostępie ukazującym się obecnie jako kwartalnik. Publikowane są w nim m.in. opracowania z dyscyplin: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna oraz Nauki o Ziemi i Środowisku.

Więcej informacji o Czasopiśmie można znaleźć tutaj.


Aktualny numer

Tom 95, Zeszyt 1


W przygotowaniu


Numery archiwalne


ISSN: 0045-9453

Punkty MEiN: 70

Właściciel czasopisma: Polskie Towarzystwo Geograficzne

Nr rejestru sądowego: Pr 2119 lp 2


Indeksacja

  • Scopus,
  • Index Copernicus (ICI Journals Master List)


Dofinansowano ze środków budżetu państwa.


Zadanie: Podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymanie się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.
Beneficjent: Czasopismo Geograficzne
Nr umowy: RCN/SN/0239/2021/1
Dofinansowanie: 79 890 zł
Całkowita wartość: 79 890 zł