Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Redakcja i Rady

Rada naukowa serii Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

 • Redaktor naczelna: dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek University of Silesia, Poland
 • Sekretarz redakcji: dr Katarzyna Pukowiec-Kurda University of Silesia, Poland
 • Redaktor kartograficzny: dr hab. Jerzy Nita University of Silesia, Poland
 • Redaktor statystyczny: dr Michał Sobala University of Silesia, Poland
 • Redaktor techniczna: mgr Patrycja Lubaszka University of Silesia, Poland

Członkowie Rady Wydawniczej w kadencji 2017-2020

 • Urszula Myga-Piątek – przewodnicząca (od 2018) (University of Silesia, Poland),
 • Joanna Plit – z-ca przewodniczącej (Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences),
 • Katarzyna Pukowiec-Kurda – sekretarz (University of Silesia, Poland),
 • Patrycja Lubaszka – redaktor techniczna (University of Silesia, Poland),
 • Michał Sobala (University of Silesia, Poland),
 • Renata Dulias (University of Silesia, Poland),
 • Michał Kupiec (West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland)
 • Jerzy Nita (University of Silesia, Poland),
 • Zbigniew Podgórski (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland),
 • Agata Zachariasz (Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Poland).

Członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej

 • Viacheslav Andreychouk (University of Warsaw, Poland),
 • Peter Jordan (University of Vienna, Austria),
 • Olaf Kühne (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Germany),
 • Alexander Kovalyov (Kharkiv National University, Ukraine),
 • Oimahmad Rahmonov (University of Silesia in Katowice, Poland)
 • Bogdan Ridush (Chernivtsi National University Chernivtsi, Ukraine)
 • Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czech Republic)
 • Przemysław Śleszyński(Institute of Geography and Spatial Organization PAS in Warsaw, Poland)
 • Laura Sakaja (University of Zagreb, Croatia)
 • Hiroshi Yagahi (University of Ryukoku, Kyoto, Japan)