Profesor Bogodar Winid w 100. rocznicę urodzin

Prof. Bogodar Winid - wybitny geograf i kartograf - w latach 1978-1980 pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 25 maja 2022 r. mija 100. rocznica jego urodzin. Na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 25 maja 2022 r. o godz.13.30 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i oddania hołdu Profesorowi Bogodarowi Winidowi. W uroczystości uczestniczyła żona Profesora - dr hab. Jadwiga Winidowa oraz zebrani goście. W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przemowę wygłosił i kwiaty złożył prof. Mac...
Więcej

15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że 15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska, jedna z najwybitniejszych w Polsce nauczycielek geografii. Pani Profesor Krystyna Tomaszewska Przez wiele lat znakomicie uczyła geografii w I LO w Rumi oraz w III LO w Gdyni. Jako wytrawna dydaktyczka, zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku (obecnie CEN w Gdańsku), uczyła nauczycieli jak mądrze i efektywnie prowadzić lekcje geografii. Autorka niezliczonej ilości zadań, ćwiczeń i poradników metodycznych z zakresu geografii. Była dla nauczycieli Wyjątkową Mentorką. Jako długolet...
Więcej

Zmarł Profesor Zygmunt Maksymiuk

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Profesor Zygmunt Maksymiuk, geograf, hydrolog, niestrudzony badacz środowiska, a także znakomity nauczyciel i wychowawca młodzieży. Profesor Zygmunt Maksymiuk urodził się 29 lipca 1932 roku w Huszlewie na Podlasiu. Po maturze, uzyskanej w 1950 roku, Profesor podjął studia geograficzne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył je broniąc w marcu 1955 roku pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Jan Dylik. W tym samym roku podejmuje pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Fizycznej II Uniwersytetu Łódzk...
Więcej

Zmarł Profesor Leszek Starkel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 listopada 2021 roku odszedł od nas Prof. Dr hab. Leszek Starkel. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 16 listopada o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Prof. Dr hab. Leszek Starkel urodził się w 1931 roku w Wierzbniku (obecnie w granicach Starachowic). Profesor specjalizował się w geomorfologii historycznej i dynamicznej oraz paleogeografii czwartorzędu i paleohydrologii. Zawodowo związany był z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim kierownikiem Zakładu Badań Geośrodowiska w Krakow...
Więcej

Nie żyje Dr inż. Bartosz Wojtyra

Z ogromnym skutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci dr. inż. Bartosza Wojtyry. Każda strata boli, jednak ta jest szczególnie trudna do przyjęcia. Bartosz był młodym, zdolnym, energicznym człowiekiem przed którym życie stało otworem. Bartosz Wojtyra był pracownikiem Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmowały problematykę rozwoju obszarów wiejskich, lokalnej polityki przestrzennej i geografii przemysłu. Stopień dokt...
Więcej

Prof. Eugeniusz Romer – 150. rocznica urodzin

Eugeniusz Mikołaj Romer urodził się 3 lutego 1871 r. we Lwowie. Dzisiaj obchodzimy 150. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich geografów, twórcy nowoczesnej kartografii polskiej, geopolityka, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eugeniusz Romer był najwybitniejszym geografem i kartografem swoich czasów. Był profesorem honorowym uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, a także czynnym i honorowym członkiem instytucji naukowych i stowarzyszeń polskich oraz największych zagranicznych towarzystw geo...
Więcej

Odszedł Profesor Piotr Eberhardt

W dniu 10 września 2020 r. w wieku 84 lat zmarł prof. dr hab. Piotr Eberhardt, wybitny geograf, w tym badacz zagadnień demograficzno-migracyjnych, narodowościowo-etnicznych oraz geopolitycznych Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Był niekwestionowanym autorytetem, jednym z najwybitniejszych i zarazem najbardziej płodnych współczesnych polskich geografów, Człowiekiem wyjątkowej osobowości, niezwykle życzliwym dla swych uczniów i współpracowników, a równocześnie osobą skromną i odpowiedzialną. Wychował kilka pokoleń geografów, sam był uczniem profesorów Stanisława Leszczyckiego i...
Więcej

Zmarł Profesor Bronisław Kortus

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2020 roku zmarł w Krakowie w wieku 93 lat ś.p. Prof. Bronisław Kortus - nestor polskiej geografii, wybitny geograf społeczno-ekonomiczny, współtwórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu, Dyrektor Instytutu Geografii UJ w trudnych latach 1981-1991. Prof. Bronisław Kortus był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wyróżniony został również Złotą Odznaką PTG i Medalem Pamiątkowym 100-lecia Towarzystwa. Pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTG (1990-1993), Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTG ...
Więcej

Zdzisław Simche: Wspomnienie

Szanowni Państwo, W tych dniach mija 80 rocznica pierwszego transportu Polaków - więźniów politycznych, jaki Niemcy wysłali z Tarnowa do budowanego przez nich obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wśród więźniów, z numerem obozowym 452, znajdował się wybitny geograf młodego pokolenia - Zdzisław Simche. Urodzony 28 marca 1905 roku w Tarnowie studia geograficzne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1932 r., wykonując pod kierunkiem profesora Jerzego Smoleńskiego rozprawę pt. Tarnów i jego okolica. Przez pewien czas pracował w Instytucie Geograficznym UJ (1924-1928), pot...
Więcej

Zmarł Doktor Robert Wiluś

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega - Robert Wiluś. Był człowiekiem wielkiego serca, naukowcem, nauczycielem akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i z Komisją Geografii Turyzmu PTG. Był także wielkim przyjacielem młodzieży, a jego pasja związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i organizowaniem rajdów st...
Więcej