Sprawozdania

Polskie Towarzystwo Geograficzne jest Organizacją Pożytku Publicznego. Z tego względu zobligowane jest regularnie publikować sprawozdania ze swojej działalności: merytoryczne i finansowe.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010