Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Cele i tematyka

Zakres tematyczny czasopisma

  • struktura i funkcjonowanie krajobrazu (np. modelowanie struktury krajobrazu, przepływ energii i materii, wskaźniki trwałości krajobrazu);
  • zrównoważony krajobraz i jego trwałość (np. relacje między dobrobytem ludzi a zmianami krajobrazu); analiza potencjału krajobrazu;
  • mechanizmy i skutki ekologiczne zmiany użytkowania ziemi;
  • historia krajobrazu kulturowego i dziedzictwo krajobrazu;
  • ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym;
  • innowacyjne metody w analizach krajobrazowych i modelowaniu krajobrazu;
  • ocena dokładności i analiza niepewności w badaniach krajobrazowych
  • aspekty teoretyczne i metodologiczne.