Oddziały

Oddział Częstochowski

 • Przewodnicząca: Urszula Gospodarek
 • Zastępca Przewodniczącej: Bożena Dobosik
 • Sekretarz: Elżbieta Lepiarz
 • Skarbnik: Elżbieta Pyrkowska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Beata Puchalska
 • Komisja rewizyjna: Małgorzata Mitreva (Przewodnicząca), Elżbieta Nierzwicka, Anna Tarnowska
 • Strona internetowa: http://www.ptg.czest.pl/
 • Numer rachunku: –

Oddział Gdański

 • Przewodniczący: Piotr Paweł Woźniak
 • Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Kopeć
 • Sekretarz: Ewa Jaworska
 • Skarbnik: Grażyna Chaberek-Karwacka
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Maurycy Żarczyński
 • Strona internetowa: http://www.ptg-gdansk.ug.edu.pl/
 • Numer rachunku: –

Oddział Kartograficzny

 • Przewodniczący: Marek Baranowski
 • Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Korycka-Skorupa, Paweł Neychev
 • Sekretarz: Dariusz Dukaczewski
 • Skarbnik: Jerzy Siwek
 • Członkowie Zarządu Oddziału: –
 • Strona internetowa: http://okptg.igik.edu.pl/
 • Numer rachunku: mBank 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Oddział Katowicki

 • Przewodniczący: Adam Hibszer
 • Zastępca Przewodniczącego: Renata Dulias
 • Sekretarz: Marta Chmielewska
 • Skarbnik: Andrzej Soczówka
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Sławomir Pytel, Violetta Degórska, Elżbieta Markowiak
 • Strona internetowa: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/
 • Numer rachunku: PKO Bank Polski 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168

Oddział Kielecki

 • Przewodniczący: Irena Dybska-Jakóbkiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego: Ewa Nowak
 • Sekretarz: Iwona Kopacz-Wyrwał
 • Skarbnik: Iwona Kiniorska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: –
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: –

Oddział Krakowski

 • Przewodniczący: Józef Żychowski
 • Zastępca Przewodniczącego: Anita Bokwa
 • Sekretarz: Agnieszka Świętek, Rafał Bielecki
 • Skarbnik: Jerzy Desperak
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Zygmunt Górka, Mariola Tracz, Danuta Bogusz
 • Strona internetowa: http://www.ap.krakow.pl/ptg
 • Numer rachunku: Pekao S.A. 58 1240 4722 1111 0000 4853 3748

Oddział Lubelski

 • Przewodniczący: Andrzej Miszczuk
 • Zastępca Przewodniczącego: Jan Rodzik
 • Sekretarz: Krzysztof Kałamucki
 • Skarbnik: Elżbieta Kardaszewska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Małgorzata Flaga, Beata Zielińska, Paweł Zieliński
 • Strona internetowa: http://www.ptgeogr.umcs.lublin.pl/
 • Numer rachunku: Pekao S.A. 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311

Oddział Łódzki

 • Przewodniczący: Łukasz Musiaka
 • Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Papińska
 • Sekretarz: Ewa Szafrańska
 • Skarbnik: Lucyna Wachecka-Kotkowska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Maria Adamczewska, Marcin Jaskulski, Katarzyna Leśniewska-Napierała
 • Komisja rewizyjna: Wojciech Retkiewicz, Robert Wiluś, Marcin Wójcik
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: Alior Bank 06 2490 0005 0000 4500 7054 9437

Oddział Olimpijski

 • Przewodniczący: Ryszard Szczęsny
 • Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Kot-Majewska
 • Sekretarz: Anna Becker-Kulińska
 • Skarbnik: Małgorzata Sikorska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Tomasz Sawicki
 • Strona internetowa: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/
 • Numer rachunku: IDEA Bank 61 1950 0001 2006 9950 8293 0002

Oddział Opolski

 • Przewodniczący: Maria Śmigielska
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Sekretarz: Dariusz Rajchel
 • Skarbnik: Ewa Korybska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: –
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: –

