Przekaż 1,5% na PTG

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.

Aby przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:

  1. nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
  2. numer KRS: 0000110860,
  3. wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.