Ogólnopolska konferencja naukowa „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość”

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Urząd Marszałkowski w Rzeszowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego". Konferencja związana jest z jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 20-lecia województwa podkarpackiego. Konferencja adresowana jest do środowiska naukowego województwa podkarpackiego i kraju. Odbędzie się ona 22 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Główne ce...
Więcej

XXXV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na XXXV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe społeczności - nowe przestrzenie - nowe wyzwania. Głównym celem Seminarium jest identyfikacja nowych zjawisk i procesów zachodzących na obszarach wiejskich w kontekście dokonujących się na ich terenie zmian ludnościowych, społecznych, przestrzennych, gospodarczych i funkcjonalnych, a także określenie nowych wyzwań dla dalszego rozwoju obszarów wiejskich. Zmienia...
Więcej

Przesłanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego do Gdańszczan i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce

Trzynastego stycznia 2019 roku doszło do bulwersującego, nieuzasadnionego i niezrozumiałego barbarzyństwa. W niedzielę, podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zamordowano Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Rodzinie i Gdańszczanom, w tym członkom Oddziału Gdańskiego PTG i geograficznej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, składamy szczere i głębokie słowa współczucia i otuchy. Łączymy się z bliskimi Prezydenta w bólu, zapewniając o naszym wsparciu i modlitwie. Śmierć śp. Pawła Adamowicza skłania do refleksji i działań, aby te tragiczne wydarzenia nie posłużyły za pre...
Więcej

Składka członkowska PTG od 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego podjętej 29 września 2018 roku w Sosnowcu, roczna składka członkowska PTG od 2019 roku wynosi: 50 zł. - składka normalna, 25 zł. - składka zniżkowa dla studentów i emerytów, 75 zł. - składka rodzinna. Uprzejmie prosimy o uregulowanie składki przelewem, na konta właściwych Oddziałów (https://ptgeo.org.pl/towarzystwo/oddzialy/) lub gotówką u Skarbników.
Więcej

Uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia PTG, obchodów Roku Polskiej Geografii oraz inauguracji 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego

Zarząd Główny i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić członków i sympatyków PTG na uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz obchodów Roku Polskiej Geografii połączoną z inauguracją 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego, utworzonego w 1919 roku przez Prof. Stanisława Pawłowskiego. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 w ...
Więcej

Życzenia świąteczne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Wszyscy Przyjaciele, Szanowni Państwo, Pozwalam sobie odwiedzić Państwa w tym uroczystym Dniu Wigilijnym, aby w imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego przełamać się ze wszystkimi symbolicznym opłatkiem. Pragnę Państwu przekazać z głębi serca płynące Życzenia Pogodnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019. Oby we wszystkich naszych sercach i domach zapanowały Pokój i Nadzieja dające wiarę, że mimo różnych poglądów i przekonań jesteśmy jedną wspólnotą. Wymagać to będzie od nas oddania się bez reszty w służbę ...
Więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

Problemy Wyzwania Geografi Komunikacji
Komisja Geografii Komunikacji PTG, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ oraz Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ zapraszają na: IV Międzynarodową Konferencję Naukową - Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji. Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geogra...
Więcej

XXXV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii

35 Konkurs Prac Magisterskich - Geografia
Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2019 roku odbędzie się XXXV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2018 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są: wartość merytoryczna pracy, umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków, u...
Więcej

Konkurs dla Nauczycieli Geografii pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej PTG

Konkurs dla nauczycieli geografii
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla nauczycieli geografii pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej PTG pt. "Czym są dla mnie zajęcia geograficzne w terenie?". Celem konkursu jest: stworzenie okazji do tego, by nauczyciele geografii, którzy prowadzą z uczniami zajęcia geograficzne w terenie podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksją na ich temat; wyłonienie najlepszych nadesłanych na konkurs prac, ich opublikowanie oraz nagrodzenie Autorów (w formie 3 nagród finansowych i kilku wyróżnień); zachęcenie innych nauczycieli geografii do prowadzenia zajęć geogr...
Więcej

Zmarł Profesor Kazimierz Pękala

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł ś.p. prof. dr hab. Kazimierz Pękala, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wyróżniony Medalem 100-lecia PTG, wybitny geomorfolog i polarnik. Rodzinie Zmarłego oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Więcej