Otwarte Warsztaty Geograficzne „Berlin 2023”

Oddział Wrocławski i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na Otwarte Warsztaty Geograficzne "Berlin 2023" w dniach 20-27 sierpnia 2023. Wiodącym tematem warsztatów będzie "Wielokulturowość Berlina jako determinanta jego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego". Tematy dodatkowe to "Komunikacja miejska jako element infrastruktury gospodarczej Berlina" oraz "Rola kart turystycznych w promocji Berlina". Otwarte Warsztaty Geograficzne "Berlin 2023" - Program Otwarte Warsztaty Geograficzne "Berlin 2023" mają niezwykle bogaty prorgam. W stolicy Niemiec spęd...
Więcej

X Konferencja GIS w Nauce

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić na X jubileuszową Konferencję GIS w Nauce, która odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Nauk Geograficznych w dniach 22–23 czerwca 2023 r. Pierwsza Konferencja GIS w Nauce, której inicjatorami byli prof. Iwona Jażdżewska i prof. Jacek Urbański odbyła się w czerwcu 2012 r. w Łodzi. Miała być miejscem spotkań, integracji i wymiany doświadczeń naukowych dla osób zainteresowanych geoinformacją, niezależnie od dyscypliny naukowej jaką r...
Więcej

XXVII Seminarium Krajobrazowe – Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne

Zapraszamy na XXVII Seminarium Krajobrazowe. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego we współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizuje w dniach 28-29 września 2023 r. w Lublinie XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, tym razem pt. "Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne". Zmienność jest istotną cechą krajobrazu. Zmiany ciągłe prowadzą do powstania nowego krajobrazu, zaś cykliczne wiążą...
Więcej

Ogólnopolska konferencja pt. „Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe”

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk organizuje w dniach 21-22 listopada 2023 r. ogólnopolską konferencję pt. "Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe". Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja "Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe" jest wydarzeniem dedykowanym pamięci dr hab. Konrada Czapiewskiego, profesora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który był aktywnym naukowcem, popularyzatorem wiedzy o przestrzeni, osobą zaangażowaną w działania wielu organizacji, w tym Ko...
Więcej

III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” Spitsbergen Środkowy – Petuniabukta

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej "Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu" oraz skorzystania z możliwości odwiedzenia Stacji Polarnej UAM "Petuniabukta" w sezonie letnim 2023. Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują również globalne zmiany klimatu. Proponowany problem konferencji określony został w temacie "Krajobrazy polarne w war...
Więcej

38 Seminarium Geografii Wsi – Zielona gospodarka w rozwoju obszarów wiejskich

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 38 Seminarium Geografii Wsi pod hasłem "Zielona gospodarka w rozwoju obszarów wiejskich". Głównym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych wobec aktualnych i najważniejszych wyzwań związanych z zieloną gospodarką, jako modelu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 38 Seminarium Geografi...
Więcej

Kongres Geografii Polskiej 2023

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna Śpieszmy się (Jan Twardowski) Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w trzech wydarzeniach szczególnych dla polskiej geografii. Są to: Kongres Geografii Polskiej 2023 Jubileusz 100-lecia Czasopisma Geograficznego 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Wydarzenia odbędą się w dniach 31 maja - 3 czerwca 2023 roku w Poznaniu w formie stacjonarnej. Tematem przewodnim obrad jest hasło: "Geografia niepewności". Kongres Geografii Polskiej 2023 - Uzasadnienie tematu obrad Rolą nauki jest objaśnianie rzeczy...
Więcej

Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody

Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na doroczne Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, którego tematem przewodnim będzie: Praktyczne znaczenie wiedzy i umiejętności geograficznych. Forum odbędzie się 15 marca 2023 (środa) w godz. 10.30 - 14.30 na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, w sali 123 im. E. Romera (budynek laboratorium). W programie: Adam Hibszer (WNP UŚ): Praktyczne aspekty wiedzy i umiejętności w podstawach programowych geografii – wpr...
Więcej

LXIII Zjazd PTG w Krakowie – 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności

LXIII Zjazd PTG odbędzie się w Krakowie, w dniach od 25 do 27 listopada 2022 r. pod hasłem "2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności". Spotkanie Geografów, Członków i Sympatyków PTG połączymy z uroczystymi obchodami Jubileuszu 100-lecia Oddziału Krakowskiego PTG. Na wydarzenie zapraszają Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności Dzisiejszy świat stoi w obliczu poważnych problemów przyrodniczych, społec...
Więcej

International Tourism Congress ITC2022 pod patronatem PTG

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe wydarzenie International Tourism Congress ITC2022, które odbędzie się w Łodzi, w dniach od 17 do 19 listopada 2022 roku. Polskie Towarzystwo Geograficzne objęło patronat nad kongresem organizowanym wspólnie przez międzynarodowy projekt SPOT - Sustainable Spatial Planning of Tourism Destrinations, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz portugalską organizację badawczą CiTUR - Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo. Tylko do 15 września można zgłosić swoje wystąpienie i zarejestrować się korzystając z obniżonego ...
Więcej