Życzenia Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Nadszedł Dzień Radości, Pan Zmartwychwstał, dał nam moc i wiarę w Dobro i Sprawiedliwość. W tym Szczęśliwym Dniu pragnę przekazać wszystkim Państwu i każdemu z osobna moje najserdeczniejsze Życzenia Pomyślności, Radości, Zdrowia i Optymizmu. Radujmy się! Radujmy się z naszej wspaniałej Historii przez duże „H”. Już za 9 miesięcy będziemy się spotykać i cieszyć ze Wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Będziemy wspominać naszych Antenatów, ale też snuć wizje rozwoju polskiej geografii w kolejnym stuleci...
Więcej

Książka identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia PTG

Z radością informujemy, że zakończono pracę nad książką identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prosimy wszystkich Członków PTG o stosowanie opisanych w książce zasad używania logo, czcionek, kolorów i nazewnictwa oraz o dostosowanie do swoich potrzeb i wykorzystywanie papieru firmowego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej PTG: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/identyfikacja-wizualna-100-lecia-ptg/.
Więcej

Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015

Dzięki staraniom Członków Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ukazała się "Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015" pod redakcją prof. Dariusza Sokołowskiego. Zachęcamy do korzystania. Bibliografię można pobrać ze strony Komisji: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/bibliografia/.
Więcej

Posiedzenie Prezydiów Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych

W dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydiów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych. Posiedzenie to miało historyczny charakter, gdyż po raz pierwszy spotykały się Prezydia KNG, Zarządu Głównego PTG oraz Przewodniczący KKJG. Na posiedzeniu było obecnych 19 osób. Warto podkreślić, że było to pierwsze w historii spotkanie władz najważniejszych organizacji geograficzny...
Więcej

Przekaż 1% podatku

Polskie Towarzystwo Geograficzne jest wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce. Środki pozyskane w ramach 1% są tradycyjnie przekazywane na ufundowanie nagród w Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Geografii. Wsparcie to jest dla Polskiego Towarzystwa Geograficznego szczególnie ważne wobec wielkich wyzwań organizacyjnych i finansowych związanych z przygotowaniem przyszłorocznych obchodów 100-lecia PTG i Roku Polskie...
Więcej

XIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

W imieniu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Głównego Urząd Geodezji i Kartografii, Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w XIII Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik pod hasłem "Kochamy Mapy". Szczegóły konkursu można znaleźć pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/konkurs-im-b-petchenik
Więcej

Wniosek do Sejmu RP o ustanowienie roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii

8 listopada 2016 r. został złożony w Kancelarii Sejmu RP wniosek o ustanowienie przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii. Wniosek podpisali przedstawiciele czołowych polskich organizacji geograficznych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych. Pismo zostało poprzedzone spotkaniem z Wicemarszałkiem Sejmu RP prof. Ryszardem Terleckim, które odbyło się 11 października 2016 r. Organizacje geograficzne reprezentowali prof. Marek Degórski, prof. Antoni Jackowski, prof. Andrzej Lisowski oraz prof. Przemysław Śl...
Więcej

Nowa strona internetowa PTG

Nowa strona internetowa Polskiego Towarzystwa Geograficznego
23 grudnia 2016 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Będziemy na niej sukcesywnie informować o działalności PTG: oddziałów, komisji problemowych i Zarządu Głównego, a także o wszystkich sprawach ważnych dla polskiej geografii. Zapraszamy do odwiedzin!
Więcej

100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1918-2018

W 2018 r. przypada ważna rocznica 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zostało ono założone w Warszawie w styczniu 1918 r., u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Nadchodząca rocznica może stać się momentem zwrotnym w procesie przywracania Towarzystwu dawnej świetności. PTG pragnie wypracować formułę umożliwiającą zjednoczenie ruchu geograficznego w Polsce (np. w formie federacji). Zbliżający się Jubileusz będzie świętem całej polskiej geografii.
Więcej