Komisja Geografii Przemysłu PTG

Komisja Geografii Przemysłu PTG

Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego powstała w dniu 24 marca 1979 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego PTG. Głównym celem działalności Komisji Geografii Przemysłu jest intensyfikacja prac badawczych z zakresu geografii przemysłu, budownictwa, usług i przedsiębiorczości oraz popularyzowanie ich wyników. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problematyką badawczą Komisji do współpracy i składanie deklaracji członkowskich.