Klub Polarny

 • Przewodniczący: Krzysztof Migała
 • Zastępca Przewodniczącego: Jerzy Pereyma
 • Sekretarz: Marek Jaskólski
 • Skarbnik: Tymoteusz Sawiński
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Maria Olech, Grzegorz Rachlewicz
 • Strona internetowa: http://www.klubpolarny.pl/
 • Numer rachunku: Santander Bank Polska 09 1090 2503 0000 0001 1145 6483

Oddział Poznański

 • Przewodniczący: Małgorzata Mazurek
 • Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Cichoń
 • Sekretarz: Janusz Górny
 • Skarbnik: Cezary Mądry
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Martyna Olkowska
 • Strona internetowa: http://www.ptg.amu.edu.pl/
 • Numer rachunku: –

Oddział Radomski

 • Przewodniczący: Tomasz Gogacz
 • Zastępca Przewodniczącego: Łukasz Zaborowski
 • Sekretarz: Grażyna Mazur
 • Skarbnik: Elżbieta Bąk
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Joanna Kwiatkowska
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: –

Oddział Rzeszowski

 • Przewodniczący: Joanna Wład-Michalik
 • Zastępcy Przewodniczącej: Piotr Gębica, Krzysztof Szpara
 • Sekretarz: Anna Sibiga
 • Skarbnik: Teresa Mitura
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Aleksandra Kozubal
 • Strona internetowa: http://www.ptgrzeszow.pl.tl/
 • Numer rachunku: BGŻ BNP Paribas 37 1600 1462 1823 3381 8000 0001

Oddział Słupski

 • Przewodniczący: Aleksandra Zienkiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego: Eugeniusz Rydz
 • Sekretarz: Aneta Marek
 • Skarbnik: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Iwona Jażewicz
 • Strona internetowa: http://www.ptgslupsk.apsl.edu.pl/
 • Numer rachunku: PKO Bank Polski 14 1020 4649 0000 7102 0053 2283

Oddział Szczeciński

 • Przewodniczący: Beata Meyer
 • Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Małachowski
 • Sekretarz: Agnieszka Sawińska
 • Skarbnik: Tomasz Rydzewski
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Bożena Senkowska
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: –

Oddział Stalowowolski

 • Przewodniczący: Janusz Goc
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Sekretarz: Mariusz Gryta
 • Skarbnik: Jolanta Biłogras
 • Członkowie Zarządu Oddziału: –
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: –

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki

 • Przewodniczący: Krzysztof Będkowski
 • Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz: Dariusz Dukaczewski
 • Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik: Joanna Pluto-Kossakowska
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Karol Berłowski, Elżbieta Bielecka, Stanisław Lewiński, Katarzyna Osińska-Skotak
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/teledetekcja/
 • Numer rachunku: PKO Bank Polski 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948

Oddział Toruński

 • Przewodniczący: Wiesława Gierańczyk
 • Zastępca Przewodniczącego: Arkadiusz Stańczyk
 • Sekretarz: Wieńczysław Gierańczyk
 • Skarbnik: Barbara Szyda
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Marcin Świtoniak, Czesław Adamiak, Hanna Politowska
 • Strona internetowa: –
 • Numer rachunku: Alior Bank 25 1060 0076 0000 3200 0080 3415

Oddział Warszawski

 • Przewodniczący: Stefan Kałuski
 • Zastępca Przewodniczącego: Maciej Kałaska
 • Sekretarz: Natalia Łukasiewicz
 • Skarbnik: Paweł Cywiński
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Izabella Łęcka, Paweł Sudra
 • Strona internetowa: https://www.facebook.com/PtgOddzialWarszawski/
 • Numer rachunku: –

Oddział Wrocławski

 • Przewodniczący: Janusz Łach
 • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Ropuszyński
 • Sekretarz: Sylwia Dołzbłasz
 • Skarbnik: Aleksandra Michniewicz
 • Członkowie Zarządu Oddziału: Janusz Kida, Jan Klementowski, Agnieszka Latocha
 • Komisja rewizyjna: Monika Krawczyńska, Agnieszka Duda, Małgorzata Śpiewak
 • Strona internetowa: http://www.geogr.uni.wroc.pl/ptg-oddzial-wroclawski
 • Numer rachunku: Santander Bank Polska 89 1090 2503 0000 0001 3526 9222