Czasopismo Geograficzne

Dla recenzentów

Zasady recenzji

 • Czasopismo Geograficzne stosuje procedurę podwójnie ślepej recenzji (double-blind review), co oznacza, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości. Wszyscy recenzenci są ekspertami w dziedzinie, której dotyczy oceniany artykuł;
 • Recenzje mają pomóc redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszaniu ich rękopisu;
 • Każdy wybrany recenzent, który czuje się niekompetentny do oceny badań przedstawionych w pracy lub wie, że ich terminowa recenzja będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora;
 • Cały manuskrypt otrzymany do recenzji należy traktować jako dokument poufny. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora;
 • Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Oceniający powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów;
 • Recenzenci mogą wskazać opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładanie się rozważanego manuskryptu i jakiegokolwiek innego opublikowanego artykułu należy zgłosić redaktorowi;
 • Recenzenci nie powinni oceniać prac, co do których autorów mają konflikt interesów. Poprzez konflikt interesów rozumie się: relację osobistą (pokrewieństwo, relację prawną lub konfliktową); podległość służbową; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji;
 • Po wypełnieniu formularza recenzji prosimy zwrócić uwagę, by usunąć informacje osobiste z właściwości pliku (kliknięcie prawym przyciskiem na plik z artykułem, wybranie Właściwości, Szczegóły oraz Usuń właściwości oraz informacje osobiste).

Formularz recenzji

[Pobierz formularz recenzji]


Lista recenzentów

2023

Recenzenci w 2022 r.

 • Damian Absalon (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia in Katowice)
 • Właczesław Andriejczuk (Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw)
 • Artur Bajerski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Ewa Bednorz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Emilia Bogacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Sylwia Bródka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Sorin Cebotari (Instytut Badawczy w Făgăraș / Institutul de Cercetare Făgăraș)
 • Łukasz Chabudziński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Przemysław Ciesiółka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Mariusz Czepczyński (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Magdalena Duda-Seifert (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
 • Jarosław Działek (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University)
 • Robert Faracik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Krakow)
 • Jacek Forysiak (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Natalia Gerasimenko (Państwowy Uniwersytet w Kijowie im. Tarasa Szewczenki / Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 • Oleksii Gnatiuk (Państwowy Uniwersytet w Kijowie im. Tarasa Szewczenki / Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 • Włodzimierz Juśkiewicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN / Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences)
 • Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Bożena Kicińska (Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw)
 • Dagmara Kociuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Barbara Konecka-Szydłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Ewa Korcelli-Olejniczak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN / Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences)
 • Ivan Kruhlov (Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franko / Ivan Franco National University of Lviv)
 • Marta Kubacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Jarosław Kubiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Andrii Kuzyshyn (Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V. Hnatiuka / Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University)
 • Karolina Lewińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Halyna Lopushniak (Kijowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny im. V. Hetmana / Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman)
 • Barbara Maćkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Grzegorz Masik (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University)
 • Łukasz Mikuła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Justyna Misiągiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Paweł Motek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Mirosław Mularczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jan Kochanowski University in Kielce)
 • Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia in Katowice)
 • Andrej Nosko (Matej Bel University in Banská Bystrica)
 • Viktoriya Pantyley (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Nataliia Provotar-Mezentseva (Państwowy Uniwersytet w Kijowie im. Tarasa Szewczenki / Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 • Ihor Pylypenko (Uniwersytet Państwowy w Chersoniu / Kherson State University)
 • Janusz Siwek (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University)
 • Janusz Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Dariusz Sokołowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Mariusz Sołtysik (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu / Poznań University of Physical Education)
 • Krzysztof Stachowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Andrzej Stasiak (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Sylwia Staszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Dominika Studzińska (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Robert Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
 • Barbara Szyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Stefania Środa-Murawsska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Anna Tobolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Julia Ziółkowska (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Wojciech Zgłobicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Dariusz Wrzesiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Paweł Wojtanowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Viktoriia Yavorska (Uniwersytet Państwowy w Odessie im. I. I. Mechnykova / Odesa I. I. Mechnykov National University)

Recenzenci w 2021 r.

 • Mirosław Biczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Jadwiga Biegańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Sylwia Bródka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Jarosław Jasiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Pamela Jeziorska-Biel (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Ewa Kacprzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Aleksander Kuczabski (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Robert Kudłak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań)
 • Edyta Łaszkiewicz (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Agnieszka Małkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Economics)
 • Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Beata Namyślak (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
 • Jerzy Nita (Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia)
 • Marek Nowacki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu / WSB University in Poznań)
 • Alicja Olejnik (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Viktoriya Pantyley (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
 • Edyta Pijet-Migoń (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu / WSB University in Wrocław)
 • Witold Piniarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Iwona Piotrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Krakow)
 • Agnieszka Rochmińska (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Teresa Sadoń-Osowiecka (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk)
 • Mateusz Smolarski (Uniwersytet Opolski / University of Opole)
 • Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Andrzej Soczówka (Instytut Kolejnictwa / Railway Research Institute)
 • Tomasz Sowada (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University Poznań)
 • Elżbieta Szkurłat (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki / University of Lodz)
 • Barbara Szyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Joanna Śniadek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu / Poznań University of Physical Education)
 • Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University)
 • Zbigniew Taylor (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences)
 • Maria Wilczyńska-Wołoszyn (Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw)
 • Łukasz Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń)