Projekty

Polskie Towarzystwo Geograficzne realizuje różnorodne projekty naukowe, edukacyjne i promujące geografię. Podejmuje działania zarówno na szczeblu międzynarodowym, krajowym, jak również regionalnym czy lokalnym dzięki zaangażowaniu swoich Oddziałów.