Czasopismo Geograficzne

Aktualny numer

Tom 95, Zeszyt 1, 2024

Tom 95, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści

Uchwała Sejmu RP w sprawie upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci


Artykuły

M. Męczyński, P. Ciesiółka, M. Weiss
Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miast w kierunku obszaru zrównoważonej innowacji (Sustainable Innovation Zone) – przykład kampusu Morasko w Poznaniu
ss. 125-150, https://doi.org/10.12657/czageo-95-06Czasopismo Geograficzne – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 562/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.