Odszedł od nas Profesor Adam Jelonek

Profesor Adam Jelonek Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2022 r. odszedł od nas Profesor Adam Jelonek, emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Kierownik Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godz. 12 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, ul. Wapienna 13, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Profesor Adam Jelonek, ur. 1931 (Kraków), specjalista geografii ludności, geografii osadnictwa, geografii regionalnej i dydaktyki geografii. Podstawowym miejscem pracy zawodowej Profesora był Uniwersytet Jagielloński, z którym związany był od studiów rozpoczętych w 1950 r. Stopień doktora uzyskał w 1964 r., habilitację w 1972 r., na profesora nadzwyczajnego nominację otrzymał w 1984 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1991 r. W trakcie swej aktywności akademickiej profesor Adam Jelonek wypromował 63 licencjatów, 161 magistrów i 12 doktorów
.
Profesor Adam Jelonek był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1957 r., pełniąc różne funkcje w ramach struktur centralnych oraz oddziałowych: członek ZG PTG (1993–1997), członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG (1980–1990, 2002– 2011) i jego przewodniczący (1991–2002). Wyróżniony został Złotą Odznaką PTG (nr 454, 1984), Medalem PTG (1996), Członkostwem Honorowym PTG (2001), Honorowym Dyplomem Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG (2015) i Medalem Jubileuszowym z okazji 100-lecia PTG (2018).

Profesor Adam Jelonek przez wiele lat był członkiem Komisji Geografii Ludności Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komitetu Nauk Geograficznych PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN, członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Centralnego Urzędu Planowania i Rządowej Rady Ludnościowej, ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, recenzującym podręczniki szkolne i akademickie. Ponadto, jedną z pasji Profesora było harcerstwo, z którym związany był od lipca 1945 r.

Profesor Adam Jelonek pozostanie w pamięci społeczności geograficznej, m.in. jako twórca regionalizacji demograficznej Polski, redaktor Encyklopedii Geograficznej Świata oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Profesor wykazał wielkie zaangażowanie w pracy społeczno-dydaktycznej, wychowując pokolenia uczniów, studentów i harcerzy.