XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe funkcje wsi

Fotografia magazyn dla 34 Seminarium Geografii Wsi
Z radością informujemy, że można już rejestrować swój udział w XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. "Nowe funkcje wsi", które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Ustce. Na Seminarium zapraszają Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na naszej stronie można pobrać komunikat nr 1 oraz formularz zgłoszenia: https://ptgeo.org.pl/2017/08/xxxiv-seminarium-geografii-wsi-pt-nowe-funkcje-wsi/
Więcej

Konkurs prac magisterskich z zakresu geografii

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2018 roku odbędzie się XXXIV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2017 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są: wartość merytoryczna pracy, umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków, ...
Więcej

National Geographic Polska patronem medialnym obchodów 100-lecia PTG

Z ogromną radością informujemy, że patronat medialny nad obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego objęła redakcja National Geographic Polska. W szczególności patronatem zostaną objęte następujące wydarzenia: Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego PTG w rocznicę 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (27.01.2018, Warszawa), Wystawa polskojęzycznych globusów Ziemi pt. Sto globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego (11.04-31.07.2018, Warszawa), Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geograf...
Więcej

Kongres Geografii Polskiej 2018

Kongres_Geografii_Polskiej_2018
Przypominamy o zaproszeniu wystosowanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych do uczestnictwa w KONGRESIE GEOGRAFII POLSKIEJ z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Miło nam poinformować, że w związku ze zbliżającym się Kongresem upubliczniony został Komunikat nr 2. 5 grudnia 2017 r. zostanie uruchomiona strona internetowa Kongresu Geografii Polskiej pod adresem: http://w...
Więcej

Konferencja pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich

Przypominamy o zaproszeniu na konferencję pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku. Organizatorzy, czyli Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński uruchomiły już zapisy i stronę internetową konferencji: http://geografiamorza.usz.edu.pl/. Więcej szczegółów dostępnych jest również w kalendarzu na stronach Polskiego Towarzystwa Geograficznego: https://ptgeo.org.pl/2017/10/konferencja-pt-polska-geografia-morza-przyrodnicze-...
Więcej

Trwa akcja 100 zł na 100-lecie PTG

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się dotąd w akcję 100 zł na 100-lecie PTG. Do tego momentu otrzymaliśmy już 79 wpłat. Zdecydowanej większości Darczyńców zdołaliśmy wysłać w podziękowaniu ok0licznościowe kubki. Pozostałym Osobom prześlemy ten dowód naszej wdzięczności w najbliższym czasie. Dzięki Państwa pomocy łatwiej będzie sprostać finansowym wyzwaniom organizacji obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zaproszenie do akcji "100 zł na 100-lecie PTG" jest ciągle aktualne. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-...
Więcej

Kongres Geografii Polskiej 2018

Kongres_Geografii_Polskiej_2018
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych zapraszają na KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW. Kongres jest częścią obchodów Roku Polskiej Geografii 2018. Komunik...
Więcej

Konferencja pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński zapraszają na konferencję pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku. Rok 2018 będzie obchodzony jako Rok Polskiej Geografii. W tym roku także Polskie Towarzystwo Geograficzne obchodzi 100-lecie istnienia. Wpisując się w ogólnopolskie obchody i organizując konferencję chcemy podkreślić morską specyfikę naszego Miasta i Regionu. Zarówno uwarunkowania przyrodnicze, zachodzące tu pro...
Więcej

„Hydrologia Polski” pod patronatem PTG

W sprzedaży dostępna jest książka "Hydrologia Polski". Jest to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do in...
Więcej

Jacek Potocki nowym Prezesem PTTK

[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Źródło: https://www.pttk.pl/[/caption] Podczas XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który odbył się w dniach 15–16 września 2017 w Warszawie, Prezesem Zarządu Głównego PTTK wybrany został prof. Jacek Potocki. Z tej okazji, do nowego Prezesa list gratulacyjny wystosował Prezes Zarządu Głównego PTG prof. Antoni Jackowski. Szanowny Kolega Prof. Dr hab. Jacek Potocki Prezes Zarządu Głównego PTTK Szanowny Kolego, Drogi Jacku, W imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pragnę przekazać Ci n...
Więcej