Zgłaszanie wydarzeń regionalnych i lokalnych w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia PTG i Rok Polskiej Geografii 2018

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego opracowuje kalendarium obchodów 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018. Zaakceptowany jest już program wydarzeń centralnych: Listopad / grudzień 2017 r., Warszawa - Uroczysta konferencja i otwarcie wystawy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej (w uzgodnieniach i do decyzji środowiska geograficznego). 27 stycznia 2018 r., Warszawa - Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego PTG, najprawdopodobniej w historycznej siedzibie (Pałac Staszica), połączone z wmurowaniem pamiątkowej tablicy (jeśli znajdą się środki) i wręczeniem ok...
Więcej

Sprawozdanie ze spotkania środowisk geograficznych ws. obchodów Roku Polskiej Geografii 2018

W dniu 19 czerwca 2017 r. miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Komitet Sterujący ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii 2018, na które zaproszono Przewodniczących Komisji i Oddziałów tematycznych PTG, Dziekanów i Dyrektorów ośrodków geograficznych w Polsce (Wydziałów i Instytutów) oraz Przewodniczących branżowych Stowarzyszeń geograficznych. Dyskutowano o optymalnej formule Jubileuszu 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018, w tym Kongresu Geografii Polskiej (12-14 kwietnia 2018 r. w Warszawie, poświęconego również obchodom 100-lecia geografii na Uniwersytecie Warszawskim). Poruszon...
Więcej

Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS partnerami akcji 100-lecie PTG w 100 krajach

Z radością informujemy, że Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS wsparły inicjatywę pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Dzięki zaangażowaniu obu instytucji powstała interaktywna mapa prezentująca fotografie gromadzone w ramach akcji oraz odwiedzane przez nas miejsca. Szczegóły akcji, plakat i wspomniana interaktywna mapa dostępne są na stronie: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/. Ponawiamy prośbę o jak najsz...
Więcej

Zmarł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE

[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Źródło: www.tugazeta.pl[/caption] Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z głębokim żalem zawiadamia, że 6 czerwca 2017 roku zmarł śp. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE. Emerytowany pracownik Instytutu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994-1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Geografia była wielką miłością i pasją życia ...
Więcej

Biuletyn informacyjny nr 59

Podobnie, jak co roku, również w 2017 r. trafia do Państwa Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geograficznego informujący o działalności w roku poprzednim, a więc 2016. "Biuletyn" dostępny jest na naszej stronie: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/biuletyn-informacyjny-ptg/. Bardzo zachęcam do szczegółowej lektury "Biuletynu". Pozwoli ona zorientować się w naszych niewątpliwych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych, które mimo poważnych trudności miały miejsce w ubiegłym roku. Szczególnie cieszą osiągnięcia Komisji, wyrażające się stale wzrastającą liczbą publikacji i spotkań naukowych. Na wi...
Więcej

Kubki jubileuszowe w ramach akcji 100 zł na 100-lecie PTG

Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego to szereg wyzwań, również finansowych. Wszystkich Państwa Członków i Sympatyków PTG prosimy o wsparcie podjętych działań. Tym samym zapraszamy do akcji "100 zł na 100-lecie PTG". Osoby uczestniczące w akcji otrzymają w podziękowaniu wyjątkowy, okolicznościowy kubek. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-ptg/.
Więcej

Trwa akcja 100-lecie PTG w 100 krajach

Przypominamy o inicjatywie pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie wystawy na obchodach Jubileuszu 100-lecia PTG oraz umieszczone na stronie internetowej PTG. Zdjęcia powinny zostać nadesłane do końca 2017 roku. Mamy nadzieję, że jest wystarczająco dużo czasu na zrealizowanie głównego założenia – zebranie zdjęć w 100 krajach. Zwracamy się więc z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie przedsięwzięcia wśród człon...
Więcej

Historia o dwóch takich, których skradła światu Geografia

Wspomnienie śp. Profesora Stanisława Liszewskiego w pierwszą rocznicę śmierci wygłoszone przez Profesora Anotniego Jackowskiego podczas uroczystości nadania nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Profesora Stanisława Liszewskiego. Historia o dwóch takich, których skradła światu GEOGRAFIA Za górami, za lasami żyło sobie dwóch chłopców, którzy pojawili się na świecie w odstępie kilku zaledwie lat. Byli to: Antoni oraz urodzony pięć lat później Stanisław. Nikt nie wiedział wtedy, łącznie z obu maluchami, że kiedyś pojawi się na niebie nowa gwiazda, która po l...
Więcej

Życzenia Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Nadszedł Dzień Radości, Pan Zmartwychwstał, dał nam moc i wiarę w Dobro i Sprawiedliwość. W tym Szczęśliwym Dniu pragnę przekazać wszystkim Państwu i każdemu z osobna moje najserdeczniejsze Życzenia Pomyślności, Radości, Zdrowia i Optymizmu. Radujmy się! Radujmy się z naszej wspaniałej Historii przez duże „H”. Już za 9 miesięcy będziemy się spotykać i cieszyć ze Wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Będziemy wspominać naszych Antenatów, ale też snuć wizje rozwoju polskiej geografii w kolejnym stuleci...
Więcej

Książka identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia PTG

Z radością informujemy, że zakończono pracę nad książką identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prosimy wszystkich Członków PTG o stosowanie opisanych w książce zasad używania logo, czcionek, kolorów i nazewnictwa oraz o dostosowanie do swoich potrzeb i wykorzystywanie papieru firmowego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej PTG: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/identyfikacja-wizualna-100-lecia-ptg/.
Więcej