Internetowy konkurs wiedzy o województwie małopolskim

Internetowy konkurs "Małopolska - przyroda, ludzie, gospodarka" jest jedną z inicjatyw organizowaną przez Krakowski Oddział PTG w ramach jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Celem konkursu jest promowanie wiedzy geograficznej o województwie małopolskim. Wiedza geograficzna pozwala zrozumieć wiele zjawisk i procesów, przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, jakie mają miejsce wokół nas i wpływają także na nasze życie. Wiele zjawisk o charakterze globalnym przybiera różne formy w poszczególnych regionach. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie ...
Więcej

Wystawa 100 globusów na 100-lecie PTG

Wystawa "100 globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Polskie globusy Ziemi z XIX – XXI wieku. Kartografowie, wydawcy, producenci" zorganizowana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. będzie prezentowana w siedzibie Muzeum Geodezyjnego (Warszawa, ul. Nowy Świat 2) w dniach od 12 kwietnia do 31 lipca 2018 roku. Trzon ekspozycji stanowią globusy Muzeum Lubelskiego, Oddział - Muzeum Literackie, Filia - Muzeum Dworek Wincentego Pola oraz obiekty pochodzące z prywatnej - najcenniejszej i największej - kolekcji polskojęzycznych globusó...
Więcej

Kongres Geografii Polskiej 2018

Kongres_Geografii_Polskiej_2018
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych zapraszają na KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW. Kongres jest częścią obchodów Roku Polskiej Geografii 2018. Komunik...
Więcej

Wystawa i konferencja w Sejmie RP z okazji 100-lecia PTG

Dzięki uprzejmości Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mamy wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić na specjalną uroczystość - Wystawę i Konferencję, poświęconą wkładowi geografów w rozwój Polski w ostatnim stuleciu, w tym badania naukowe i eksperckie kraju. Oficjalne uroczystości rozpoczną się 19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu o godzinie 11.00. Tego dnia zaplanowana jest okolicznościowa Konferencja pt. "UDZIAŁ GEOGRAFII W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO" oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. "GEOGRAFIA POLSKA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" (która jest czynna do zwiedzania w Holu...
Więcej

1% na 100-lecie PTG

Rok 2018 to rok wyjątkowego jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rok 2018 ogłoszony został Rokiem Polskiej Geografii przez Komitet Nauk Geograficznych PAN. Rok 2018 to czas organizacji wielu wyjątkowych wydarzeń, które zostały objęte patronatem Prezydenta RP i uczczone specjalną uchwałą przez Sejm. Świętowanie roku 2018 to niezwykła, zakrojona na niespotykaną dotąd skalę promocja Geografii w Polsce. Nasi członkowie i sympatycy wkładają nieprawdopodobnie wiele wysiłku, aby wszystkie wydarzenia tego roku były niepowtarzalne. Organizacja roku 2018 nie obędzie się jednak ...
Więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w Sosnowcu

Dzięki uprzejmości Oddziału Katowickiego PTG oraz gościnności Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego już dzisiaj możemy potwierdzić, że Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbędzie się przy okazji Regionalnego Zjazdu Geografów w Sosnowcu. Walne Zgromadzenie Delegatów PTG rozpocznie się 29 września 2018 r. ok. godz. 15.00. Zostanie poprzedzone spotkaniem Prezydium Zarządu Głównego i zebraniem Zarządu Głównego PTG. O szczegółach wydarzenia będziemy na bieżąco informować.
Więcej

III Konferencja Naukowa „Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka”

Katedra Turystyki Wiejskiej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wielkopolski Park Narodowy zapraszają na III Konferencję Naukową "Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka" pod hasłem "Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych". Głównym założeniem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. Problematyka konferencji koncentruje s...
Więcej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy i wyzwania geografii transportu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" organizowanej wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytet Gdański w dniach 10-11 maja 2018 r. Rok 2018 r. jest szczególny dla Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które przeżywa 100 rocznicę istnienia. Konferencja wpisuje się w obchody pięknego jubileuszu i jest znakomitą okazją do zaprezentowania aktualnych badań naukowych z zakresu transportu i łączności, a także ich podsumowań w ujęciu wieloletnim. Zapraszamy t...
Więcej

100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

100 lat PTG plakat
27 stycznia 2018 r. przypada 100. rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dla uczczenia jubileuszu Towarzystwa zorganizowano uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego PTG, połączone z okolicznościową sesją naukową, które odbędą się w Warszawie, w Pałacu Staszica o godzinie 11.00. Uroczystość jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk a odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Zebranie założycielskie Polsk...
Więcej

Uchwała Sejmu RP w sprawie uczczenia 100-lecia PTG

Rok_Polskiej_Geografii_2018_Sejm_Wikimedia
Z wielką radością informujemy, że 26 stycznia 2018 r. po godz. 11.00 na 57. posiedzeniu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął niemal jednogłośnie uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Głosowało 409 posłów, z czego 406 było za, 3 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przed podjęciem uchwały, w późnych godzinach wieczornych 25 stycznia 2018 r. odbyła się debata nad jej projektem. Posłanka Małgorzata Chmiel (Klub PO) przedstawiła sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskieg...
Więcej