„Kartografia i Geomedia” Beaty Medyńskiej-Gulij wydana przez PWN

Kartografia i GeomediaKartografia i Geomedia” jest kolejną odsłoną popularnego podręcznika akademickiego „Kartografia – zasady i zastosowania geowizualizacji„. Nowe wydanie zostało uaktualnione i w znacznym stopniu rozszerzone o najnowsze trendy w kartografii, a szerzej geowizualizacji – zwłaszcza wizualizacji informacji geograficznej w najnowocześniejszych mediach, czyli geomediów.

Kartografia i Geomedia” prezentuje oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc nacisk na pragmatyczne stosowanie jej dorobku w zarzadzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym oraz w kierunku naukowych geowizualizacji i nowych geomediów.

Książka jest zarazem podręcznikiem akademickim, monografią naukową i praktycznym kompendium dla specjalistów. Posiada doceniany i sprawdzony sposób przekazu wiedzy w postaci sekwencji tekstowych z odwołaniem do poglądowych schematów, barwnych rycin i specjalnie opracowanych przykładów map i wizualizacji.

Kartografia i Geomedia” dostarcza czytelnikowi praktyczne informacje, niezbędne w procesie zbierania i przetwarzania informacji przestrzennej (geograficznej) w celu opracowania jej geowizualizacji, czy to w formie mapy, czy też wizualizacji ekranowej, interaktywnej, animowanej, mobilnej.

Kartografia i Geomedia” to kompendium adresowane do studentów kartografii, geodezji, geografii, geoinformacji i innych kierunków związanych z przestrzenią i środowiskiem oraz specjalistów z tych dziedzin. Ze względu na swój szeroki zakres treści i przystępność wykładu, recenzowany podręcznik może znaleźć szerokie zastosowanie jako podstawowy na kierunkach studiów, gdzie są wykładane przedmioty związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji przestrzennej. Znajdzie więc odbiorów wśród specjalistów związanych z geografią społeczno-gospodarczą i gospodarką przestrzenną oraz naukami o Ziemi (geografia fizyczna i geologia), ale też: archeologią, naukami biologicznymi, architekturą i urbanistyką oraz ekonomią.

O książce mówią

Książka, stanowi bardzo cenne kompendium informacji, zarówno z kartografii, jak i szeroko rozumianych geomediów, w tym świata mediów i multimediów, możliwych do fachowej realizacji przy zastosowaniu współczesnych narzędzi komputerowo-sieciowych. Dotyczy to całego cyklu opracowania map przy zastosowaniu współczesnej technologii poczynając od procesu i metod pozyskiwania danych, poprzez ich przetwarzanie, aktualizowanie (weryfikowanie), geowizualizację oraz udostępnianie użytkownikom, tj. cyklu realizowanego w ramach kartograficznej, a przede wszystkim geomatycznej metody wspomagania badań. Nie pomijając wielu zasad redakcji map topograficznych i tematycznych, autorka porusza kwestie kartografii mobilnej oraz rzeczywistości rozszerzonej, tj. „narzędzi” dostępnych na urządzeniach przenośnych typu tablety, smartfony, etc., itp.

dr hab. Zenon Kozieł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obecnie na polskim rynku wydawniczym nie ma równie nowoczesnej i kompleksowej publikacji, która obejmowałaby tak szerokie spektrum zagadnień związanych ze współczesną kartografią i innymi naukami związanymi z informacją przestrzenną (GIScience). (…) Podręcznik, dzięki przystępnemu językowi i położeniu nacisku na praktyczne wykorzystanie wiedzy geoinformatycznej i kartograficznej, nadaje się do wykorzystania przez osoby bez przygotowania kartograficznego czy geograficznego, ale tworzące geowizualizacje i geomedia, np. zawodowi geolodzy, biolodzy, historycy oraz pracownicy instytucji publicznych (urzędnicy administracji, GUS, biur planistycznych). Z jednej strony znajdą oni w książce praktyczną wiedzę i algorytmy postępowania, z drugiej – dzięki wykładowi teorii kartografii ich mapy staną się lepsze pod względem merytorycznym.

dr hab. Waldemar Spallek, Uniwersytet Wrocławski

O autorce

Beata Medyńska-Gulij – profesor, profesor zwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Kartografii i Geomatyki.

Księgarnia online

Książkę można zakupić w Księgarni Internetowej PWN.