Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pozwalam sobie przekazać Państwu, Państwa Rodzinom i Przyjaciołom Najserdeczniejsze Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020. W naszej tradycji kulturowej jest to jedno z najbardziej ważących Świąt, podczas których zawsze kiełkuje nadzieja, że kolejny rok przyniesie "lepsze". Narodzone Boże Dziecię symbolizuje miłość, wolność i umiłowanie prawdy. Odbiciem tych ludzkich oczekiwań są liczne kolędy, zarówno współczesne, jak i tworzone przed setkami lat. Zawsze n...
Więcej

62. Zjazd PTG we Wrocławiu

W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcji Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszamy na 62. Zjazd PTG we Wrocławiu. Zjazd odbędzie się w dniach 18–20 czerwca 2020 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Hasłem Zjazdu PTG jest "GEOGRAFIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI". Okazją do zorganizowania Zjazdu we Wrocławiu jest jubileusz 75-lecia Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Zjazd odbędzie się w przeddzień jubileuszu pierwszego po wojnie (9-12 czerwca 1946) Walnego Zeb...
Więcej

Kobiety Nepalu – Opowieść Konrada Czapiewskiego

Słyszysz Nepal, myślisz Himalaje. W powszechnej opinii tak to działa. Natomiast Nepal to także dżungla położona na wysokości 200 metrów nad poziomem morza, którą od najwyższych szczytów Ziemi dzieli kilkadziesiąt kilometrów. Nepal przede wszystkim to jednak Ludzie. W kraju „wciśniętym” pomiędzy dwa wielkie mocarstwa i który przez to wydaje się niewielki, mieszka 30 milionów osób. Bardzo biednych materialnie osób, choć swoim uśmiechem potrafiących uwolnić duchową radość. Warunki życia są zatem trudne, ale jakość życia wydaje się wysoka. Szczególnie Kobiety muszą wykazać się dużym poświęceni...
Więcej

XXXVI Seminarium Geografii Wsi

W imieniu Instytutu Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości, Instytutu Geografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego pragniemy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w XXXVI Seminarium Geografii Wsi pt. "Współczesne kierunki badań w gospodarowaniu przestrzenią wiejską", które odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 roku w Hotelu HP Park w Olsztynie (Aleja Warszawska 119). Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania przestrzeni oraz aktualnych problemó...
Więcej

Profesor Antoni Jackowski odznaczony przez Ponadregionalne Stowarzyszenia Edukacyjne „Wieniawa”

Z radością informujemy, że Przewodniczący PTG Profesor Antoni Jackowski został odznaczony przez Ponadregionalne Stowarzyszenia Edukacyjne "Wieniawa" najwyższym wyróżnieniem Organizacji - repliką z brązu pomnika Jana Długosza, znajdującego się w Kłobucku. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Krakowie, 29 października 2019 r., podczas posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony PSE "Wieniawa" w wydarzeniu uczestniczyły cztery osoby: Prezes Andrzej Sękiewicz, wiceprezes Jarosław Trzepióra, członek honorowy i laudator Marek Śliwiński oraz wiced...
Więcej

Profesor Antoni Jackowski uhonorowany Medalem im. Wincentego Pola

Niniejszym pragniemy przekazać radosną informację, że nasz Najdroższy Przewodniczący, Profesor Antoni Jackowski w uznaniu zasług dla rozwoju geografii i jej popularyzacji w społeczeństwie został uhonorowany przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk Medalem im. Wincentego Pola. Wyniki Konkursu podała do wiadomości Kapituła Medalu 11 października 2019, a Komitet Nak Geograficznych PAN przyjął je przez aklamację z owacjami. Naszemu Przewodniczącemu składamy najserdeczniejsze gratulacje! Głęboko i szczerze dziękujemy za wszystko! Wioletta Kamińska, Przemysław Śleszyński Zastępcy ...
Więcej

„Jak potopu świata fale…”

Miłośników Tatr, a także sztuki inspirowanej Tatrami zapraszamy do Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie na wystawę pejzaży tatrzańskich "Jak potopu świata fale..." z kolekcji Leszka Radwana, Piotra Radwana-Röhrenschefa i Witolda Huculaka. Tytuł wystawy zapożyczony został z twórczości Wincentego Pola, a zaprezentowanych będzie kilkadziesiąt prac powstałych w okresie niespełna dwustu lat dziejów polskiego pejzażu tatrzańskiego, od lat trzydziestych XIX wieku po dzień dzisiejszy. Uwagę znawców przyciągnie zapewne obraz pioniera gatunku - Jana Nepomucena Głowackiego, a także dzieło nie...
Więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 20 września 2019 roku w Warszawie, dzięki gościnności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu geografii. Następnie zgromadzeni członkowie PTG wysłuchali sprawozdań rzeczowego i finansowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W dalszej kolejności przyznane zostały odznaczenia statutowe Towarzyska - Członkostwo Honorowe, Medale PTG oraz Złote Odznaki. W części koń...
Więcej

Letnia Szkoła GIS

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Sekcją Dydaktyki Geografii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekcją Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów, zapraszają do udziału w warsztatach "Letnia Szkoła GIS". Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli geografii. Przygotowuje merytorycznie i dydaktycznie w zakresie stosowania technologii geoinformacyjnych oraz GIS-u zgodn...
Więcej

Promocja książki pt. „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej”

24 maja 2019 r. w Muzeum Krakowa - Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera odbyła się uroczysta promocja książki pt. "Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej" autorstwa Antoniego Jackowskiego, Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, Izabeli Sołjan oraz Justyny Liro. Publikacja ta, będąc pierwszym w międzynarodowej literaturze geograficznej opracowaniem prezentującym losy geografii i geografów w latach II wojny światowej, została wydana przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Recenzentem książki jest prof....
Więcej