Czasopismo Geograficzne

Redakcja

Redaktor Naczelny

dr Cezary Mądry
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ORCID: 0000-0001-8334-9379

Rada Redakcyjna

Sekcja: geografia fizyczna kompleksowa, geografia krajobrazu, ochrona i kształtowanie środowiska
dr Krzysztof Badora
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
ORCID: 0000-0001-5150-0628

Sekcja: geografia transportu, geografia przemysłu
dr Ariel Ciechański
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ORCID: 0000-0002-4123-6533

Sekcja: geografia społeczna, geografia wsi, rozwój lokalny i regionalny
dr Anna Dubownik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
ORCID: 0000-0003-0313-7961

Sekcja: geografia ekonomiczna
dr Wojciech Dyba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ORCID: 0000-0003-1554-5938

Sekcja: geomorfologia i geoarcheologia
dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i  Geologicznych
ORCID: 0000-0001-7028-3235

Sekcja: gospodarka wodna, hydrologia, klimatologia
prof. dr hab. Paweł Jokiel
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
ORCID: 0000-0002-6771-2294

Sekcja: geografia osadnictwa i ludności, polityka regionalna i lokalna
dr Magdalena Szmytkowska
Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
ORCID: 0000-0002-1504-6832

Sekcja: turystyka i rekreacja oraz geografia człowieka
dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i  Geologicznych
ORCID: 0000-0002-6743-8192

Redaktor Techniczny
dr Tomasz Herodowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ORCID: 0000-0003-3106-1626