Czasopismo Geograficzne w Q3 Scimago Journal Ranks

Z radością informujemy, że w rankingu SJR za 2023 rok Czasopismo Geograficzne awansowało do Q3 i to w obydwu ocenianych kategoriach. Lista ta powstaje na podstawie liczby cytowań w czasopismach notowanych w Scopus ważonych prestiżem periodyku, w którym cytowanie to się znajduje. Wszystkim Autorkom i Autorom, którzy wykorzystują dorobek naukowy publikowany w CzG serdecznie dziękujemy! Źródło: dla kategorii Geography, Planning and Development dla kategorii Earth and Planetary Sciences
Więcej

Zaproszenie do publikacji w Czasopiśmie Geograficznym, tom 96(1) 2025

Z przyjemnością ogłaszamy nabór artykułów do pierwszego tomu Czasopisma Geograficznego w 2025 roku. Tematem przewodnim tego tomu będzie "Człowiek a wieś". Zapraszamy badaczy i praktyków do nadsyłania oryginalnych artykułów badawczych, eksplorujących różnorodne relacje między kapitałem ludzkim i społecznym na obszarach wiejskich. Szczegóły na stronie: https://ptgeo.org.pl/czasopismo-geograficzne/call-for-papers/
Więcej

Wręczenie nagrody w II edycji Konkursu im. Jędrzeja Gadzińskiego

Dnia 10 maja 2024 r. rozstrzygnięto II edycję Konkursu im. dra Jędrzeja Gadzińskiego. Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznały nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu Geografii Komunikacji. Zwycięzcą II edycji Konkursu został mgr Jakub Łodziński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca Pana mgr Jakuba Łodzińskiego pt. „Przestrzenne aspekty funkcjonowania zeroemisyjnego transportu publicznego na obszarze Krakow...
Więcej

Polak zwycięzcą 10. Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej

Polacy zdobyli aż 7 medali w zakończonej w Toruniu 10. Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej dla uczniów szkół średnich. Zwycięzcą został Jacek Jędraszko z II LO w Warszawie. W zawodach wzięło udział 32 najlepszych młodych geografów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. W dniach 25-29 czerwca 2024 roku odbyły się w Toruniu jubileuszowe, dziesiąte zawody Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic iGeo). W zmaganiach uczestniczyło 32 uczniów szkół średnich z Estonii, Litwy, Łotwy, oraz Polski wyłonionych w krajowych olimpiadach geograficznych. Zawody zostały przeprowadzone w języku angielskim i s...
Więcej

Odział Częstochowski PTG na Pikniku Organizacji Samorządowych

Oddział Częstochowski PTG uczestniczył po raz trzeci w PIKNIKU Organizacji Pozarządowych, zorganizowanym na Promenadzie im. Cz. Niemena przez Urząd Miasta Częstochowy. W tegorocznej edycji wzięło udział 46 podmiotów działających w różnych dziedzinach. My naszą działalność propagowaliśmy poprzez zabawę pn. "Sprawdź swoją wiedzę z geografii" zadając pytania w kategoriach: POLSKA, EUROPA, ŚWIAT. Uczestnikami były osoby w różnym wieku, zgłaszające się indywidualnie oraz w grupach rodzinnych i przyjacielskich. Jako nagrody za udział w zabawie rozdawaliśmy informatory, mapy i foldery propagujące...
Więcej