Władze

Prezydium Zarządu Głównego

 • Przewodnicząca: Urszula Myga-Piątek
 • Zastępcy Przewodniczącej: Małgorzata Mazurek, Zbigniew Podgórski, Tomasz Wites
 • Sekretarz: Tomasz Napierała, Zastępca Sekretarza: Agnieszka Latocha-Wites
 • Skarbnik: Andrzej Soczówka, Zastępca Skarbnika: Małgorzata Flaga
 • Sekretariat Zarządu Głównego: Elżbieta Markowiak, Beata Maciejewska

Zarząd Główny

 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Wybieralni Członkowie Zarządu Głównego: Anita Bokwa, Wiesław Kosakowski
 • Przewodniczący Oddziałów i Komisji problemowych
 • Redaktor naczelny Czasopisma Geograficznego: Cezary Mądry
 • Honorowy Przewodniczący: Antoni Jackowski

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Teresa Sadoń-Osowiecka
 • Zastępca Przewodniczącego: Iwona Piotrowska
 • Sekretarz: Anna Bilik
 • Członkowie: Iwona Jażewicz, Jacek Potocki

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący: Lidia Jochym
 • Zastępca Przewodniczącego: Hanna Grunwald
 • Sekretarz: Elżbieta Markowiak
 • Członkowie: Lucyna Szaniawska, Joanna Szczepankiewicz-Battek

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

 • Przewodniczący: Marek Nowosad
 • Członkowie: Bożena Kicińska, Andrzej Macias, Eugeniusz Rydz, Marcin Wójcik

Komisja Konkursu Prac Magisterskich

 • Przewodniczący: Jacek Wolski
 • Zastępca Przewodniczącego: Miłosz Jodłowski
 • Sekretarz: Edyta Regulska
 • Zastępca Sekretarza: Krzysztof Szpara
 • Członkowie: Adam Bartnik, Paweł Cebrykow, Wioletta Kałamucka, Anna Runge, Marek Sobczyński, Elwira Żmudzka

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej

 • Przewodniczący: Zbigniew Podgórski
 • Zastępca Przewodniczącego: Teresa Madeyska
 • Kierownik organizacyjny: Tomasz Sawicki
 • Przewodniczący Komisji Zadań: Przemysław Śleszyński
 • Członkowie Prezydium: Marek Barwiński, Bolesław Domański
 • Sekretarz: Joanna Uroda

Byli Przewodniczący Prezydium Zarządu Głównego

 • Antoni Jackowski (2012-2020)
 • Jerzy Bański (2006-2012)
 • Andrzej T. Jankowski (2002-2006)
 • Florian Plit (1997-2002)
 • Andrzej Bonasewicz (1996-1997)
 • Jerzy Szupryczyński (1993-1996)
 • Wojciech Stankowski (1990-1993)
 • Anna Dylikowa (1981-1990)
 • Jerzy Kondracki (1980-1981)
 • Bogodar Winid (1978-1980)
 • Stanisław Berezowski (1972-1978)
 • Afred Jahn (1968-1972)
 • Jerzy Kondracki (1959-1968)
 • Rajmund Galon (1953-1959)
 • Stanisław Leszczycki (1950-1953)
 • Stanisław Srokowski (1945-1950)
 • Antoni Sujkowski (1931-1941)
 • Władysław Massalski (1926-1931)
 • Eugeniusz Romer (1925-1926)
 • Karol Bohdanowicz (1920-1925)
 • Władysław Gorczyński (1919-1920)
 • Jan Lewiński (1918-1919)