Oddział Łódzki PTG

Oddział Łódzki PTG

Dzieje struktur Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łodzi rozpoczynają się 2 grudnia 1928 r., kiedy z inicjatywy nauczycielki szkół średnich Stefanii Konic odbyło się zebranie organizacyjne łódzkich geografów. Uroczyste Zebranie Inauguracyjne Oddziału Łódzkiego PTG odbyło się 16 grudnia 1928 r. z udziałem aż 120 osób. W tym okresie wytyczono trzy nurty działalności Towarzystwa – popularyzatorski, dydaktyczny i naukowy. Był to drugi po Krakowie oddział regionalny Towarzystwa w kraju. Po wojnie, Oddział Łódzki PTG reaktywował swą działalność w 1946 roku, a kolejnymi przewodniczącymi byli znakomici łódzcy geografowie: Jan Dylik, Mieczysław Dorywalski, Ludwik Straszewicz. Schedę po nich przejęli aktywnie działający pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, którzy w większości tworzą struktury Oddziału, jak i jego Zarząd.

Obecnie Oddział Łódzki PTG liczy ponad 60 członków. Towarzystwo kultywuje chlubne tradycje i podtrzymuje dotychczasową linię działalności. Głównym celem jego działalności jest popularyzacja i dydaktyka geografii, integracja łódzkiego i regionalnego środowiska geograficznego oraz działalność naukowa. Osoby zainteresowane działalnością i członkostwem w strukturach oddziału zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Deklaracja przystąpienia

Warunkiem członkostwa zwyczajnego PTG jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do danego Oddziału PTG, popartej przez dwóch członków wprowadzających (zwyczajnych lub honorowych). Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego Towarzystwa podejmuje odpowiedni Zarząd Oddziału, do którego złożono deklarację.