Czasopismo Geograficzne

Kontakt

Redakcja

Czasopismo Geograficzne
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań
e-mail: czasopismo@ptgeo.org.pl

Redaktor Naczelny

Cezary Mądry
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań
e-mail: cezary@amu.edu.pl