Ukazał się Atlas Wyszehradzki

Atlas Wyszehradzki / Visegrad Atlas W lutym 2021 r. nakładem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) ukazał się „Atlas Wyszehradzki”. Jest rezultatem projektu zrealizowanego przez PTG i został sfinansowany przez IWPW. Jego celem jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką: Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Celem publikacji jest również próba kompleksowego opisu zjawisk i procesów będących efektem splotu historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych krajów wyszehradzkich.

Monografię przygotowało grono ponad 40 autorów, kartografów i redaktorów będących uznanymi specjalistami w zakresie prezentowanych zagadnień. Osoby te są pracownikami Polskiej Akademii Nauk, czołowych polskich uniwersytetów i profesjonalnych think-tanków, ale przede wszystkim – wielkimi entuzjastami geografii i w większości członkiniami i członkami Polskiego Towarzystwa Geograficznego, obchodzącego niedawno jubileusz 100-lecia swojej działalności.

Mamy nadzieje, że „Atlas Wyszehradzki” będzie wartościową i pomocną pozycją przedstawiającą przyrodniczy, społeczny, gospodarczy i przestrzenny potencjał regionu oraz jego różnorodne uwarunkowania rozwojowe. Atlas kierujemy przede wszystkim do pracowników administracji i urzędów, a także do ekspertów, naukowców, studentów i uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o krajach wyszehradzkich. Dzięki równoległemu tłumaczeniu na język angielski, z treścią Atlasu może zapoznać się także szerokie międzynarodowe grono odbiorców. Atlas ukazał się pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

„Atlas Wyszehradzki” można już zakupić w internetowej księgarni IWPW.