Oddział Łódzki PTG

Zarząd

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTG

  • Przewodniczący: Edmund Tomaszewski
  • Zastępca Przewodniczącego: Łukasz Musiaka
  • Sekretarz: Przemysław Tomalski
  • Skarbnik: Lucyna Wachecka-Kotkowska
  • Członkowie Zarządu Oddziału: Marcin Jaskulski, Anna Majewska

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTG

  • Katarzyna Leśniewska-Napierała
  • Wojciech Retkiewicz
  • Agnieszka Rochmińska