Przez życie z geografią – autobiografia Prof. Antoniego T. Jackowskiego

Z radością informujemy, że ukazała się już zapowiadana monografia "Przez życie z geografią" - autobiografia Profesora Antoniego Tadeusza Jackowskiego - Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. "Przez życie z geografią" to wydarzenie wydawnicze, którego nie sposób nie dostrzec, nie przeczytać i się nie zachwycić. Książka jest zaproszeniem do odbycia intelektualnej wędrówki, przez kraje, regiony, miasta i do podróży w czasie w wyśmienitym towarzystwie! Antoni Jackowski jest naturalnym pierwszoplanowym Bohaterem tej księgi. Ale nie jedynym. Aktorami kolejnych planów s...
Więcej

„Historia Ziemi” – nowe wydanie kultowej publikacji

Dla wielu entuzjastów geologii historycznej, "Historia Ziemi" to pozycja obowiązkowa, która od pierwszego wydania cieszyła się olbrzymią popularnością. Ta wyjątkowa książka stała się źródłem inspiracji dla wielu badaczy i studentów, przekazując wiedzę o ewolucji naszej planety w bardzo przystępny sposób. Przez lata służyła jako niezastąpione narzędzie edukacyjne w salach wykładowych i pracowniach badawczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, autorzy przygotowali limitowaną edycję, wzbogacając ją o najnowsze odkrycia i tak potrzebne aktualizacje danych, wykresów, tabeli i diagra...
Więcej

Seria „Atlasy sekwencji glebowych” (Soil Sequences Atlas)

Marek Drewnik Seria "Atlasy sekwencji glebowych" (Soil Sequences Atlas) publikowana jest od 2014 roku pod redakcją Marcina Świtoniaka i Przemysława Charzyńskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Oddziału Toruńskiego PTG. Seria liczy obecnie 5 woluminów (najnowszy tom ukazał się pod koniec 2022 roku). Zawiera niezwykle cenny zbiór danych dotyczących zróżnicowania gleb w różnych krajobrazach na Ziemi. Przedstawione gleby zostały uformowane wskutek oddziaływania czynników naturalnych, ale też w wielu przypadkach pod wpływem różnorodnego sposobu i historii ich użytkowania oraz powiąz...
Więcej

Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie

Urszula Myga-Piątek "Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie" został wydany w 2015 r. przez Państwową Szkołę Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jest wynikiem inicjatywy wybitnych znawców krajobrazu, profesorów: Andrzeja Richlinga i Wiaczesława Andrejczuka z Polski oraz Leonida Rudenko i Wiktora Czechnija z Ukrainy. Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii. Jest też bardzo złożonym obiektem badań - wielowymiarowym i wieloaspektowym. Skutkuje to obecnością w literaturze wielu bardzo ...
Więcej

Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Patryk Brambert Z radością informujemy, że nakładem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk pod koniec 2021 roku, w serii Studia KPZK PAN, ukazała się monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego pod redakcją Iwony Kiniorskiej i Patryka Bramberta. Mobilności przestrzennej ludności doświadcza każdy zakątek świata. Motywy przemieszczeń migracyjnych są różne – ekonomiczne, polityczne, czy rodzinne, Związane są one z obszarem pochodzenia i miejscem przeznaczenia migranta, z przeszkodami pośrednimi, które mogą ograni...
Więcej

Regionalna geografia fizyczna Polski

Z radością informujemy, że nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazała się monografia pt. Regionalna geografia fizyczna Polski. Minęło ponad pół wieku od fundamentalnego opracowania regionalizacji fizycznogeograficznej autorstwa prof. Jerzego Kondrackiego. Aktualnie trwające prace nad audytami krajobrazowymi województw, które stanowią częściowe wypełnienie założeń Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, skłoniły geografów do weryfikacji granic mezoregionów, stanowiących jednostkę odniesienia do identyfikowania krajobrazów. Zadanie to zostało przeprowadzone w 2016 r. przez zespół Instyt...
Więcej

Recenzja książki „Czarnobyl i Fukushima” wydanej przez PWN

Tomasz Wites Mija 35 rocznica awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku w czwartym bloku energetycznym doszło do przegrzania reaktora i wybuchu wodoru. Do atmosfery przedostały się substancje, które wraz z chmurą promieniotwórczą przemieszczały się nad Europą. Przez lata wokół tematu wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu narosło wiele mitów. Kiedy w 2011 roku, po 25 latach od pamiętnej awarii w Czarnobylu, w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu, doszło do serii wypadków w elektrowni atomowej Fukushima I, ponowni...
Więcej

„Kartografia i Geomedia” Beaty Medyńskiej-Gulij wydana przez PWN

"Kartografia i Geomedia" jest kolejną odsłoną popularnego podręcznika akademickiego "Kartografia - zasady i zastosowania geowizualizacji". Nowe wydanie zostało uaktualnione i w znacznym stopniu rozszerzone o najnowsze trendy w kartografii, a szerzej geowizualizacji - zwłaszcza wizualizacji informacji geograficznej w najnowocześniejszych mediach, czyli geomediów. "Kartografia i Geomedia" prezentuje oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc nacisk na pragmatyczne stosowanie jej dorobku w zarzadzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym oraz w kierunku naukowych...
Więcej

Ukazał się Atlas Wyszehradzki

W lutym 2021 r. nakładem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) ukazał się "Atlas Wyszehradzki". Jest rezultatem projektu zrealizowanego przez PTG i został sfinansowany przez IWPW. Jego celem jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką: Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Celem publikacji jest również próba kompleksowego opisu zjawisk i procesów będących efektem splotu historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych...
Więcej

Monografia geograficzna „Turze Pole. 600 lat działalności człowieka”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia "Turze Pole. 600 lat działalności człowieka" pod redakcją Łukasza Fiedenia. Wieś Turze Pola istnieje od ok. 1420 r. To właśnie jubileusz 600-lecia tej wyjątkowej wsi skłonił zespół 15 autorów związanych z w Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do podjęcia prac nad przygotowaniem monografii geograficznej. W monografii środowisko geograficzne wsi potraktowano jako interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działaln...
Więcej