Oddziały

Oddział Częstochowski

 • Przewodnicząca: Urszula Gospodarek
 • Zastępca Przewodniczącej: Bożena Dobosik
 • Sekretarz: Ewa Wieczorek
 • Skarbnik: Elżbieta Pyrkowska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Iwona Pasieka
 • Komisja rewizyjna: Elżbieta Nierzwicka, Beata Pusz, Barbara Tryba
 • Strona internetowa: http://www.ptg.czest.pl/
 • E-mail: czestochowa@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: –

Oddział Gdański

 • Przewodniczący: Piotr Paweł Woźniak
 • Zastępca Przewodniczącego: Grażyna Chaberek
 • Sekretarz: Anna Poraj-Górska
 • Skarbnik: Aleksandra Cicharska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Ewa Jaworska, Maurycy Żarczyński
 • Komisja Rewizyjna: Alicja Wrzosek, Wojciech Tylmann, Krzysztof Kopeć
 • Strona internetowa: http://www.ptg-gdansk.ug.edu.pl/
 • E-mail: gdansk@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 31 1140 2004 0000 3902 8219 0406

Oddział Kartograficzny

 • Przewodniczący: Marek Baranowski
 • Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Korycka-Skorupa, Paweł Neychev
 • Sekretarz: Dariusz Dukaczewski
 • Skarbnik: Jerzy Siwek
 • Członkowie Zarządu Oddziału: –
 • Strona internetowa: http://okptg.igik.edu.pl/
 • E-mail: kartografia@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Oddział Katowicki

 • Przewodniczący: Marta Chmielewska
 • Zastępca Przewodniczącego: Sławomir Pytel
 • Sekretarz: Michał Ciepły
 • Zastępca Sekretarza: Maria Fajer
 • Skarbnik: Elżbieta Łepkowska
 • Zastępca Skarbnika: Aleksandra Zdyrko
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Justyna Przepadło
 • Komisja Rewizyjna: Lidia Taborowska-Jadczyk, Agnieszka Piechota, Marek Ruman
 • Strona internetowa: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/
 • E-mail: katowice@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 55 1140 2004 0000 3102 8209 2202

Oddział Kielecki

 • Przewodniczący: Patryk Brambert
 • Zastępca Przewodniczącego: Iwona Kiniorska
 • Sekretarz: Agata Górniak
 • Skarbnik: Iwona Kopacz-Wyrwał
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Irena Dybska-Jakóbkiewicz
 • Komisja Rewizyjna: Tadeusz Ciupa, Cezary Jastrzębski, Stanisław Sala
 • Strona internetowa: https://www.facebook.com/PTGeogrKielce
 • E-mail: kielce@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: –

Oddział Krakowski

 • Przewodniczący: Jarosław Balon
 • Zastępca Przewodniczącego: Jakub Taczanowski
 • Sekretarz: Justyna Liro
 • Skarbnik: Franciszek Mróz
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Piotr Cybul, Aneta Pawłowska-Legwand, Mariola Tracz
 • Komisja Rewizyjna: Klaudia Jochym, Łukasz Fiedeń, Marcin Semczuk
 • Strona internetowa: http://ptg.up.krakow.pl/
 • E-mail: krakow@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 04 1140 2004 0000 3302 8422 9447

Oddział Lubelski

 • Przewodniczący: Andrzej Miszczuk
 • Zastępca Przewodniczącego: Jan Rodzik
 • Sekretarz: Krzysztof Kałamucki
 • Skarbnik: Beata Zielińska
 • Zastępca Skarbnika: Przemysław Mroczek
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Elżbieta Kardaszewska, Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • Komisja Rewizyjna: Renata Krukowska, Małgorzata Stanicka, Paweł Zieliński
 • Strona internetowa: http://www.ptgeogr.umcs.lublin.pl/
 • E-mail: lublin@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: Pekao S.A. 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311

Oddział Łódzki

 • Przewodniczący: Edmund Tomaszewski
 • Zastępca Przewodniczącego: Łukasz Musiaka
 • Sekretarz: Przemysław Tomalski
 • Skarbnik: Lucyna Wachecka-Kotkowska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Marcin Jaskulski, Anna Majewska
 • Komisja rewizyjna: Katarzyna Leśniewska-Napierała, Wojciech Retkiewicz, Agnieszka Rochmińska
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/lodz/
 • E-mail: lodz@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 63 1140 2004 0000 3102 8215 0646

Oddział Olimpijski

 • Przewodniczący: Ryszard Szczęsny
 • Zastępca Przewodniczącego: Joanna Uroda
 • Sekretarz: Dorota Dorochowicz
 • Skarbnik: Tomasz Sawicki
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Adam Gendźwiłł
 • Komisja Rewizyjna: Anna Becker-Kulińska, Teresa Madeyska, Małgorzata Sikorska
 • Strona internetowa: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/
 • E-mail: olimpiada@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 38 1140 2004 0000 3102 8240 2617

Oddział Olsztyński

 • Przewodniczący: Adam Senetra
 • Zastępcy Przewodniczącego: Agnieszka Szczepańska, Krystyna Kurowska
 • Sekretarz: Marta Gwiaździńska-Goraj
 • Skarbnik: Iwona Cieślak
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Mirosław Bełej, Ada Wolny-Kucińska
 • Komisja Rewizyjna: Agnieszka Dawidowicz, Małgorzata Dudzińska, Piotr Dynowski
 • Strona internetowa: –
 • E-mail: olsztyn@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 38 1140 2004 0000 3502 8429 9353

