Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Numer aktualny

Nr 49(1)/2023

Paweł Pieńkowski, Marek Podlasiński
Użytkowanie obszarów wokół małych miast Polski w wybranych aspektach jakości życia ich mieszkańców
ss: 5-20, DOI 10.30450/202301

Patrycja Adamczyk, Patryk Pawluczuk
Identyfikacja obszarów cichych lubelskiego obszaru metropolitalnego na przykładzie Lubartowa i Łęcznej
ss: 21-39, DOI 10.30450/202302

Anna Hulicka
Miasta zrównoważone. Green city, eco-city i smart city- koincydencja pojęć
ss: 41-62, DOI 10.30450/202303

Dorota Okoń , Paweł Kokoszka, Milena Piątkowska, Anna Smolarska
Nagroda krajobrazowa jako element wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce i Europie
ss: 63-87, DOI 10.30450/202304