Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK – Opinia PTG

W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (dalej SSL, https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl) zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych i nowych odcinków dróg, Polskie Towarzystwo Geograficzne - największa organizacja polskich geografów, skupiająca naukowców, nauczycieli oraz sympatyków tej dyscypliny naukowej i wiedzy powszechnej - zgłasza poniższe uwagi. Z wielkim uznaniem przyjmujemy ambitną ideę programu przebudowy polskiego systemu transportowego, wciąż zapóźnionego w stosunku do istniejących standardów w krajach do...
Więcej

Fundusze europejskie a przekształcenia przestrzenne Polski

Katarzyna Leśniewska-Napierała Marta Nalej Tomasz Napierała Często spotykamy się z informacjami, że poszczególne samorządy, przedsiębiorstwa, czy instytucje, lepiej lub gorzej radzą sobie z pozyskaniem pomocowych środków europejskich. Badaniem dysproporcji przestrzennych w pozyskiwaniu wspominanych środków zajmowało się dotąd wielu naukowców czy analityków. Temat, jako niezwykle medialny, stał się również przedmiotem dyskusji dziennikarzy i polityków. Sprawność w pozyskiwaniu środków europejskich przez administrację lokalną czy regionalną może być wykorzystana jako karta przetargowa w wy...
Więcej