Władze

Prezydium Zarządu Głównego

 • Przewodniczący: Antoni Jackowski
 • Zastępcy Przewodniczącego: Wioletta Kamińska, Urszula Myga-Piątek, Przemysław Śleszyński
 • Sekretarz: Tomasz Wites, Zastępca Sekretarza: Wioletta Szymańska
 • Skarbnik: Marcin Mazur, Zastępca Skarbnika: Tomasz Napierała

Zarząd Główny

 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Wybieralni Członkowie Zarządu Głównego: Konrad Czapiewski, Jerzy Desperak, Marek Sobczyński
 • Przewodniczący Oddziałów i Komisji problemowych
 • Redaktor naczelny Czasopisma Geograficznego: Izabella Łęcka

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Teresa Sadoń-Osowiecka
 • Zastępca Przewodniczącego: Iwona Piotrowska
 • Sekretarz: Anna Bilik
 • Członkowie: Iwona Jażewicz, Jacek Potocki, Paweł Szymański, Monika Wesołowska

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

 • Przewodniczący: Marek Nowosad
 • Członkowie: Bożena Kicińska, Eugeniusz Rydz, Marcin Wójcik

Komisja Konkursu Prac Magisterskich

 • Przewodniczący: Elwira Żmudzka
 • Zastępca Przewodniczącego: Marek Sobczyński
 • Sekretarz: Joanna Popławska
 • Członkowie: Wioletta Kamińska, Miłosz Jodłowski

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący: Lidia Jochym
 • Zastępca Przewodniczącego: Zbigniew Podgórski
 • Sekretarz: Hanna Politowska
 • Członkowie: Lucyna Szaniawska, Joanna Szczepankiewicz-Battek

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej

 • Przewodniczący: Zbigniew Podgórski
 • Zastępca Przewodniczącego: Teresa Madeyska
 • Kierownik organizacyjny: Tomasz Sawicki
 • Przewodniczący Komisji Zadań: Przemysław Śleszyński
 • Członkowie Prezydium: Marek Barwiński, Bolesław Domański
 • Sekretarz: Joanna Uroda