Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza do zgłaszania prac magisterskich w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska. Konkurs odbędzie się w ramach XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji "Współczesna Teledetekcja w Badaniach Środowiska Geograficznego" w dniach 24-25 września 2018 r. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie napisane w języku polskim lub angielskim, przygotowane i obronione w okresie od 1 października 2016 r. do 16 września 2018 r., które uzyskały ocenę co najm...
Więcej

Sprawozdanie z XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe funkcje wsi

34. Seminarium Geografii Wsi pt. „Nowe funkcje wsi” odbyło się w dniach 7-8 czerwca w Ustce a zorganizowane zostało przez Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Komisję Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Słupski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Danuta Gierczyńska. Zebranych gości przywitał Przewodnicz...
Więcej

7. Kongres EUGEO 2019

Towarzystwo Geograficzne Irlandii oraz Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway mają zaszczyt zaprosić na współorganizowany przez obie instytucje Kongres EUGEO 2019, który odbędzie się w Galway, w Irlandii, w dniach od 15 do 18 maja 2019 roku. Tematem Kongresu EUGEO 2019 jest próba nowego określenia przyszłych społeczeństw i krajobrazów Europy. Szczegóły dostępne są na stronie Kongresu pod adresem http://www.geographicalsocietyireland.ie/eugeo2019.html.
Więcej

Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu

W ramach obchodów Roku Polskiej Geografii, 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG i 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim, w dniach 28-30 września 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu zostanie zorganizowany REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW "Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych". Przy okazji Zjazdu, 29 września br. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Szczegóły dostępne są na stronie konferencji pod adresem http://www.rzg2018.us.edu.pl/....
Więcej

Warsztaty Geograficzne „Armenia i Gruzja 2018”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza do udziału w Warsztatach Geograficznych "Armenia i Gruzja 2018", które odbędą się w dniach 24 VIII – 6 IX 2018 na terenie Armenii i Gruzji. Położenie tych krajów między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że państwa te charakteryzują się dużą różnorodnością środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego. Jednocześnie stosunkowo niewielkie powierzchnie tych krajów dają możliwość odwiedzenia większości ich regionów w krótkim czasie. Program ...
Więcej

34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”

Celem 34. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skale krajowa i światową; relac...
Więcej

XXXIV Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Turyzmu PTG zapraszają na XXXIV Seminarium Terenowym pt. "Warsztaty z geografii turyzmu", które odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 r. w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim. Seminarium jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Głównym celem Seminarium jest prezentacja: ukończonych prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki, wynikó...
Więcej

Wojewódzki Konkurs Geograficzny w SP 17 w Gdańsku

W ramach obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii w Szkole Podstawowej nr 17, w Gdańsku zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Geograficzny "Czy znasz geografię Polski?". Konkurs dedykowany był uczniom klas VI i VII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Znajomość geografii Polski sprawdzana była 19 kwietnia 2018 r. poprzez konkurs wiedzy w 2 kategoriach wiekowych: 1-dla uczniów klas VI i 2- dla uczniów klas VII. Natomiast uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 kwietnia. Wśród 28 uczestników premiowane miejsca zajęli: Klasy VI: ...
Więcej

Pierwsza Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w dniu 26 maja 2018 roku (sobota) odbędzie się Pierwsza Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę. Będziemy się modlić w intencji zmarłych Geografów, a także prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo dla Towarzystwa na następne stulecie. Uroczystości religijne poprowadzi Ksiądz Biskup dr Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Jako dar naszego środowiska pragniemy przekazać Sanktuarium Jasnogórskiemu monum...
Więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w Sosnowcu

Dzięki uprzejmości Oddziału Katowickiego PTG oraz gościnności Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego już dzisiaj możemy potwierdzić, że Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbędzie się przy okazji Regionalnego Zjazdu Geografów w Sosnowcu. Walne Zgromadzenie Delegatów PTG rozpocznie się 29 września 2018 r. ok. godz. 15.00. Zostanie poprzedzone spotkaniem Prezydium Zarządu Głównego i zebraniem Zarządu Głównego PTG. O szczegółach wydarzenia będziemy na bieżąco informować.
Więcej