Nie żyje Dr inż. Bartosz Wojtyra

Bartosz Wojtyra Z ogromnym skutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci dr. inż. Bartosza Wojtyry. Każda strata boli, jednak ta jest szczególnie trudna do przyjęcia. Bartosz był młodym, zdolnym, energicznym człowiekiem przed którym życie stało otworem.

Bartosz Wojtyra był pracownikiem Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmowały problematykę rozwoju obszarów wiejskich, lokalnej polityki przestrzennej i geografii przemysłu. Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskał w 2018 r. na podstawie rozprawy pt. „Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego” napisanej pod kierunkiem prof. Anny Kołodziejczak. Był członkiem Oddziału Poznańskiego PTG szczególnie aktywnie działającym w Komisji Obszarów Wiejskich.

Z wielką przyjemnością przez ostatnie lata przyglądałem się poczynaniom badawczym najpierw magistra a ostatnio doktora, członka społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku drogi akademickiej bardzo aktywnie włączał się w działalność Komisji Obszarów Wiejskich PTG. Zawsze przygotowany, merytoryczny, doskonale obeznany w zagadnieniach rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w kwestiach planowania i organizacji przestrzennej.

Wspomina prof. Marcin Wójcik, Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich PTG

Bartosz Wojtyra pomimo swojego młodego wieku osiągał znaczące sukcesy naukowe. Świadczą o tym artykuły publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach oraz sukcesy związane z pozyskaniem środków na realizację własnych projektów badawczych. Swoje zainteresowania naukowe wiązał z geografią przemysłu (lokalne strefy aktywności gospodarczej, rynek piwa rzemieślniczego i samochodów osobowych), rozwojem obszarów wiejskich oraz lokalną polityką przestrzenną. Wspomniana praca doktorska pt. „Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego”, pozwoliła lepiej zrozumieć procesy przestrzenne zachodzące w lokalnych, wiejskich strefach aktywności gospodarczej.

Bartosz Wojtyra znany był wśród geografów, i nie tylko, ze swojego zamiłowania do piwa. Swoją pasję realizował jako sędzia akredytowany przy Polskim Stowarzyszeniu Piwowarów Domowych.

Nie tylko koneser małych z pianką, ale ich prawdziwy znawca. Potrafił snuć o nich opowieści, a szczegóły produkcji przedstawiać jak niuanse życia. Piwa kraftowe, rzemieślnicze czy wielkich koncernów nie miały dla niego tajemnic.

Wspomina dr Cezary Mądry, Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTG

Pasję tę potrafił przekuć na dokonania naukowe.

Wśród dokonań Bartosza, które warto wspomnieć są jego artykuły dotyczące rozwoju rynku browarów rzemieślnicznych: Geography of craft breweries in Central Europe: Location factors and the spatial dependence effect (opublikowany w prestiżowym Applied Geography), How and why did craft breweries ‘revolutionise’ the beer market? The case of Poland (Moravian Geographical Reports).

Wymienia mgr Krystian Koliński, kolega Bartosza z Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

Bartosz Wojtyra był jednak przede wszystkim niezwykle obiecującym przedstawicielem najmłodszej generacji badaczy wsi.

W osobach takich Bartosz widzimy kolejnych uczonych podejmujących trud kontynuacji badań oraz dalszego rozwoju Komisji Obszarów Wiejskich PTG. Nie tak dawno miałem przyjemność opiniować do druku pierwszą poważną monografię dr. inż. Bartosza Wojtyry opartą na tezach rozwijanych w pracy doktorskiej. Trudno pogodzić się z myślą, że nie będziemy już mogli wymienić myśli, poglądów, zainicjować dyskusji, ale przede wszystkim po prostu porozmawiać o sprawach, które w życiu cieszą.

Mówi prof. Marcin Wójcik

Bartosz Wojtyra pozostanie w naszej pamięci, jak i na kartach, które tak wspaniale zdążył zapisać. Cześć Jego pamięci.