Oddział Teledetekcji PTG

Oddział Teledetekcji PTG

Działalność Oddziału Teledetekcji PTG dotyczy głównie rozwoju nauk geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem teledetekcji i geoinformatyki. Naszym celem jest integracja środowiska specjalistów w zakresie teledetekcji, fotointerpretacji i geoinformatyki, podnoszenie prestiżu tych dyscyplin i upowszechnianie wiedzy z ich zakresu oraz związanych z nimi zastosowań, podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych Członków Oddziału, jak również wspieranie ich osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych. Cele te są realizowane drogą publikacji wydawnictw naukowych i informacyjnych, organizacji konferencji, seminariów i posiedzeń naukowych, warsztatów, szkoleń, konkursów, wycieczek naukowych, imprez klubowych, współpracy w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego, współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi.