Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pozwalam sobie przekazać Państwu, Państwa Rodzinom i Przyjaciołom Najserdeczniejsze Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020. W naszej tradycji kulturowej jest to jedno z najbardziej ważących Świąt, podczas których zawsze kiełkuje nadzieja, że kolejny rok przyniesie "lepsze". Narodzone Boże Dziecię symbolizuje miłość, wolność i umiłowanie prawdy. Odbiciem tych ludzkich oczekiwań są liczne kolędy, zarówno współczesne, jak i tworzone przed setkami lat. Zawsze n...
Więcej

Kobiety Nepalu – Opowieść Konrada Czapiewskiego

Słyszysz Nepal, myślisz Himalaje. W powszechnej opinii tak to działa. Natomiast Nepal to także dżungla położona na wysokości 200 metrów nad poziomem morza, którą od najwyższych szczytów Ziemi dzieli kilkadziesiąt kilometrów. Nepal przede wszystkim to jednak Ludzie. W kraju „wciśniętym” pomiędzy dwa wielkie mocarstwa i który przez to wydaje się niewielki, mieszka 30 milionów osób. Bardzo biednych materialnie osób, choć swoim uśmiechem potrafiących uwolnić duchową radość. Warunki życia są zatem trudne, ale jakość życia wydaje się wysoka. Szczególnie Kobiety muszą wykazać się dużym poświęceni...
Więcej

Profesor Antoni Jackowski odznaczony przez Ponadregionalne Stowarzyszenia Edukacyjne „Wieniawa”

Z radością informujemy, że Przewodniczący PTG Profesor Antoni Jackowski został odznaczony przez Ponadregionalne Stowarzyszenia Edukacyjne "Wieniawa" najwyższym wyróżnieniem Organizacji - repliką z brązu pomnika Jana Długosza, znajdującego się w Kłobucku. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Krakowie, 29 października 2019 r., podczas posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony PSE "Wieniawa" w wydarzeniu uczestniczyły cztery osoby: Prezes Andrzej Sękiewicz, wiceprezes Jarosław Trzepióra, członek honorowy i laudator Marek Śliwiński oraz wiced...
Więcej

Profesor Antoni Jackowski uhonorowany Medalem im. Wincentego Pola

Niniejszym pragniemy przekazać radosną informację, że nasz Najdroższy Przewodniczący, Profesor Antoni Jackowski w uznaniu zasług dla rozwoju geografii i jej popularyzacji w społeczeństwie został uhonorowany przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk Medalem im. Wincentego Pola. Wyniki Konkursu podała do wiadomości Kapituła Medalu 11 października 2019, a Komitet Nak Geograficznych PAN przyjął je przez aklamację z owacjami. Naszemu Przewodniczącemu składamy najserdeczniejsze gratulacje! Głęboko i szczerze dziękujemy za wszystko! Wioletta Kamińska, Przemysław Śleszyński Zastępcy ...
Więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 20 września 2019 roku w Warszawie, dzięki gościnności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu geografii. Następnie zgromadzeni członkowie PTG wysłuchali sprawozdań rzeczowego i finansowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W dalszej kolejności przyznane zostały odznaczenia statutowe Towarzyska - Członkostwo Honorowe, Medale PTG oraz Złote Odznaki. W części koń...
Więcej

Letnia Szkoła GIS

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Sekcją Dydaktyki Geografii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekcją Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów, zapraszają do udziału w warsztatach "Letnia Szkoła GIS". Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli geografii. Przygotowuje merytorycznie i dydaktycznie w zakresie stosowania technologii geoinformacyjnych oraz GIS-u zgodn...
Więcej

Promocja książki pt. „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej”

24 maja 2019 r. w Muzeum Krakowa - Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera odbyła się uroczysta promocja książki pt. "Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej" autorstwa Antoniego Jackowskiego, Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, Izabeli Sołjan oraz Justyny Liro. Publikacja ta, będąc pierwszym w międzynarodowej literaturze geograficznej opracowaniem prezentującym losy geografii i geografów w latach II wojny światowej, została wydana przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Recenzentem książki jest prof....
Więcej

PolarProject – studencka wyprawa polarna

Z radością informujemy, że PolarProject - studencka wyprawa polarna została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Chcąc uczcić 35. rocznicę pierwszej wyprawy poznańskich naukowców na Spitsbergen, grupa 10 studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje Wyprawę Polarną do Stacji Badawczej "Petuniabukta" leżącej na archipelagu Svalbard. Studenci, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego, mają zamiar wcielić się w rolę polarników, walczyć z żywiołami i prowadzić badania naukow...
Więcej

Dni Geografa 2019 na Uniwersytecie Łódzkim

W ramach obchodów Dni Geografa 2019 na Uniwersytecie Łódzkim odbył się szereg interesujących wydarzeń. Kulminacją obchodów geograficznego święta było otwarcie otwarcie wystawy "1919 – 2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ". Wydarzenie rozpoczęło się 16 kwietnia o godzinie 12:00. Wystawę współorganizowaną przez Oddział Łódzki PTG otworzyła V-ce Dyrektor BUŁ pani Dorota Bartnik oraz Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTG dr Łukasz Musiaka. W czasie otwarcia wydarzenia Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Andrzej Górczyński przekazał JM Rektorowi UŁ prof. Antoniemu Ró...
Więcej

Życzenia Wielkanocne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Drodzy Przyjaciele PTG, Szanowni Państwo, Wchodzimy w okres Wielkiego Misterium, które powinno nam przypominać fakt, o którym często zapominamy, że dawno temu męczeńską śmierć na Krzyżu poniósł za grzechy Człowieka Chrystus. Ale trzeciego dnia Zmartwychwstał w Chwale, dając nam wszystkim siłę wiary w Miłość, Dobro i Pokój. Nie odrzucajmy tej niezwykłej Ofiary! Niestety patrząc na dzisiejszy świat, w tym także na nasz kraj, możemy odnieść wrażenie, że Człowiek zapomniał o ofierze życia, jaką złożył Chrystus. Zamiast słów o Miłości, Radości, Wierze i Pokoju ...
Więcej