Komisja Geografii Turyzmu PTG

Komisja Geografii Turyzmu PTG

Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego działa od 19 października 1968 r. Aktualnie działalność Komisji skoncentrowana jest na dyskusji terminologicznej w zakresie kluczowych dla geografii turyzmu pojęć jak: przestrzeń turystyczna, krajobraz turystyczny, potencjał turystyczny, produkt turystyczny i funkcja turystyczna. Komisja stanowi forum wymiany myśli oraz wspólnych działań polskich geografów turyzmu. Komisja koordynuje prace redakcyjne nad słownikiem geografii turyzmu oraz opracowanie atlasu turystyki Polski.