Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Kontakt

Wydawca

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

Adres Redakcji

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. Będzińska 60, pok. 414
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 368 93 61, 32 368 92 14
e-mail: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl