Oddział Łódzki PTG

7 kontynentów

Od 2022 roku Łódzki Oddział PTG realizuje program cyklicznych prelekcji pt. Podróże na 7 kontynentów. Popularnonaukowe referaty poświęcone relacjom z wypraw turystycznych realizowanych przez łódzkich geografów prezentowane są raz w semestrze.

17 marca 2022 r.

  • Prelegent: Jarosław Fischbach
  • Temat spotkania: Szlakiem atrakcji krajobrazowych Ameryki Południowej
  • Strona internetowa