Przesłanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego do Gdańszczan i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce

Trzynastego stycznia 2019 roku doszło do bulwersującego, nieuzasadnionego i niezrozumiałego barbarzyństwa. W niedzielę, podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zamordowano Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Rodzinie i Gdańszczanom, w tym członkom Oddziału Gdańskiego PTG i geograficznej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, składamy szczere i głębokie słowa współczucia i otuchy. Łączymy się z bliskimi Prezydenta w bólu, zapewniając o naszym wsparciu i modlitwie. Śmierć śp. Pawła Adamowicza skłania do refleksji i działań, aby te tragiczne wydarzenia nie posłużyły za pre...
Więcej

Składka członkowska PTG od 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego podjętej 29 września 2018 roku w Sosnowcu, roczna składka członkowska PTG od 2019 roku wynosi: 50 zł. - składka normalna, 25 zł. - składka zniżkowa dla studentów i emerytów, 75 zł. - składka rodzinna. Uprzejmie prosimy o uregulowanie składki przelewem, na konta właściwych Oddziałów (https://ptgeo.org.pl/towarzystwo/oddzialy/) lub gotówką u Skarbników.
Więcej

Życzenia świąteczne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Wszyscy Przyjaciele, Szanowni Państwo, Pozwalam sobie odwiedzić Państwa w tym uroczystym Dniu Wigilijnym, aby w imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego przełamać się ze wszystkimi symbolicznym opłatkiem. Pragnę Państwu przekazać z głębi serca płynące Życzenia Pogodnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019. Oby we wszystkich naszych sercach i domach zapanowały Pokój i Nadzieja dające wiarę, że mimo różnych poglądów i przekonań jesteśmy jedną wspólnotą. Wymagać to będzie od nas oddania się bez reszty w służbę ...
Więcej

XXXV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii

35 Konkurs Prac Magisterskich - Geografia
Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2019 roku odbędzie się XXXV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2018 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są: wartość merytoryczna pracy, umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków, u...
Więcej

Konkurs dla Nauczycieli Geografii pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej PTG

Konkurs dla nauczycieli geografii
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla nauczycieli geografii pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej PTG pt. "Czym są dla mnie zajęcia geograficzne w terenie?". Celem konkursu jest: stworzenie okazji do tego, by nauczyciele geografii, którzy prowadzą z uczniami zajęcia geograficzne w terenie podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksją na ich temat; wyłonienie najlepszych nadesłanych na konkurs prac, ich opublikowanie oraz nagrodzenie Autorów (w formie 3 nagród finansowych i kilku wyróżnień); zachęcenie innych nauczycieli geografii do prowadzenia zajęć geogr...
Więcej

Zmarł Profesor Kazimierz Pękala

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł ś.p. prof. dr hab. Kazimierz Pękala, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wyróżniony Medalem 100-lecia PTG, wybitny geomorfolog i polarnik. Rodzinie Zmarłego oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Więcej

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG nr 60

Na naszej stronie dostępny już jest Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG nr 60. Przekazując kolejny zeszyt naszego "Biuletynu" mamy nadzieję, że na podstawie lektury tego ważnego periodyku utwierdzą się Państwo w przekonaniu o znaczącej i różnorodnej aktywności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w przede dniu Wielkiego Jubileuszu. Świadczą o tym zarówno organizowane konferencje naukowe, ukazujące się wydawnictwa, jak też przyznanie wyjątkowo wielu osobom godności Członka Honorowego PTG. Nowi Członkowie Honorowi to wybitni i zasłużeni geografowie polscy, jak też uczeni zagraniczni, ...
Więcej

Uroczysta wizyta delegacji Chińskiego Towarzystwa Geograficznego

15 października 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego z delegacją Chińskiego Towarzystwa Geograficznego. Wizyta, która odbyła się z inicjatywy strony chińskiej, wpisuje się w obchody Roku Polskiej Geografii i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na czele dziewięcioosobowej delegacji z Chin stał prof. Bojie Fu, Przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Geograficznego i jednocześnie Vice-Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej. W składzie delegacji znaleźli się ponadto: Sekretar...
Więcej

Podręcznik „Geografia fizyczna świata” Jerzego Makowskiego wydany przez PWN

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazał się podręcznik autorstwa Jerzego Makowskiego pt. "Geografia fizyczna świata". Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej. Znajdują się w nim opisy i krótkie charakterystyki regionów fizycznogeograficznych świata w obrębie kontynentów: Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, Antarktydy według schematu: nazwa kontynentu i jego cechy szczególne, położenie geograficzne, morskie granice kontynentu, granice lądowe, poziome ukształtowanie powierzchni, typy wybr...
Więcej

Podsumowanie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 24-25 września 2018 na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Organizatorami Konferencji były Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcia dla Konferencji w różnej formie udzielili: ESRI Polska, Hexagon Geospatial, Instytut Badawczy Leśnictwa, INVESTGIS, ProGea 4D oraz Urząd Miasta Łodzi. Konferencja pod tytułem "W...
Więcej