Oddział Opolski

 • Przewodniczący: Maria Śmigielska
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Sekretarz: Dariusz Rajchel
 • Skarbnik: Ewa Korybska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: –
 • Strona internetowa: –
 • E-mail: opole@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: –

Klub Polarny

 • Przewodniczący: Piotr Zagórski
 • Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Moskalik
 • Sekretarz: Piotr Łepkowski
 • Skarbnik: Katarzyna Stachniak
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Maria Olech, Krzysztof Migała
 • Strona internetowa: http://www.klubpolarny.pl/
 • E-mail: klubpolarny@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 46 1140 2004 0000 3002 8231 3088

Oddział Poznański

 • Przewodniczący: Cezary Mądry
 • Zastępca Przewodniczącego: Iwona Hildebrandt-Radke
 • Sekretarz: Janusz Górny
 • Zastępca Sekretarza: Martyna Olkowska
 • Skarbnik: Paweł Matulewski
 • Komisja rewizyjna: Krystyna Milecka, Paweł Churski, Zbigniew Zwoliński
 • Strona internetowa: http://www.ptg.amu.edu.pl/
 • E-mail: poznan@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: –

Oddział Radomski

 • Przewodniczący: Łukasz Zaborowski
 • Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Gogacz
 • Sekretarz: Elżbieta Bąk
 • Skarbnik: Vacat
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Joanna Kwiatkowska
 • Komisja rewizyjna: Edyta Biedka-Wlazło, Maria Kowalczyk, Joanna Trojanowska, Małgorzata Koprowska
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/radom/
 • E-mail: radom@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: –

Oddział Rzeszowski

 • Przewodniczący: Joanna Wład-Michalik
 • Zastępca Przewodniczącej: Krzysztof Szpara
 • Sekretarz: Agnieszka Kapel
 • Skarbnik: Tomasz Kozioł
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Piotr Gębica, Robert Szura
 • Komisja rewizyjna: Teresa Mitura, Małgorzata Buczek-Kowalik, Beata Gierczak-Korzeniowska
 • Strona internetowa: http://www.ptgrzeszow.pl.tl/
 • E-mail: rzeszow@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: BGŻ BNP Paribas 37 1600 1462 1823 3381 8000 0001

Oddział Słupski

 • Przewodniczący: Mariusz Miedziński
 • Zastępca Przewodniczącego: Eugeniusz Rydz
 • Sekretarz: Krzysztof Parzych
 • Skarbnik: Wioletta Szymańska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Iwona Jażewicz
 • Komisja rewizyjna: Maria Lech-Szajner, Paulina Szmielińska-Pietraszek, Aleksandra Zienkiewicz
 • Strona internetowa: http://www.ptgslupsk.apsl.edu.pl/
 • E-mail: slupsk@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 87 1140 2004 0000 3402 8243 1852

Oddział Szczeciński

 • Przewodniczący: Beata Meyer
 • Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Małachowski
 • Sekretarz: Agnieszka Sawińska
 • Skarbnik: Tomasz Rydzewski
 • Komisja rewizyjna: Bożena Senkowska, Anna Gardzińska
 • Strona internetowa: –
 • E-mail: szczecin@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: –

Oddział Teledetekcji

 • Przewodniczący: Mieczysław Kunz
 • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Wężyk
 • Sekretarz: Krzysztof Będkowski
 • Skarbnik: Joanna Pluto-Kossakowska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Sylwia Nasiłowska, Katarzyna Osińska-Skotak, Jan Piekarczyk
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/teledetekcja/
 • E-mail: teledetekcja@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 52 1140 2004 0000 3202 8292 8250

Oddział Toruński

 • Przewodniczący: Marcin Świtoniak
 • Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Karasiewicz
 • Sekretarz: Czesław Adamiak
 • Skarbnik: Barbara Szyda
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Przemysław Charzyński, Marcin Sykuła
 • Strona internetowa: http://www.ptg.geo.umk.pl/
 • E-mail: torun@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 16 1140 2004 0000 3502 8221 6965

Oddział Warszawski

 • Przewodniczący: Maciej Kałaska
 • Sekretarz: Weronika Michalska
 • Skarbnik: Marcel Świerkocki
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Paweł Sudra
 • Strona internetowa: https://www.facebook.com/PtgOddzialWarszawski/
 • E-mail: warszawa@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 04 1140 2004 0000 3502 8221 4174

Oddział Wrocławski

 • Przewodniczący: Janusz Łach
 • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Ropuszyński
 • Sekretarz: Sylwia Dołzbłasz
 • Skarbnik: Aleksandra Michniewicz
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Janusz Kida, Jan Klementowski, Agnieszka Latocha
 • Komisja rewizyjna: Monika Krawczyńska, Agnieszka Duda, Małgorzata Śpiewak
 • Strona internetowa: http://www.geogr.uni.wroc.pl/ptg-oddzial-wroclawski
 • E-mail: wroclaw@ptgeo.org.pl
 • Numer rachunku: mBank SA 49 1140 2004 0000 3502 8429 9349