Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024

27 marca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na posiedzeniu tym wybrano czteroosobowy skład Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i pozostałych, wybieralnych członków Prezydium i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Komisji Wyborczej zasiadać będą: kol. Wiesława Gierańczyk z Oddziału Toruńskiego, kol Mariusz Miedziński z Oddziału Słupskiego, kol. Łukasz Musiaka z Oddziału Łódzkiego oraz kol. Tomasz Rachwał z Oddziału Krakowskiego. Komisja Wyborcza ukonstytuowała się i na swojego przewodniczą...
Więcej

Geografowie polscy. Słownik biograficzny: Początek prac nad suplementem

Minęły dwa lata od ukazania się monumentalnego wydawnictwa pt. Geografowie polscy. Słownik biograficzny. Dzieło to znalazło uznanie w środowisku polskich geografów, a także wśród przedstawicieli innych dziedzin nauki. Zapotrzebowanie na tę pozycję zgłaszają największe biblioteki naukowe na świecie. We Wstępie do tej publikacji Redaktorzy sugerowali konieczność kontynuowania tego przedsięwzięcia. Zaproponowali, aby co pięć lat publikować suplementy, zawierające informacje biograficzne o geografach, którzy odeszli. Dodatkowo w suplementach powinny się znaleźć uzupełnienia dotyczące osób, któ...
Więcej

IALE 2021 European Congress: The Call for Symposia

The call for symposia is now open for the IALE 2021 European Landscape Ecology Congress, taking place July 5-9, 2021 in Warsaw, Poland. Congress is organised by Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences and Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw in partnership with European and Polish Associations for Landscape Ecology (IALE-Europe and PAEK). Goal of the IALE 2021 European Congress Congress aims to highlight landscape ecology as the transdisciplinary platform linking past, present and future. This approach is especially needed now...
Więcej

Czy mapy internetowe mogą być przydatne w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym?

Czy mapy internetowe mogą być przydatne w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym? Z pozoru odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista i twierdząca. Nowoczesna mapa internetowa jest atrakcyjna wizualnie i pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo, daje ona możliwość zbierania danych przestrzennych np. w postaci geokwestionariusza - użytkownicy przeistaczają się z biernych konsumentów treści w jej producentów. Jest to cecha ważna w planowaniu opartym na partycypacji społecznej. Geokwestionariusze są stosowane np. w Poznaniu (http://geoplan.amu.edu.pl/) i Warszawie (http...
Więcej

Zmarł Doktor Robert Wiluś

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega - Robert Wiluś. Był człowiekiem wielkiego serca, naukowcem, nauczycielem akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i z Komisją Geografii Turyzmu PTG. Był także wielkim przyjacielem młodzieży, a jego pasja związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i organizowaniem rajdów st...
Więcej

MapoFaktura – Wspólne mapowanie obiektów noclegowych Łodzi za nami

MapoFaktura - to wydarzenie online, które odbyło się 8 kwietnia 2020 roku. Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego była jednym z partnerów tego wydarzenia. Ideą było wspólne mapowanie, a dokładniej weryfikowanie i uzupełnianie informacji w zasobach Open Street Map o obiektach noclegowych działających w Łodzi. MapoFaktura była okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz współtworzenia bezpłatnej mapy świata. Brali w nim udział wszyscy, zarówno doświadczeni edytorzy map, jak i nowicjusze w tej dziedzinie. MapoFaktura została zrealizowana za pomocą aplikacji Discord, cho...
Więcej

Życzenia wielkanocne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego PTG, Prezydium oraz własnym pozwalam sobie przekazać Państwu wiele Najserdeczniejszych i płynących z głębi serca Życzeń Świątecznych, przede wszystkim wiele zdrowia i tak potrzebnego wszystkim optymizmu. W bieżącym roku Święta Wielkanocne przebiegają w niecodziennej atmosferze globalnej epidemii związanej z koronawirusem. Wszystkich porażają informacje o zasięgu tego zjawiska, jak też o stale wzrastającej liczbie ofiar śmiertelnych...
Więcej

Zarząd Główny PTG – ustalenia zdalnego posiedzenia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 27 marca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W posiedzeniu uczestniczyło 30 z 40 uprawnionych do głosowania członków Zarządu Głównego. Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTG z dnia 20 września 2019 roku. Zarząd Główny podjął w drodze głosowań kilka istotnych decyzji. Głosowania Po pierwsze, przyjęta została uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe PTG za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Po drugie, wybrano czteroosobowy skład Komisji Wyborczej do prze...
Więcej

Konwolucyjne sieci neuronowe na potrzeby detekcji odłogów

Uzbrójmy komputer w wiedzę geografa! Nauczmy maszynę pewnego wycinka kompetencji profesjonalnego badacza, aby wsparła nas ona w rozwiązaniu nietrywialnego problemu badawczego. Mowa nie tylko o zapamiętaniu pewnych informacji, ale również o wyciąganiu z nich wniosków oraz pozyskiwaniu doświadczenia z każdą kolejną próbą interpretacji danych. Uczenie maszynowe (machine learning) pozwala spojrzeć na problem badawczy z innej perspektywy. Oferuje możliwość wyszukiwania skomplikowanych wzorców, które pozostają nieuchwytne dla tradycyjnych metod statystycznych. Dodatkowo, raz wyuczony model maszynow...
Więcej

PTG beneficjentem programu Doskonała Nauka MNiSW

Doskonała Nauka to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało objęte wsparciem. Dzięki temu możliwym stanie się wydanie monografii "Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018". Monografia została zredagowana przez prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego i dr. hab. Tomasza Witesa. Recenzję naukową przygotował prof. dr hab. Kazimierz Krzemień. Monografia "Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018" stanowi opracowanie archiwizujące wydarzenia w ramach jubileuszu 100-l...
Więcej