Aktualny numer

Tom 94, Zeszyt 1, 2023

Tom 94, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

M. Kistowski
Metoda oceny wartości i kształtowania krajobrazu oraz jej zastosowanie dla wybranych małych miast województwa pomorskiego objętych obszarami chronionego krajobrazu
ss: 5–38, https://doi.org/10.12657/czageo-94-01

F. Imanov, I. Aliyeva, S. Nagiyev, H. Leummens
Zmiany rocznego przepływu Kury
ss. 39-52, https://doi.org/10.12657/czageo-94-02

G. Kvinikadze, T. Dolbaia, V. Chkhaidze
Geograficzne problemy rozwoju gospodarczego miast nadmorskich kontrolowanych przez rząd Gruzji (przykład Batumi i Poti)
ss. 53-74, https://doi.org/10.12657/czageo-94-03

K. Badora
Występowanie, rozwój i podstawowe cechy strukturalne zespołów przyrodniczokrajobrazowych małych miast Polski
ss. 75-101, https://doi.org/10.12657/czageo-94-04

I. Jażdżewska
Ilościowe i jakościowe przemiany sieci ulic w przestrzeni geograficznej Nowego Miasta – historycznej jednostki morfologicznej Łodzi
ss. 103-123, https://doi.org/10.12657/czageo-94-05

A. Zajadacz, A. Lubarska
Ogrody sensoryczne jako nowe formy zieleni miejskiej w inteligentnych, zrównoważonych miastach
ss. 125-145, https://doi.org/10.12657/czageo-94-06

A. Jasion
Dostępność przestrzenna wybranych usług wokół łódzkich stadionów piłkarskich w oparciu o ideę miasta 15-minutowego
ss. 147-171, https://doi.org/10.12657/czageo-94-07

A. Kołodziejczak
Wykorzystanie platformy Polski e-bazarek na rzecz rozwoju smart usług w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego
ss. 173-189, https://doi.org/10.12657/czageo-94-08Czasopismo Geograficzne – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 562/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.