Czasopismo Geograficzne

Prenumerata

W celu złożenia prenumeraty prosimy:

Prosimy zwrócić uwagę, że konto Czasopisma Geograficznego jest różne od konta Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Właściwe będzie podane na fakturze.

Po wpłynięciu kwoty na konto Czasopisma egzemplarze zostaną wysłane pod wskazany adres.

Ceny za poszczególne egzemplarze znajdują się w formularzu zamówienia.