Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” edycja 2022/2023

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza uczniów i studentów zainteresowanych geografią i sztuką fotograficzną do udziału w XI. edycji konkursu fotograficznego pt. "Geografia - proces, forma obiekt". Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, a od X. edycji (2021/2022) patronat nad wydarzeniem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne. Konkurs fotograficzny ma za zadanie popularyzację wiedzy geograficznej oraz promocję twórczego - artystycznego spojrzenia na zjawiska i procesy zachodzące w szeroko rozumianym środowisku geog...
Więcej

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy – Sprawozdanie

Łukasz Fiedeń XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii" odbyła się w Krakowie w dniach 21–23 października 2022 r. Jej organizacją zajmowali się doktoranci i studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod przewodnictwem mgr. Dawida Piątka. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela, Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ prof. dr. hab. Marka Drewnika, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Pol...
Więcej

W Łodzi rozpoczął się Kongres Edukacji Geograficznej

W Łodzi rozpoczął się Kongres Edukacji Geograficznej. Nauczyciele geografii oraz cała społeczność Polskiego Towarzystwa Geograficznego mają dzisiaj dwa ważne powody do świętowania. 14 października obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego - Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętamy też o 100. rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 roku. Warto przypomnieć, że w tamtych dniach powołano Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii. Kongres Edukacji Geograficznej odbywa się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łó...
Więcej

XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. „Krajobrazy małych miast – współczesne kierunki badań” – Sprawozdanie

Katarzyna Pawlewicz XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. "Krajobrazy małych miast - współczesne kierunki badań" odbyło się w dniach 5-6 września 2022 roku w Olsztynie. Zorganizowane zostało przez Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej działającej w ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego przy współpracy Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustaw Marek ...
Więcej

Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG – spotkanie podsumowujące obchody za nami

Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG już za nami. W dniu 10 września 2022 r. w Olsztynie k. Częstochowy odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące obchody Jubileuszu 75-lecia działalności Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie było efektem pracy całego Oddziału Częstochowskiego PTG, którym kieruje Urszula Gospodarek. Przewodniczącej Oddziału przypadła rola prowadzącej jubileuszową uroczystość. W spotkaniu uczestniczyło ogółem ok. 70 osób w tym: Tomasz Kucharski (Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Honorowy Patron obchodów Jubileuszu), Marek Ro...
Więcej

W tragicznych okolicznościach zmarł Dr hab. Konrad Czapiewski Prof. IGiPZ PAN

Nie żyje Konrad Czapiewski! Dzisiaj, tj. 26 sierpnia 2022 roku dotarła do nas niezwykle przygnębiająca informacja o śmierci Dr hab. Konrada Czapiewskiego, Prof. IGiPZ PAN. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w trakcie służbowego wyjazdu do Meksyku. W imieniu całej społeczności PTG łączymy się w bólu z najbliższą Rodziną i Przyjaciółmi. Konrad Czapiewski był geografem. W latach 1998-2003 ukończył studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalizacji z geografii społeczno-ekonomicznej. Pracę magisterską pt. Warunki życia ludności...
Więcej

Odszedł od nas Profesor Adam Jelonek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2022 r. odszedł od nas Profesor Adam Jelonek, emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Kierownik Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godz. 12 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, ul. Wapienna 13, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Profesor Adam Jelonek, ur. 1931 (Kraków), specjalista geografii ludności, geografii osadnictwa, geografii regionalnej...
Więcej

Polska drużyna w srebrze na XVIII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej

Polscy uczniowie zdobyli 4 srebrne medale na zakończonych w Paryżu zawodach XVIII Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Drużynowo Polska zajęła 5. miejsce pośród 54 krajów, potwierdzając wysoki od lat poziom polskich Młodych Geografów. [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Od lewej: Anna Zientek, Filip Szczęk, Mateusz Tomiczek, Piotr Zatwarnicki (Fot. Dorota Dorochowicz)[/caption] Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (iGeo), organizowana przez Międzynarodową Unię Geograficzną, jest corocznymi zawodami dla najlepszych uczniów szkół średnich, wyłonionych w krajowy...
Więcej

Profesor Bogodar Winid w 100. rocznicę urodzin

Prof. Bogodar Winid - wybitny geograf i kartograf - w latach 1978-1980 pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 25 maja 2022 r. mija 100. rocznica jego urodzin. Na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 25 maja 2022 r. o godz.13.30 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i oddania hołdu Profesorowi Bogodarowi Winidowi. W uroczystości uczestniczyła żona Profesora - dr hab. Jadwiga Winidowa oraz zebrani goście. W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przemowę wygłosił i kwiaty złożył prof. Mac...
Więcej

Rejestracja na XXVII Kongres FIG w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że możliwa jest rejestracja na XXVII Kongres FIG, który odbędzie się w dniach 11-15 września 2022 w Warszawie. Kongres organizowany jest przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Międzynarodową Federację Geodetów (FIG). Organizatorzy będą mieli przyjemność gościć uczestników Kongresu w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre w Warszawie. Dla Polski to wyjątkowa okazja do promocji kraju na arenie międzynarodowej. Dla środowiska geodezyjnego w Polsce to ogromny zaszczyt i sposobność do przedstawienia swoich osiągnięć swoich środowisku międzynarodowemu. Re...
Więcej