Oddział Łódzki PTG

Geoczwartki

Geoczwartki to prelekcje promujące osiągnięcia badawcze łódzkiego środowiska geografów. Gościmy autorów publikacji książkowych oraz monotematycznych zbiorów artykułów wydanych w ostatnich latach. Geoczwartki odbywają się regularnie, w trzeci z kolei czwartek każdego miesiąca.

19 maja 2022 r.

 • Prelegentka: Justyna Mokras-Grabowska
 • Temat spotkania: Turystyka etnograficzna w Polsce
 • Strona internetowa

21 kwietnia 2022 r.

 • Prelegenci: Marcin Wójcik i Karolina Dmochowska-Dudek
 • Temat spotkania: Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce
 • Strona internetowa

24 marca 2022 r.

 • Prelegenci: Stanisław Krysiak, Anna Majchrowska i Elżbieta Papińska
 • Temat spotkania: Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski
 • Strona internetowa

24 lutego 2022 r.

 • Prelegentka: Magdalena Baranowska-Deptuła
 • Temat spotkania: Rozwój urbanistyczny a zjawisko Fringe Belt w strukturze przestrzennej miast
 • Strona internetowa

20 stycznia 2022 r.

 • Prelegenci: Michał Kowalski, Marta Borowska-Stefańska i Szymon Wiśniewski
 • Temat spotkania: Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście
 • Strona internetowa

16 grudnia 2021 r.

 • Prelegent: Wojciech Tołoczko
 • Temat spotkania: Typologia i regionalizacja gleb w Polsce
 • Strona internetowa

18 listopada 2021 r.

 • Prelegentka: Elżbieta Kobojek
 • Temat spotkania: Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka
 • Strona internetowa

21 października 2021 r.

 • Prelegent: Jarosław Fischbach
 • Temat spotkania: Polskie nazwy geograficzne na mapie świata
 • Strona internetowa