Oddział Łódzki PTG

Zarząd

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTG

  • Przewodniczący: Tomasz Figlus
  • Zastępca Przewodniczącego: Łukasz Musiaka
  • Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Papińska
  • Sekretarz: Katarzyna Leśniewska-Napierała
  • Skarbnik: Lucyna Wachecka-Kotkowska
  • Członkowie Zarządu Oddziału: Maria Adamczewska, Marcin Jaskulski

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTG

  • Wojciech Retkiewicz
  • Agnieszka Rochmińska
  • Edmund Tomaszewski