Przekaż 1%

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:
1) nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
2) numer KRS: 0000110860,
3) wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.