W przygotowaniu

Tom 93, Zeszyt 4, 2022

Tom 93, Zeszyt 4

Strona redakcyjna

Spis treści

Od redakcji


Artykuły

J. Rodzoś
Aktualne problemy edukacji geograficznej na różnych etapach kształcenia
ss:

D. Piróg
Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej w świetle studiów literatury
ss:

E. Szkurłat, A. Hibszer, I. Piotrowska, T. Sadoń-Osowiecka
Kształcenie nauczycieli geografii w Polsce w latach 2000–2022. Przyczyny i skutki kryzysu, propozycje rozwiązań
ss. 

T. Figlus, Ł. Musiaka, B. Włodarczyk, L. Wachecka-Kotkowska
Społeczna rola geografii jako nauki – wyniki badań empirycznych
ss. 

E. Szkurłat, M. Adamczewska, B. Dzięcioł-Kurczoba
Postrzeganie edukacji geograficznej i jej społecznej roli w Polsce
ss.

A. Bokwa, B. Kicińska, Ł. Kurowski, L. Wieczorek
Zmiana klimatu jako wyzwanie edukacyjne
ss.

Tomasz Wites
Partycypacja uczniowska w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie szkolnych doświadczeń projektowych
ss.


Kronika

Kongres Edukacji Geograficznej – sprawozdanieElżbieta Szkurłat
ss.