Komisja Geografii Turyzmu PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

 • Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki)

Zastępcy Przewodniczącego Komisji:

 • Robert Faracik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • Alina Zajadacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Członkowie Zarządu Komisji:

 • Teresa Brzezińska-Wójcik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Sekretarz Komisji:

 • Marzena Makowska-Iskierka (Uniwersytet Łódzki)

Członkowie Komisji:

 • Matylda Awedyk (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
 • Marta Derek (Uniwersytet Warszawski)
 • Alicja Gonia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Sylwia Graja-Zwolińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Antoni Jackowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Joanna Kowalczyk-Anioł (Uniwersytet Łódzki)
 • Magdalena Kugiejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Marzena Lamparska (Uniwersytet Śląski)
 • Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
 • Łukasz Musiaka (Uniwersytet Łódzki)
 • Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki)
 • Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ilona Potocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Łódzki)
 • Mateusz Rogowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Aleksandra Spychała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Krzysztof Szpara (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • Marek Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
 • Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Aleksandra Zienkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

Sympatycy Komisji:

 • Leszek Butowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Jolanta Latosińska (Uniwersytet Łódzki)