Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Geograficzna po raz pierwszy odbyła się w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Celem zawodów jest upowszechnianie nauk geograficznych wśród polskiej młodzieży licealnej.

Strona internetowa: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/