Zmarł Profesor Bronisław Kortus

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2020 roku zmarł w Krakowie w wieku 93 lat ś.p. Prof. Bronisław Kortus - nestor polskiej geografii, wybitny geograf społeczno-ekonomiczny, współtwórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu, Dyrektor Instytutu Geografii UJ w trudnych latach 1981-1991. Prof. Bronisław Kortus był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wyróżniony został również Złotą Odznaką PTG i Medalem Pamiątkowym 100-lecia Towarzystwa. Pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTG (1990-1993), Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTG ...
Więcej

Zdzisław Simche: Wspomnienie

Szanowni Państwo, W tych dniach mija 80 rocznica pierwszego transportu Polaków - więźniów politycznych, jaki Niemcy wysłali z Tarnowa do budowanego przez nich obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wśród więźniów, z numerem obozowym 452, znajdował się wybitny geograf młodego pokolenia - Zdzisław Simche. Urodzony 28 marca 1905 roku w Tarnowie studia geograficzne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1932 r., wykonując pod kierunkiem profesora Jerzego Smoleńskiego rozprawę pt. Tarnów i jego okolica. Przez pewien czas pracował w Instytucie Geograficznym UJ (1924-1928), pot...
Więcej

Zmarł Doktor Robert Wiluś

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega - Robert Wiluś. Był człowiekiem wielkiego serca, naukowcem, nauczycielem akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i z Komisją Geografii Turyzmu PTG. Był także wielkim przyjacielem młodzieży, a jego pasja związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i organizowaniem rajdów st...
Więcej

Zmarł Profesor Janusz Paszyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog, twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii ś.p. Prof. Janusz Paszyński, "Machnicki". Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wyróżniony również Złotą Odznaką PTG i Medalem Pamiątkowym 100-lecia Towarzystwa. Student konspiracyjnej geografii na UW (1943-1944). Żołnierz AK, powstaniec warszawski, Grupa Bojowa „Krybar”. Uczestniczył w walkach na Powiślu, o Uni...
Więcej

Zmarł Profesor Krzysztof Ludwik Birkenmajer

[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="210"] Źródło: www.bg.up.krakow.pl[/caption] Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 lutego 2019 roku zmarł ś.p. prof. Krzysztof Ludwik Birkenmajer, uznany geolog i polarnik. Urodził się 6 października 1929 r. w Warszawie jako syn Józefa, slawisty i tłumacza oraz Marii Alicji z Jętkiewiczów. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Warszawie, a po wybuchu wojny kontynuował ją na tajnych kompletach. Działał też w konspiracyjnym harcerstwie. Po powstaniu warszawskim znalazł się w Krakowie. Tu zdał maturę (1947) i rozpoczął studia geologiczne n...
Więcej

Zmarł Profesor Kazimierz Pękala

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł ś.p. prof. dr hab. Kazimierz Pękala, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wyróżniony Medalem 100-lecia PTG, wybitny geomorfolog i polarnik. Rodzinie Zmarłego oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Więcej

Na grobie Profesora Bogdana Zaborskiego

Z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w Roku Polskiej Geografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne oddało hołd jednemu z największych polskich geografów, profesorowi Bogdanowi Zaborskiemu (1901-1984). Profesor Bogdan Zaborski uznawany jest za twórcę antropogeografii. W roku 1974 otrzymał honorowe członkostwo PTG. Spoczywa na cmentarzu Notre-Dame w Ottawie. Zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości Tomasza Witesa. [gallery size="medium" link="file" ids="1595,1594,1593,1592"]
Więcej

Zmarł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE

Nekrolog_Ludwik_Kaszowski_ZrodloTuGazetaPl
[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Źródło: www.tugazeta.pl[/caption] Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z głębokim żalem zawiadamia, że 6 czerwca 2017 roku zmarł śp. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE. Emerytowany pracownik Instytutu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994-1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Geografia była wielką miłością i pasją życia ...
Więcej

Historia o dwóch takich, których skradła światu Geografia

Wspomnienie_Prof_Liszewskiego
Wspomnienie śp. Profesora Stanisława Liszewskiego w pierwszą rocznicę śmierci wygłoszone przez Profesora Anotniego Jackowskiego podczas uroczystości nadania nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Profesora Stanisława Liszewskiego. Historia o dwóch takich, których skradła światu GEOGRAFIA Za górami, za lasami żyło sobie dwóch chłopców, którzy pojawili się na świecie w odstępie kilku zaledwie lat. Byli to: Antoni oraz urodzony pięć lat później Stanisław. Nikt nie wiedział wtedy, łącznie z obu maluchami, że kiedyś pojawi się na niebie nowa gwiazda, która po lata...
Więcej