Seria „Atlasy sekwencji glebowych” (Soil Sequences Atlas)

Marek Drewnik Seria "Atlasy sekwencji glebowych" (Soil Sequences Atlas) publikowana jest od 2014 roku pod redakcją Marcina Świtoniaka i Przemysława Charzyńskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Oddziału Toruńskiego PTG. Seria liczy obecnie 5 woluminów (najnowszy tom ukazał się pod koniec 2022 roku). Zawiera niezwykle cenny zbiór danych dotyczących zróżnicowania gleb w różnych krajobrazach na Ziemi. Przedstawione gleby zostały uformowane wskutek oddziaływania czynników naturalnych, ale też w wielu przypadkach pod wpływem różnorodnego sposobu i historii ich użytkowania oraz powiąz...
Więcej

Rozliczamy PIT-y. Pamiętajmy o 1,5% podatku dla PTG

Szanowni Państwo! Pamiętajmy o 1,5% podatku dla PTG. Nadszedł sezon rozliczania PIT-ów i jak co roku zachęcamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego do wspomagania działalności Towarzystwa poprzez przekazanie 1,5% podatku. Polskie Towarzystwo Geograficzne, będąc stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, zrzeszającym geografów, ma jednocześnie status Organizacji Pożytku Publicznego. Poprzez różnorodne przedsięwzięcia, Towarzystwo stara się upowszechniać w społeczeństwie rzetelną i obiektywną wiedzę geograficzną oraz działa na rzecz rozwoju nauk geog...
Więcej

Odeszła od nas Prof. Anna Kołodziejczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2023 r. odeszła od nas dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM w Poznaniu. Prof. Anna Kołodziejczak była szanowaną badaczką oraz aktywną organizatorką życia akademickiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 marca 2023 r. o godzinie 14.30 na Cmentarzu Junikowskim. Msza święta zostanie odprawiona po pogrzebie o godz. 16.30, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach, ul. Kościelna 3. [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="210"] Źródło: UAM w Poznaniu[/caption] Anna Kołodziejczak studia m...
Więcej

Kongres Geografii Polskiej 2023 – Komunikat II

Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Kongresie Geografii Polskiej połączonej z Jubileuszem 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz z 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenia odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Jej Magnificencji prof. dr hab...
Więcej

Zgłoś wydarzenie na GeoNight2023

Zbliża się GeoNight2023! Podobnie jak wcześniej, w 2023 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne - członek Europejskiej Asocjacji Towarzystw Geograficznych EUGEO - wspiera „GeoNight”, międzynarodową inicjatywę dla wszystkich, którzy mają geografię w swoich sercach i tego szczególnego wieczora i nocy chcą uczestniczyć w geograficznych wydarzeniach. Celem jest również wychodzenie z naszą dyscypliną poza granice świata akademickiego z nadzieją na międzynarodowe zainteresowanie i poparcie dla Geografii. GeoNight2023 wypada 14 kwietnia. Więcej informacji można znaleźć na międzynarodowej stronie in...
Więcej

Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” edycja 2022/2023

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza uczniów i studentów zainteresowanych geografią i sztuką fotograficzną do udziału w XI. edycji konkursu fotograficznego pt. "Geografia - proces, forma obiekt". Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, a od X. edycji (2021/2022) patronat nad wydarzeniem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne. Konkurs fotograficzny ma za zadanie popularyzację wiedzy geograficznej oraz promocję twórczego - artystycznego spojrzenia na zjawiska i procesy zachodzące w szeroko rozumianym środowisku geog...
Więcej

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy – Sprawozdanie

Łukasz Fiedeń XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii" odbyła się w Krakowie w dniach 21–23 października 2022 r. Jej organizacją zajmowali się doktoranci i studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod przewodnictwem mgr. Dawida Piątka. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela, Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ prof. dr. hab. Marka Drewnika, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Pol...
Więcej

W Łodzi rozpoczął się Kongres Edukacji Geograficznej

W Łodzi rozpoczął się Kongres Edukacji Geograficznej. Nauczyciele geografii oraz cała społeczność Polskiego Towarzystwa Geograficznego mają dzisiaj dwa ważne powody do świętowania. 14 października obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego - Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętamy też o 100. rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 roku. Warto przypomnieć, że w tamtych dniach powołano Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii. Kongres Edukacji Geograficznej odbywa się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łó...
Więcej

XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. „Krajobrazy małych miast – współczesne kierunki badań” – Sprawozdanie

Katarzyna Pawlewicz XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. "Krajobrazy małych miast - współczesne kierunki badań" odbyło się w dniach 5-6 września 2022 roku w Olsztynie. Zorganizowane zostało przez Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej działającej w ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego przy współpracy Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustaw Marek ...
Więcej

Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG – spotkanie podsumowujące obchody za nami

Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG już za nami. W dniu 10 września 2022 r. w Olsztynie k. Częstochowy odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące obchody Jubileuszu 75-lecia działalności Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie było efektem pracy całego Oddziału Częstochowskiego PTG, którym kieruje Urszula Gospodarek. Przewodniczącej Oddziału przypadła rola prowadzącej jubileuszową uroczystość. W spotkaniu uczestniczyło ogółem ok. 70 osób w tym: Tomasz Kucharski (Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Honorowy Patron obchodów Jubileuszu), Marek Ro...
Więcej