Biuletyn informacyjny PTG

Biuletyn Informacyjny PTG ukazuje się od roku 1966, zawiera informacje o działalności Towarzystwa, skierowany jest głownie do członków Towarzystwa, ukazuje się raz w roku.