Zmarł Profesor Bronisław Kortus

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2020 roku zmarł w Krakowie w wieku 93 lat ś.p. Prof. Bronisław Kortus – nestor polskiej geografii, wybitny geograf społeczno-ekonomiczny, współtwórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu, Dyrektor Instytutu Geografii UJ w trudnych latach 1981-1991.

Prof. Bronisław Kortus był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wyróżniony został również Złotą Odznaką PTG i Medalem Pamiątkowym 100-lecia Towarzystwa. Pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTG (1990-1993), Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTG (1974-1990), Zastępcy Przewodniczącego Komisji Geografii Przemysłu PTG (1988-2020). Przez wiele lat działał na forum Międzynarodowej Unii Geograficznej. Był członkiem Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (1983-2010) i jej członkiem honorowym.

Żegnamy Cię, Drogi Profesorze i Przyjacielu. Pamięć o Tobie zawsze będzie żywa w naszych sercach! Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.