Recenzja książki „Czarnobyl i Fukushima” wydanej przez PWN

Mija 35 rocznica katastrofy w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku w czwartym bloku energetycznym elektrowni jądrowej doszło do przegrzania reaktora i wybuchu wodoru. Do atmosfery przedostały się substancje, które wraz z chmurą promieniotwórczą przemieszczały się nad Europą. Przez lata wokół tematu wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu narosło wiele mitów. Kiedy w 2011 roku, po 25 latach od pamiętnej katastrofy w Czarnobylu, w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu, doszło do serii wypadków w elektrowni atomowej Fukushima I, ponownie rozgor...
Więcej

„Kartografia i Geomedia” Beaty Medyńskiej-Gulij wydana przez PWN

"Kartografia i Geomedia" jest kolejną odsłoną popularnego podręcznika akademickiego "Kartografia - zasady i zastosowania geowizualizacji". Nowe wydanie zostało uaktualnione i w znacznym stopniu rozszerzone o najnowsze trendy w kartografii, a szerzej geowizualizacji - zwłaszcza wizualizacji informacji geograficznej w najnowocześniejszych mediach, czyli geomediów. "Kartografia i Geomedia" prezentuje oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc nacisk na pragmatyczne stosowanie jej dorobku w zarzadzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym oraz w kierunku naukowych...
Więcej

Ukazał się Atlas Wyszehradzki

W lutym 2021 r. nakładem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) ukazał się "Atlas Wyszehradzki". Jest rezultatem projektu zrealizowanego przez PTG i został sfinansowany przez IWPW. Jego celem jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką: Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Celem publikacji jest również próba kompleksowego opisu zjawisk i procesów będących efektem splotu historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych...
Więcej

Monografia geograficzna „Turze Pole. 600 lat działalności człowieka”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia "Turze Pole. 600 lat działalności człowieka" pod redakcją Łukasza Fiedenia. Wieś Turze Pola istnieje od ok. 1420 r. To właśnie jubileusz 600-lecia tej wyjątkowej wsi skłonił zespół 15 autorów związanych z w Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do podjęcia prac nad przygotowaniem monografii geograficznej. W monografii środowisko geograficzne wsi potraktowano jako interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działaln...
Więcej

Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym

"Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym. Od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej" to tytuł najnowszej monografii autorstwa dydaktyków geografii: Joanny Angiel, Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Bogucki. Publikacja została sfinansowana przez: Wydział Geogrfaii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dostępna jest nieodpłatnie na stronie Komisji Edukacji Geograficznej PTG: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploa...
Więcej

Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018

Z radością informujemy, że nakładem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Polskiego Towarzystwa Geograficznego ukazała się "Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018". Głównym celem przygotowania wydawnictwa była chęć ukazania opinii publicznej osiągnięć Towarzystwa i polskich geografów w tym niezwykłym okresie. Uznano, że powinny one zostać utrwalone choćby dla kolejnych pokoleń geografów. Informację o wydaniu księgi dokumentującej Jubileusz 100-lecia Towarzystwa ogłoszono podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG w Sosnowcu w dniu 29 września ...
Więcej

Podręcznik „Geografia fizyczna świata” Jerzego Makowskiego wydany przez PWN

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazał się podręcznik autorstwa Jerzego Makowskiego pt. "Geografia fizyczna świata". Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej. Znajdują się w nim opisy i krótkie charakterystyki regionów fizycznogeograficznych świata w obrębie kontynentów: Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, Antarktydy według schematu: nazwa kontynentu i jego cechy szczególne, położenie geograficzne, morskie granice kontynentu, granice lądowe, poziome ukształtowanie powierzchni, typy wybr...
Więcej

Monografia „Zalew Wiślany” już w sprzedaży

Pod redakcją prof. Jerzego Bolałka, nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się publikacja pt. "Zalew Wiślany". Książka jest skierowana do teoretyków i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą problematyką związaną ze środowiskiem i jego ochroną praz zachowaniem zasobów naturalnych, a także zarządzaniem środowiskowym. W książce ukazano zależności i współzależności zachodzące w ekosystemach: morskim i lądowo-morskim Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. Praca jest dziełem zespołowym 35 specjalistów z zakresu hydrobiologii, hydrofizyki, hydrochemii, geologii, meteorologii, rozwoju zrówn...
Więcej

Publikacja „100 wsi na 100-lecie PTG”

100 Wsi na 100 lecie PTG
Z radością informujemy, że dzięki pracy członków i sympatyków Komisji Obszarów Wiejskich PTG ukazała się publikacja pod redakcją Marcina Wójcika, Pameli Jeziorskiej-Biel i Konrada Czapiewskiego, podsumowująca akcję "100 wsi na 100-lecie PTG". Opracowanie dedykowane jest pamięci śp. Profesor Władysławie Soli. Pracę można pobrać klikając w poniższy link: Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K. (red.), 2018, 100 wsi na 100-lecie PTG, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, ISBN 978-83-62089-40-6. Celem inicjatywy było zebranie od wszystkich zainteres...
Więcej

„Hydrologia Polski” pod patronatem PTG

W sprzedaży dostępna jest książka "Hydrologia Polski". Jest to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do in...
Więcej