XXVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe: Tożsamość krajobrazu — koloryt lokalny miejsc i regionów

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym pt. „Tożsamość krajobrazu — koloryt lokalny miejsc i regionów”, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2024 roku w Olsztynie. Tematyką seminarium chcemy zwrócić uwagę ...
Więcej