Mamy nowe władze PTG!

W dniu 10.05.2024 r. w Sosnowcu, w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG, odbyły się wybory nowych władz PTG na kadencję 2024-2028. Na Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Geograficznego jednogłośnie została wybrana na drugą kadencję Urszula Myga-Piątek.

Pozostały skład nowego Zarządu PTG stanowią:

 • Tomasz Wites – Zastępca Przewodniczącej
 • Małgorzata Mazurek – Zastępca Przewodniczącej
 • Anita Bokwa – Zastępca Przewodniczącej
 • Michał Kupiec – Sekretarz PTG
 • Michał Sobala – Zastępca Sekretarza PTG
 • Andrzej Soczówka – Skarbnik PTG
 • Wioletta Kilar – Zastępca Skarbnika PTG

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTG nie uległ zmianie i w jej skład w nowej kadencji ponownie wchodzą:

 • Teresa Sadoń-Osowiecka – Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Iwona Piotrowska – Zastępca Przewodniczącej GKR PTG
 • Anna Bilik – Sekretarz GKR PTG
 • Iwona Jażewicz – Członek GRK PTG
 • Jacek Potocki – Członek GRK PTG

Członkami Sądu Koleżeńskiego PTG w kadencji 2024-2028 zostały:

 • Lidia Jochym – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTG
 • Hanna Grunwald – Zastępca Przewodniczącej SK PTG
 • Elżbieta Markowiak – Sekretarz SK PTG
 • Małgorzata Fajer – Członek SK PTG
 • Lucyna Szaniawska – Członek SK PTG

 

Wizja i plany działań PTG w kadencji 2024-2028

Wizja i plany działań Polskiego Towarzystwa Geograficznego w najbliższych czterech latach, przedstawione przez Urszulę Mygę-Piątek w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów, przedstawiają się następująco:

 • integracja środowiska geografów (rola PTG jako platformy współpracy geografów przynależnych do dwóch różnych dyscyplin);
 • współpraca z innymi towarzystwami naukowymi;
 • upowszechnianie działalności geografów poprzez publikacje, organizację konferencji, warsztatów itd.;
 • współpraca z instytucjami naukowymi;
 • inicjowanie i współdziałanie geografów w przygotowywaniu opinii dla organów państwowych;
 • przygotowanie bazy ekspertów z zakresu geografii i poprzez to zwiększenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z samorządami;
 • merytoryczne i formalne wsparcie dla nauczycieli geografii;
 • realizacja kształcenia ustawicznego, w tym organizacja specjalistycznych warsztatów tematycznych, działalność popularnonaukowa i promocyjno-informacyjna oraz medialna;
 • prezentacja dorobku poszczególnych jednostek geograficznych, m.in. poprzez spotkania on-line;
 • rekomendowanie geografów do nagród i wyróżnień państwowych;
 • dbanie o prestiż towarzystwa, m.in. poprzez udzielanie patronatów;
 • rozwijanie różnych form aktywizacji życia naukowego i upowszechnianie geografii wśród młodzieży.

 

Gratulujemy nowo wybranym członkom władz PTG i życzymy sukcesów w rozpoczętej kadencji 2024-2028!