Uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia PTG, obchodów Roku Polskiej Geografii oraz inauguracji 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego

Uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia PTG, obchodów Roku Polskiej Geografii oraz inauguracji 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego
Kalendarz dnia 28 Sty 2019
Zarząd Główny i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić członków i sympatyków PTG na uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz obchodów Roku Polskiej Geografii połączoną z i...
Więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji
Kalendarz dnia 9 Maj 2019
Komisja Geografii Komunikacji PTG, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ oraz Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ zapraszają na: IV Międzynarodową Konferencję Naukową - Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji. Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych ...
Więcej

XXIV Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”

XXIV Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”
Kalendarz dnia 5 Kwi 2019
Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki serdecznie zapraszają na XXIV Seminarium Krajobrazowe "Krajobrazy Miejskie - Przestrzenie Metropolitalne". Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sosnowcu. XXIV seminarium krajobrazowe poświęcone będzie identyfikacji, typologii i ocenie krajob...
Więcej

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”
Kalendarz dnia 8 Paź 2018
W dniach 8-9 października 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się 15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych" połączona z 11. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Konferencja jest organizowana przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwers...
Więcej

III Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka wiejska – nauka, edukacja, praktyka

III Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka wiejska – nauka, edukacja, praktyka
Kalendarz dnia 12 Lis 2018
Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy serdecznie zapraszają na III Konferencję Naukową z cyklu Turystyka wiejska - nauka, edukacja, praktyka, tym razem pod tytułem Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Głównym założeniem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń na temat znaczenia edukacji w...
Więcej

7. Kongres EUGEO 2019

7. Kongres EUGEO 2019
Kalendarz dnia 15 Maj 2019
Towarzystwo Geograficzne Irlandii oraz Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway mają zaszczyt zaprosić na współorganizowany przez obie instytucje Kongres EUGEO 2019, który odbędzie się w Galway, w Irlandii, w dniach od 15 do 18 maja 2019 roku. Tematem Kongresu EUGEO 2019 jest próba nowego określenia przyszłych społeczeństw i krajobrazów Europy. Szczegóły dostępne są na stronie Kongresu pod adres...
Więcej

Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu

Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu
Kalendarz dnia 28 Wrz 2018
W ramach obchodów Roku Polskiej Geografii, 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG i 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim, w dniach 28-30 września 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu zostanie zorganizowany REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW "Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych". Przy okazji Zjazdu, 29 września br...
Więcej

Warsztaty Geograficzne „Armenia i Gruzja 2018”

Warsztaty Geograficzne „Armenia i Gruzja 2018”
Kalendarz dnia 24 Sie 2018
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza do udziału w Warsztatach Geograficznych "Armenia i Gruzja 2018", które odbędą się w dniach 24 VIII – 6 IX 2018 na terenie Armenii i Gruzji. Położenie tych krajów między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że państwa te charakteryzują się dużą róż...
Więcej

34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”

34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”
Kalendarz dnia 3 Gru 2018
Celem 34. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cyw...
Więcej

XXXIV Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”

XXXIV Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”
Kalendarz dnia 20 Wrz 2018
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Turyzmu PTG zapraszają na XXXIV Seminarium Terenowym pt. "Warsztaty z geografii turyzmu", które odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 r. w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim. Seminarium jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono ...
Więcej