Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Numery archiwalne

Lata: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.


2023

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2022

Nr 47(1)/2022

Paweł Pala
Deformacje terenu okolic Knurowa spowodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego
ss: 7-20; DOI: 10.30450/202201

Malwina Michalik-Śnieżek, Halina Lipińska, Agnieszka Kułak
Punkty widokowe jako dystrybutory kulturowych usług ekosystemowych. Studium przypadku Kazimierza Dolnego nad Wisłą
ss: 21-39; DOI: 10.30450/202202

Sebastian Bernat, Justyna Bernat
Zjawisko ciszy w edukacji geograficznej
ss: 41-58; DOI: 10.30450/202203

Do góry


2021

Nr 46(2)/2021

Joanna Angiel
Doświadczanie rzeki i krajobrazów nadrzecznych w perspektywie edukacji geograficznej. Ujęcie geograficzno-humanistyczne
ss: 7-26; DOI: 10.30450/202106

Monika Trojanowska
Metoda oceny wartości terapeutycznych krajobrazów kulturowych na przykładzie parków miejskich
ss: 27-46; DOI: 10.30450/202107

Daniel Syrek
Świadomość krajobrazu wśród uczniów w szkole podstawowej
ss: 47-64; DOI: 10.30450/202108

Magdalena Olejniczak
Percepcja krajobrazów militarnych
ss: 65-80; DOI: 10.30450/202109

Nr 45(1)/2021

Małgorzata Blaszke, Przemysław Śleszyński, Maciej Nowak
Prawno-urbanistyczne problemy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019)
ss: 7-28; DOI: 10.30450/202101

Jarosław Oglęcki
Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie gminy Gogolin
ss: 29-50; DOI: 10.30450/202102

Paweł Pieńkowski
Wpływ użytkowania terenu na transformację krajobrazu w obrębie unikatowego kompleksu oczek wodnych na Pojezierzu Myśliborskim
ss: 51-68; DOI: 10.30450/202103

Piotr Pyryt, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Urszula Myga-Piątek
Czy parkom narodowym Utah zagraża overtourism? Turystyka na obszarach chronionych i jej krajobrazowe konsekwencje
ss: 69-92; DOI: 10.30450/202104

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Możliwości zastosowania metodyki audytu krajobrazowego w skali lokalnej dla wybranych obszarów woj. lubelskiego i świętokrzyskiego w świetle eksperymentu naukowo-dydaktycznego
ss: 93-116; DOI: 10.30450/202105

Do góry


2020

Nr 44(2)/2020

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 2 – zmiany krajobrazu po 1989 r.
ss: 7-38; DOI: 10.30450/202009

Maciej Jędrusik
Izolacja a epidemie. Oczywistość, remedium, przekleństwo?
ss: 39-50; DOI: 10.30450/202010

Zbigniew Podgórski
Propagacja wiedzy o krajobrazie kulturowym jako permanentny element programu olimpiady geograficznej
ss: 51-71; DOI: 10.30450/202011

Krzysztof Badora, Jerzy Nita
Ocena przestrzennego rozmieszczenia parków narodowych i obszarów chronionego krajobrazu w państwach Europy środkowej na tle prowincji fizycznogeograficznych
ss: 73-99; DOI: 10.30450/202012

Anna Dudek, Tomasz Wites
Podejście ewolucyjno-genetyczne w badaniu regionów winiarskich w Nowej Zelandii
ss: 101-121; DOI: 10.30450/202013

Alina Awramiuk-Godun
Obiekty sakralne w krajobrazie kulturowym pogranicza katolicko-prawosławnego w północno-wschodniej Polsce wyrazem poszanowania i przenikania tradycji
ss: 123-137; DOI: 10.30450/202014

Aleksandra Ciastek, Jacek Leszek Łapiński
Rola ogrodów na dachach i elewacjach budynków w poprawie jakości krajobrazu miejskiego na przykładzie Kraśnika Fabrycznego
ss: 139-162; DOI: 10.30450/202015

