Czasopismo Geograficzne

Aktualny numer

Tom 94, Zeszyt 4, 2023

Tom 94, Zeszyt 4

Strona redakcyjna

Spis treści

Od redakcji


Artykuły

A. Jackowski, K. Krzemień
100-lecie „Czasopisma Geograficznego”
ss: 593-615, https://doi.org/10.12657/czageo-94-24

P. Migoń, C. Mądry
„Czasopismo Geograficzne” w latach 1946–2023 – od powojennej odbudowy tożsamości po współczesne wyzwania rynku wydawnictw naukowych
ss: 617-653, https://doi.org/10.12657/czageo-94-25

A. Suliborski, M. Wójcik
Tożsamość geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej: geneza, współczesne relacje i wyzwania przyszłości
ss: 655–670, https://doi.org/10.12657/czageo-94-26

L. Butowski
Podstawy ontologiczne i epistemologiczne dziedziny empirycznej geografii w świetle ontologii Johna Searle’a (artykuł dyskusyjny)
ss: 671–695, https://doi.org/10.12657/czageo-94-27

U. Myga-Piątek
Integracyjna rola badań krajobrazowych w geografii. Od idei naukowej do wdrożeń społeczno-gospodarczych
ss: 697–730, https://doi.org/10.12657/czageo-94-28

A. Kulawiak, A. Suliborski
Geograficzne ujęcie przedsiębiorczości wiejskiej – założenia kompleksowej koncepcji badań
ss: 731–747, https://doi.org/10.12657/czageo-94-29

R. Wyeth, K. Janc, D. Ilnicki
Blockchain i kryptowaluty – „nowa” odsłona w geograficznym podejściu do badania Internetu
ss: 749-768, https://doi.org/10.12657/czageo-94-30

D. Piróg
Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników
ss: 769–793, https://doi.org/10.12657/czageo-94-31

 Czasopismo Geograficzne – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 562/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.