Aktualny numer

Tom 93, Zeszyt 1, 2022

Strona redakcyjna

Spis treści

Stanowisko PTG w sprawie napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę


Artykuły

Cz. Adamiak
Najem krótkoterminowy w Polsce w czasie pandemii COVID-19
ss.: 9-32, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-01

A. Bartnik, P. Jokiel
Formy i dynamika zasilania Neru wodami pościekowymi z aglomeracji łódzkiej
ss. 33-51, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-02

D. Sokołowski
Miasta zdegradowane w województwie wielkopolskim jako potencjalne nowe miasta
ss. 53-81, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-03

D. Wysocka, J. Biegańska, E. Grzelak-Kostulska
Identyfikacja i ocena głównych problemów rozwoju strefy podmiejskiej w dokumentach strategicznych i planistycznych gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego
ss. 83-106, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-04

J. M. Waga, B. Szypuła, K. Sendobry, M. Fajer
Ślady działalności człowieka na terenach leśnych Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” odczytane z obrazów LiDAR oraz ich
znaczenie w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

ss. 107-138, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-05

R. Szkup, T. Michalski
Turystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwania
ss. 139-160, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-06

J. Weltrowska, E. Bogacka, J. Hauke, A. Tobolska
Zalety i wady nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19 w opinii nauczycieli szkół w województwie wielkopolskim
ss. 161-178, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-07


Czasopismo Geograficzne – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 562/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.