W tragicznych okolicznościach zmarł Dr hab. Konrad Czapiewski Prof. IGiPZ PAN

Konrad Czapiewski zginał w tragicznych okolicznościach Nie żyje Konrad Czapiewski! Dzisiaj, tj. 26 sierpnia 2022 roku dotarła do nas niezwykle przygnębiająca informacja o śmierci Dr hab. Konrada Czapiewskiego, Prof. IGiPZ PAN. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w trakcie służbowego wyjazdu do Meksyku. W imieniu całej społeczności PTG łączymy się w bólu z najbliższą Rodziną i Przyjaciółmi.

Konrad Czapiewski był geografem. W latach 1998-2003 ukończył studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalizacji z geografii społeczno-ekonomicznej. Pracę magisterską pt. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej przygotował pod opieką dr hab. Małgorzaty Durydiwki. Zawodowo związał się z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. To tutaj w 2010 roku obronił doktorat z nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej. Podstawą była praca pt. Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Bański. W październiku 2021 roku został mu nadany stopień doktora habilitowanego.

Konrad Czapiewski dzięki swojej działalności naukowej i organizacyjnej jest dobrze znany zarówno na forum polskim, jak i międzynarodowym. Od 2007 roku zaangażowany był w prace Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN jako członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich, a od od 2010 roku był członkiem-korespondentem Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej. Do 2020 roku opublikował ponad 100 publikacji naukowych, wziął udział w blisko 120 konferencjach, był zaangażowany w realizację 55 projektów badawczych (w tym 10 międzynarodowych).

Konrad Czapiewski był jednym z najbardziej aktywnych członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego, znanym i niezwykle lubianym w społeczności polskich geografów. Z naszym towarzystwem związany był od 2003, a więc od momentu ukończenia studiów. Od 2006 roku, przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję Skarbnika PTG. Jego zainteresowania koncentrowały się wokół tematyki rozwoju obszarów wiejskich, stąd jego wieloletnie członkostwo w Komisji Obszarów Wiejskich PTG. W latach 2013-1019 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Od 2013 roku prowadził jako redaktor naczelny czasopismo Studia Obszarów Wiejskich, które PTG wydaje wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Wielokrotnie powoływany był do składu Sądu Konkursowego w Konkursie prac magisterskich z zakresu geografii, który organizowany jest przez nasze Towarzystwo. Przez wiele lat reprezentował PTG na forum EUGEO, europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa geograficzne.

Konrad Czapiewski zaangażował się niezwykle intensywnie w przygotowanie obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego: wystarczy choćby wspomnieć jego inicjatywy, takie jak 100 wsi na 100-lecie PTG czy 100-lecie PTG w 100 krajach. Za swoją działalność został w 2020 roku otrzymał Złotą Odznaką PTG. W 2018 roku wyróżniony został jubileuszowym medalem wybitym z okazji 100-lecia PTG. Konrad Czapiewski był osobą o niezwykłej, geograficznej wrażliwości na otaczający świat, który wnikliwie potrafił obserwować. Warto w tym miejscu przypomnieć jego znakomitą relację z podróży pt. „Kobiety Nepalu”, którą w 2019 roku opublikowaliśmy na stronach PTG.

Nagła i niespodziana śmierć Konrada Czapiewskiego to dla PTG niepowetowana strata. Odszedł od nas Kolega, Przyjaciel, który nas inspirował, motywował i wspierał. Pozostają wspólne marzenia, pomysły, rozpoczęte publikacje, projekty i przedsięwzięcia, które będziemy musieli zrealizować niestety już bez jego udziału.

Cześć Jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP (Warszawa, ul. Deotymy 41), po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim (wjazd bramą od ul. Odrowąża).