Zjednoczenie ruchu geograficznego w Polsce: Wrocław 9-12 czerwca 1946

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski Przed trzema laty obchodziliśmy uroczyście wspaniały Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wszystko odbywało się w podniosłym nastroju, geografia ponownie znalazła swoje miejsce w świadomości społecznej. Sprzyjały temu wysokiej rangi wydarzenia naukowe, a przede wszystkim liczne publikacje. Z tych ostatnich pragnę wymienić zwłaszcza trzy pomnikowe wydawnictwa, za jakie uważam: Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności (red. Marek Sobczyński, 2018, T. 1-3), Geografowie polscy. Słownik biograficzny (red. Antoni ...
Więcej

62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest "Geografia - jedność w różnorodności". Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszy...
Więcej

Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021 – Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji

Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021 to niepowtarzalne wydarzenie, które odbędzie się w dniach 5-19 lipca 2021 r. Organizatorem wyjazdu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a patronat nad wydarzeniem obejmuje Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Mamy nadzieję, że wyjazd stanie się wspaniałą inicjatywą integrującą przedstawicieli naszych dyscyplin naukowych. Warsztaty Geograficzne są jednak otwarte na wszystkich, zarówno Członków jak i Sympatyków PTG. Wyjazd Warsztaty Geograficzne Gruzja...
Więcej

Superwulkany – Wykład prof. Wojciecha Zgłobickiego

"Superwulkany" to tytuł wykładu prof. dr hab. Wojciecha Zgłobickiego, na który zaprasza Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams. Na wykładzie prof. Wojciecha Zgłobickiego przedstawione zostaną uwarunkowania występowania oraz charakterystyka wybranych superwulkanów. Przedyskutowane zostaną również skutki supererupcji dla środowiska planety oraz naszej cywilizacji. Superwulkany Superwulkany to gigantyczne kaldery powstałe w wyniku supererupcji magmy zalegającej ...
Więcej

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Młodych Badaczy pt. "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", która odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 r. w Krakowie. Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Fot. Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ. Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ[/caption] Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań...
Więcej

VI Międzynarodowa Konferencja pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wraz z Oddziałem Kurskim Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Kurskim Uniwersytetem Państwowym oraz Administracją Obwodu Kurskiego zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje. Konferencja odbędzie się w dniach: 23-25 września 2021 r. w Kursku (Rosja). Tematyka 30 lat jakie mija od upadku ZSRR daje pokoleniową perspektywę ...
Więcej

XXXVII Seminarium terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu

Oddział Słupski i Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Seminarium terenowym: Warsztaty z geografii turyzmu, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 r. w uzdrowisku Kołobrzeg, w Marine Hotel***** by Zdrojowa. Konferencja została objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu Kołobrzeskiego. Tematyka seminarium Seminarium terenowe: Warsztaty z Geografii Tury...
Więcej

62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest "Geografia - jedność w różnorodności". Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszy...
Więcej

Wykład pt. Etiopia – wśród plemion w dolinie rzeki Omo

"Etiopia - wśród plemion w dolinie rzeki Omo" to tytuł prelekcji dr. hab. Tomasza Witesa, która zostanie wygłoszona w ramach spotkania organizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w czwartek 13 maja 2021 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams. Tematyka prelekcji Wypływająca z Wyżyny Abisyńskiej rzeka Omo po pokonaniu około 750 km kończy swój bieg w jeziorze Turkana u zbiegu granic Etiopii, Kenii i Sudanu Południowego. Prześledzenie zróżnicowania przyrodniczego w różnych odcinkach rzeki stanowi wdzięczny obiekt z...
Więcej

Recenzja książki „Czarnobyl i Fukushima” wydanej przez PWN

Mija 35 rocznica katastrofy w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku w czwartym bloku energetycznym elektrowni jądrowej doszło do przegrzania reaktora i wybuchu wodoru. Do atmosfery przedostały się substancje, które wraz z chmurą promieniotwórczą przemieszczały się nad Europą. Przez lata wokół tematu wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu narosło wiele mitów. Kiedy w 2011 roku, po 25 latach od pamiętnej katastrofy w Czarnobylu, w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu, doszło do serii wypadków w elektrowni atomowej Fukushima I, ponownie rozgor...
Więcej