XXXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście — „Miasta i regiony miejskie wobec wyzwań współczesnego świata”

Kalendarz dnia 18 Kwi 2024

Kontynuując tradycję łódzkich spotkań, mamy zaszczyt i przyjemność serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które odbędzie się w Łodzi w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku.

Proponujemy poświęcić je analizie najważniejszych wyzwań pojawiających się we współczesnych miastach na skutek globalnych zjawisk i procesów, które mają bezpośredni wpływ na miejską rzeczywistość we wszystkich jej skalach i wymiarach.

Wśród nich wymienić można między innymi:

  • wojnę w Ukrainie i masowy napływ uchodźców wojennych,
  • europejski kryzys uchodźczy i wzrost migracji w skali globalnej,
  • depopulację i starzenie się ludności,
  • kryzys klimatyczny i wyzwania związane z European Green Deal,
  • gwałtowny rozwój nowych technologii,
  • kryzys ekonomiczny (inflacja, wzrost zróżnicowań społeczno-ekonomicznych),
  • zaawansowanie procesów globalizacji,
  • skutki pandemii COVID-19.

Wymienione zjawiska powodują zmiany w strukturze społecznej, ekonomicznej i funkcjonalno-przestrzennej miast, a także wymuszają konieczność zmian w organizacji przestrzeni oraz sposobach zarządzania miastami i regionami. Skutkują zmianami miejskiego stylu życia oraz zmianami w wielkości i strukturze potrzeb użytkowników miast. Mają także istotny wpływ na kształtowanie się systemu osadniczego, relacje miast z otoczeniem i rozwój społeczny oraz ekonomiczny we wszystkich skalach przestrzennych: krajowej, regionalnej i lokalnej. Coraz większego znaczenia w tym kontekście nabierają także kwestie prowadzenia polityki miejskiej ujmowane w paradygmacie urban resilience.

Wyrażamy nadzieję, że kolejne, XXXIV już, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, zainicjowane przez środowisko łódzkich geografów w latach 80. XX wieku, jak zawsze stanie się interdyscyplinarnym forum dyskusji naukowej i wymiany myśli, których wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana kwestia miejska.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ pod patronatem Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG.

 

Rada Naukowa XXXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście

prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
prof. dr hab. Jerzy Runge
prof. dr hab. Andrzej Zborowski
dr hab. prof. UŁ Ewa Szafrańska
dr hab. prof. UWr Robert Szmytkie

 

Komitet organizacyjny XXXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście

dr hab. prof. UŁ Ewa Szafrańska — przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. prof. UWr Robert Szmytkie — przewodniczący Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG
dr Joanna Kowalczyk-Anioł, mgr Angelika Jasion-Krzysztofik — sekretariat naukowy konferencji
dr Michał Duda, mgr Karolina Kacprzak — wsparcie organizacyjne

 

Program konferencji (plik PDF, 640 KB)

 

Więcej informacji na temat konferencji (m.in. ważne terminy, koszty): komunikat (plik PDF, 780 KB).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konwersatorium@geo.uni.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy!