Seria „Atlasy sekwencji glebowych” (Soil Sequences Atlas)

Marek Drewnik Seria "Atlasy sekwencji glebowych" (Soil Sequences Atlas) publikowana jest od 2014 roku pod redakcją Marcina Świtoniaka i Przemysława Charzyńskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Oddziału Toruńskiego PTG. Seria liczy obecnie 5 woluminów (najnowszy tom ukazał się pod koniec 2022 roku). Zawiera niezwykle cenny zbiór danych dotyczących zróżnicowania gleb w różnych krajobrazach na Ziemi. Przedstawione gleby zostały uformowane wskutek oddziaływania czynników naturalnych, ale też w wielu przypadkach pod wpływem różnorodnego sposobu i historii ich użytkowania oraz powiąz...
Więcej

Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie

Urszula Myga-Piątek "Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie" został wydany w 2015 r. przez Państwową Szkołę Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jest wynikiem inicjatywy wybitnych znawców krajobrazu, profesorów: Andrzeja Richlinga i Wiaczesława Andrejczuka z Polski oraz Leonida Rudenko i Wiktora Czechnija z Ukrainy. Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii. Jest też bardzo złożonym obiektem badań - wielowymiarowym i wieloaspektowym. Skutkuje to obecnością w literaturze wielu bardzo ...
Więcej

Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Patryk Brambert Z radością informujemy, że nakładem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk pod koniec 2021 roku, w serii Studia KPZK PAN, ukazała się monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego pod redakcją Iwony Kiniorskiej i Patryka Bramberta. Mobilności przestrzennej ludności doświadcza każdy zakątek świata. Motywy przemieszczeń migracyjnych są różne – ekonomiczne, polityczne, czy rodzinne, Związane są one z obszarem pochodzenia i miejscem przeznaczenia migranta, z przeszkodami pośrednimi, które mogą ograni...
Więcej

Regionalna geografia fizyczna Polski

Z radością informujemy, że nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazała się monografia pt. Regionalna geografia fizyczna Polski. Minęło ponad pół wieku od fundamentalnego opracowania regionalizacji fizycznogeograficznej autorstwa prof. Jerzego Kondrackiego. Aktualnie trwające prace nad audytami krajobrazowymi województw, które stanowią częściowe wypełnienie założeń Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, skłoniły geografów do weryfikacji granic mezoregionów, stanowiących jednostkę odniesienia do identyfikowania krajobrazów. Zadanie to zostało przeprowadzone w 2016 r. przez zespół Instyt...
Więcej

Recenzja książki „Czarnobyl i Fukushima” wydanej przez PWN

Tomasz Wites Mija 35 rocznica awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku w czwartym bloku energetycznym doszło do przegrzania reaktora i wybuchu wodoru. Do atmosfery przedostały się substancje, które wraz z chmurą promieniotwórczą przemieszczały się nad Europą. Przez lata wokół tematu wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu narosło wiele mitów. Kiedy w 2011 roku, po 25 latach od pamiętnej awarii w Czarnobylu, w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu, doszło do serii wypadków w elektrowni atomowej Fukushima I, ponowni...
Więcej

„Kartografia i Geomedia” Beaty Medyńskiej-Gulij wydana przez PWN

"Kartografia i Geomedia" jest kolejną odsłoną popularnego podręcznika akademickiego "Kartografia - zasady i zastosowania geowizualizacji". Nowe wydanie zostało uaktualnione i w znacznym stopniu rozszerzone o najnowsze trendy w kartografii, a szerzej geowizualizacji - zwłaszcza wizualizacji informacji geograficznej w najnowocześniejszych mediach, czyli geomediów. "Kartografia i Geomedia" prezentuje oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc nacisk na pragmatyczne stosowanie jej dorobku w zarzadzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym oraz w kierunku naukowych...
Więcej

Ukazał się Atlas Wyszehradzki

W lutym 2021 r. nakładem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) ukazał się "Atlas Wyszehradzki". Jest rezultatem projektu zrealizowanego przez PTG i został sfinansowany przez IWPW. Jego celem jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką: Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Celem publikacji jest również próba kompleksowego opisu zjawisk i procesów będących efektem splotu historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych...
Więcej

Monografia geograficzna „Turze Pole. 600 lat działalności człowieka”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia "Turze Pole. 600 lat działalności człowieka" pod redakcją Łukasza Fiedenia. Wieś Turze Pola istnieje od ok. 1420 r. To właśnie jubileusz 600-lecia tej wyjątkowej wsi skłonił zespół 15 autorów związanych z w Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do podjęcia prac nad przygotowaniem monografii geograficznej. W monografii środowisko geograficzne wsi potraktowano jako interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działaln...
Więcej

Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym

"Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym. Od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej" to tytuł najnowszej monografii autorstwa dydaktyków geografii: Joanny Angiel, Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Bogucki. Publikacja została sfinansowana przez: Wydział Geogrfaii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dostępna jest nieodpłatnie na stronie Komisji Edukacji Geograficznej PTG: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploa...
Więcej

Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018

Antoni Jackowski Tomasz Wites Z radością informujemy, że nakładem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Polskiego Towarzystwa Geograficznego ukazała się "Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018". Głównym celem przygotowania wydawnictwa była chęć ukazania opinii publicznej osiągnięć Towarzystwa i polskich geografów w tym niezwykłym okresie. Uznano, że powinny one zostać utrwalone choćby dla kolejnych pokoleń geografów. Informację o wydaniu księgi dokumentującej Jubileusz 100-lecia Towarzystwa ogłoszono podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów ...
Więcej