Recenzja książki „Czarnobyl i Fukushima” wydanej przez PWN

Mija 35 rocznica katastrofy w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku w czwartym bloku energetycznym elektrowni jądrowej doszło do przegrzania reaktora i wybuchu wodoru. Do atmosfery przedostały się substancje, które wraz z chmurą promieniotwórczą przemieszczały się nad Europą. Przez lata wokół tematu wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu narosło wiele mitów. Kiedy w 2011 roku, po 25 latach od pamiętnej katastrofy w Czarnobylu, w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu, doszło do serii wypadków w elektrowni atomowej Fukushima I, ponownie rozgor...
Więcej

„Kartografia i Geomedia” Beaty Medyńskiej-Gulij wydana przez PWN

"Kartografia i Geomedia" jest kolejną odsłoną popularnego podręcznika akademickiego "Kartografia - zasady i zastosowania geowizualizacji". Nowe wydanie zostało uaktualnione i w znacznym stopniu rozszerzone o najnowsze trendy w kartografii, a szerzej geowizualizacji - zwłaszcza wizualizacji informacji geograficznej w najnowocześniejszych mediach, czyli geomediów. "Kartografia i Geomedia" prezentuje oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc nacisk na pragmatyczne stosowanie jej dorobku w zarzadzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym oraz w kierunku naukowych...
Więcej

Życzenia Wielkanocne Przewodniczącej PTG i Honorowego Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo, Zbliża się Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Jak nakazuje odwieczny zwyczaj przekazujemy sobie z tej okazji życzenia: zdrowia, radości, szczęścia, dobra i uśmiechu oraz poczucia siły wynikającej z tego, że jesteśmy Wspólnotą. Obecne Święta Wielkanocne znacznie różnią się od naszych dotychczasowych doświadczeń. Obchodzimy je już po raz drugi w trakcie szalejącej pandemii, która zbiera coraz większe żniwo. Celebrując Dzień Zmartwychwstania poświęćmy choć chwil...
Więcej

Deklaracja uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków

W dniu 4 marca 2021 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 469 uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków uchwaliło Deklarację w sprawie promowania idei polskich geoparków oraz niezwłocznego i koniecznego powołania instytucji, która mogłaby m.in. reprezentować polskie geoparki na arenie międzynarodowej. "Polskie Geoparki" to hasło tegorocznego Dnia Geografa obchodzonego 23 kwietnia, przyjęte przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Deklaracja uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków Dzięki zachętom i wsparciu organizacj...
Więcej

Ukazał się Atlas Wyszehradzki

W lutym 2021 r. nakładem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) ukazał się "Atlas Wyszehradzki". Jest rezultatem projektu zrealizowanego przez PTG i został sfinansowany przez IWPW. Jego celem jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką: Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Celem publikacji jest również próba kompleksowego opisu zjawisk i procesów będących efektem splotu historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych...
Więcej

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu 2021

Rok 2021 obchodzimy jako Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu (International Year of Caves and Karst - IYCK). Hasło tego Międzynarodowego Roku: "Odkrywać, rozumieć i chronić" wyraża jego główny cel – uświadomienie światowej społeczności, w tym decydentów, naukowców, osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, edukację i ochronę środowiska, jak ważnym zasobem i jednocześnie dziedzictwem przyrodniczym są obszary krasowe i jaskinie. Uroczysta inauguracja Roku odbyła się 26 stycznia. Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu - Organizacja wydarzeń w Polsce i na świecie Międzynarodowy Rok Jaski...
Więcej

Prof. Eugeniusz Romer – 150. rocznica urodzin

Eugeniusz Mikołaj Romer urodził się 3 lutego 1871 r. we Lwowie. Dzisiaj obchodzimy 150. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich geografów, twórcy nowoczesnej kartografii polskiej, geopolityka, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eugeniusz Romer był najwybitniejszym geografem i kartografem swoich czasów. Był profesorem honorowym uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, a także czynnym i honorowym członkiem instytucji naukowych i stowarzyszeń polskich oraz największych zagranicznych towarzystw geo...
Więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne Prezydium ZG PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim Członkom Wspólnoty Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej bliskości. Trwająca pandemia oznaczała dla zdecydowanej większości z nas konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości, zarówno osobistej, jak i zawodowej. Jako cywilizacja XXI wieku uczymy się pokory, powszechniej resp...
Więcej

Monografia geograficzna „Turze Pole. 600 lat działalności człowieka”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia "Turze Pole. 600 lat działalności człowieka" pod redakcją Łukasza Fiedenia. Wieś Turze Pola istnieje od ok. 1420 r. To właśnie jubileusz 600-lecia tej wyjątkowej wsi skłonił zespół 15 autorów związanych z w Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do podjęcia prac nad przygotowaniem monografii geograficznej. W monografii środowisko geograficzne wsi potraktowano jako interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działaln...
Więcej

Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym

"Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym. Od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej" to tytuł najnowszej monografii autorstwa dydaktyków geografii: Joanny Angiel, Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Bogucki. Publikacja została sfinansowana przez: Wydział Geogrfaii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dostępna jest nieodpłatnie na stronie Komisji Edukacji Geograficznej PTG: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploa...
Więcej