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania krajobrazów winiarskich wyspy Pico (Azory)
ss: 163-190; DOI: 10.30450/202016

Nr 43(1)/2020

Sergii Bortnyk, Tetiana Lavruk
Особливості планувальної структури та проблеми просторового розвитку культурних ландшафтів міста Києва
ss: 7-30; DOI: 10.30450/202001

Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga
Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 1 – problemy kształtowania krajobrazu
ss: 31-50; DOI: 10.30450/202002

Magdalena Duda-Seifert
Nośniki pamięci mniejszości żydowskiej w procesie przekształcania w dziedzictwo. Studium przypadku Trójmiasta
ss: 51-72; DOI: 10.30450/202003

Igor Boiko, Janusz Łach
Полянська господарка як продукт і чинник формування ландшафту (на прикладі регіону бойківщина, Українські Карпати)
ss: 73-96; DOI: 10.30450/202004

Iwona Pielesiak, Jagoda Wlazło
Przekształcenia zabytkowych domów drewnianych w gminie Narew
ss: 97-114; DOI: 10.30450/202005

Michał Kupiec, Elżbieta Dusza-Zwolińska
Wpływ uwarunkowań fizjograficznych i historycznych na kształtowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Szczecina
ss: 115-140; DOI: 10.30450/202006

Do góry


2019

Nr 41(1)/2019

Adrianna Smoczyńska, Jacek Leszek Łapiński
Murale jako galeria sztuki w krajobrazie miejskim na przykładzie miasta Lublin
ss: 7-24; DOI 10.30450/201901

Sebastian Bernat
Budżet obywatelski jako narzędzie kształtowania krajobrazu na przykładzie miast uzdrowiskowych
ss: 25-42; DOI 10.30450/201902

Sławomir Pytel
Krajobrazy podmiejskie i rezydencjalne, jako przestrzeń mieszkaniowa emerytów
ss: 43-56; DOI 10.30450/201903

Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz, Małgorzata Żak-Kulesza
Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych
ss: 57-71; DOI 10.30450/201904

Ewa Trzaskowska, Magdalena Lubiarz
Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia
ss: 73-90; DOI 10.30450/201905

Marta Koperska-Kośmicka
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrumenty chroniące krajobraz kulturowy. Przykład gminy Cedry Wielkie
ss: 91-110; DOI 10.30450/201906

Edyta Pijet-Migoń
Dawne porty lotnicze w krajobrazie dużych miast europejskich
ss: 111-129; DOI 10.30450/201907

Krzysztof Badora, Magdalena Biegun
Zagrożenia walorów fizjonomicznych krajobrazu terenów przyległych do dróg o znaczeniu turystycznym przez obiekty reklamy zewnętrznej na przykładzie drogi krajowej Myślenice – Zakopane
ss: 131-146; DOI 10.30450/201908

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Bioswales jako elementy dostosowania miast do zmian klimatu i nowy sposób kształtowania krajobrazu miejskiego na przykładzie Warszawy
ss: 146-166; DOI 10.30450/201909

Andrzej Soczówka
Sieć kolejowa jako wyznacznik krajobrazów historyczno-kulturowych w obszarach przemysłowych
ss: 167-184; DOI 10.30450/201910

Urszula Myga-Piątek, Florian Plit, Joanna Plit
Czy możliwa jest prognoza zmian krajobrazu kulturowego Polski? Szkic problematyki w ujęciu geograficznym. Część 1 – siły sprawcze
ss: 185-202; DOI 10.30450/201911

Jerzy Nita
Wyrobiska surowców skalnych w krajobrazie miejskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ss: 203-222; DOI 10.30450/201912

Do góry


2018

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2017

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2016

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2015

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2014

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2013

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2012

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2011

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2010

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2009

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2008

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2007

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2006

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2005

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2004

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2003

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2002

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry